Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. www.piękny.wiek

  Lata realizacji: 2004 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
  ul. Juliusza Lea 5A/3, 30-046 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Dania do 02/2005, Polska, Finlandia, Litwa, Hiszpania, Czechy, Węgry
  Rola w projekcie: partner
 2. Edukacja permanentna poprzez filatelistykę

  Lata realizacji: 2003 - 2004
  Nazwa organizacji polskiej:
  Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Trzeciego Wieku
  ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Francja, Włochy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 3. „Przywołanie z pamięci”

  Lata realizacji: 2001 - 2002
  Nazwa organizacji polskiej:
  Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Trzeciego Wieku
  ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Węgry, Finlandia, Estonia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 4. Pro Spectatore

  Lata realizacji: 2003 - 2004
  Nazwa organizacji polskiej:
  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
  ul. Karmelicka 27, 31- 131 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Polska, Włochy, Holandia
  Rola w projekcie: partner
 5. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i ewaluacja form doskonalenia prowadzonych przez placówki doskonalenia w krajach partnerskich - porównanie i poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań

  Lata realizacji: 2004 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
  Kraje partnerskie:
  Polska, Cypr, Łotwa, Hiszpania x2
  Rola w projekcie: partner
 6. Hagiography in Internet

  Lata realizacji: 2004 - 2006
  Nazwa organizacji polskiej:
  Polski Związek Głuchych
  ul. 25-go Czerwca 68, 26-600 Radom
  Kraje partnerskie:
  Grecja x2, Cypr, Hiszpania, Włochy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. Open Doors for Europe - ODE

  Lata realizacji: 2004 - 2006
  Nazwa organizacji polskiej:
  Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
  ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Niemcy, Włochy, Polska x2, Hiszpania, Malta
  Rola w projekcie: partner
 8. Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS

  Lata realizacji: 2005 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Fundacja Pomocy Niewidomym
  ul. Zielonej Łąki 9, 05-092 Łomianki
  Kraje partnerskie:
  Polska x2, Rumunia, Turcja
  Rola w projekcie: partner
 9. Edukacja na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS

  Lata realizacji: 2005 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Ośrodek Edukacyjny Taurus s.c.
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 m27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Kraje partnerskie:
  Polska x2, Rumunia, Turcja
  Rola w projekcie: partner
 10. Grupa sztuk wizualnych - przekraczając granice wieku. Edukacja artystyczna dorosłych słuchaczy

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Ośrodek Kultury Ochoty
  ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Litwa
  Węgry
  Rola w projekcie: koordynator

Switch style