Senior clubbing in Poland and Croatia

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Wojciech Gajewski, ww.gajewski@gmail.com, (+34) 628780036

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) jest samorządową instytucją kultury, która swój program realizuje za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych: Dom Kultury "Rakowiec", Klub Osiedlowy SURMA, Pracownia Ceramiczna "Angoba", "Magazyn Sztuk", Dzielnicowy Klub Seniora "Ochota" i Klub Seniora "Baśniowa".

Każda z placówek prowadzi działalność według wieloletnich cyklów edukacyjnych w poszczególnych dziedzinach kultury, sztuki i nauki przygotowanych jako programy autorskie przez nauczycieli i instruktorów. Proponujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, muzyczne, teatralno-literackie, ceramiczne.

OKO jest organizatorem licznych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, ogólnowarszawskim i ogólnopolskim.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że inicjatorami poniższego projektu byli seniorzy mieszkający w dzielnicach Zagrzebia i Warszawy. Program projektu objął 12 wolontariackich wyjazdów trwających od 3 do 4 tygodni w Polsce i Chorwacji. Seniorzy byli zaangażowani w życie codzienne społeczności lokalnej i samodzielnie poprowadzili liczne warsztaty o zróżnicowanej tematyce.

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty malarskie, rękodzielnicze, taneczne, muzyczne, fotografii cyfrowej, ruchowe oraz z zakresu technik relaksacyjnych. Oprócz tego odbyło się wiele prezentacji, wystaw i spotkań zbliżających do siebie społeczności lokalne obu ośrodków i obu kultur.

Tytuł projektu: 
Senior clubbing in Poland and Croatia
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-HR1-GRU14-00863 2
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraj partnera: 
Chorwacja
Cele projektu: 

Cele ogólne:

 • podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej pomiędzy dwoma podobnymi ośrodkami społeczno-kulturowymi, wzmocnienie więzi
 • stworzenie ponadlokalnej, samowystarczalnej i trwałej przestrzeni dla działania naszych wolontariuszy w oparciu o nasze instytucje
 • poszerzanie przestrzeni dla lokalnej społeczności naszych dzielnic
 • poszerzenie dostępu do alternatywnych działań edukacyjnych i integracji społecznej dla dorosłych

Cele szczegółowe:

 • organizowanie i promocja kursów prowadzonych przez wolontariuszy-pasjonatów, które będą dopełnieniem i zróżnicują ofertę naszych ośrodków kultury
 • połączenie działalności klubów seniora i zwiększenie ich lokalnego wpływu i wiarygodności
 • wymiana doświadczeń w zarządzaniu naszymi instytucjami
 • poprawa jakości projektów europejskich

Jednak projekt miał przede wszystkim konkretne cele dla wolontariuszy-seniorów (głównych adresatów projektu):

 • praca na poziomie międzynarodowym - poszerzenie perspektywy i warunków dla samorozwoju i uczenia się
 • poznanie kultury innego kraju dzięki zaangażowaniu w codzienną działalność partnerskiej instytucji
 • poprawa znajomości języka angielskiego, ale również polskiego i chorwackiego
 • wzmocnienie pewności siebie i kreatywności
 • promocja udziału w międzynarodowych akcjach
 • zdobycie doświadczeń międzypokoleniowych
Obszary tematyczne: 
 • sztuka (malarstwo, taniec, rękodzieło-wikliniarstwo, fotografia cyfrowa, literatura, poezja)
 • języki obce
 • zdrowie
Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Wolontariusze zostali wybrani z grupy chętnych, zgłoszonej przez trzy kluby seniora działające w ramach Ośrodka Kultury Ochoty.  Na spotkaniach informacyjnych w poszczególnych klubach ogłosiliśmy nabór do chorwacko-polskiego projektu. Wszyscy zainteresowani mogli zgłosić się do kierowników klubów, bądź bezpośrednio do koordynatora projektu.

Obraliśmy prostą metodę wyboru wolontariuszy - każda osoba musiała przedstawić swoją motywację do udziału w Senior Clubbing oraz opowiedzieć o swoim hobby, które może być przedmiotem warsztatów. W trakcie pierwszego naboru ta metoda niektórych onieśmieliła, jednak zgłosiły się do nas tylko dwie osoby, które organizowały zajęcia wśród seniorów. Następnie dzięki doświadczeniom i energii wybranych wolontariuszek, którą przywiozły z wyjazdu do Zagrzebia mogliśmy znaleźć kolejne osoby.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł powstał w trakcie pierwszego projektu między naszymi instytucjami (był to projekt partnerski Grundtviga). Goście z Chorwacji byli zaskoczeni organizacją seniorów w Warszawie i postanowiliśmy zorganizować "międzynarodowy clubbing", który pomógłby zorganizować grupy seniorów w Zagrzebiu.

Krótki opis przebiegu projektu: 

Sposobem przygotowania wolontariuszy zarówno po stronie polskiej, jak i chorwackiej były spotkania informacyjne i konferencje wideo za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu seniorzy mogli zapoznać się z programem i osobami, z którymi będą współpracować, a także uzyskać ważne informacje od poprzednich wolontariuszy.

Wysłaliśmy i przyjęliśmy 3 pary wolontariuszy, którzy byli odpowiedzialni za autorskie warsztaty. Wolontariusze zarówno w Zagrzebiu, jak i Warszawie byli goszczeni w podobny sposób, mieszkali w wynajętych, w pełni wyposażonych mieszkaniach, a swoje zajęcia prowadzili w miejscach związanych z ośrodkami kultury.

Wolontariusze brali udział w wielu lokalnych wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie ich wizyt - występy, wystawy, koncerty, festiwale itp.

Do działań upowszechniających możemy zaliczyć wszystkie zajęcia prowadzone przez wolontariuszy oraz ich podsumowania - wystawy, koncerty, prezentacje, które były otwarte dla wszystkich seniorów i wszystkich odwiedzających Ośrodek Kultury Ochoty.

Po każdej z wizyt organizowaliśmy spotkania podsumowujące - koordynatorzy organizowali spotkania z wolontariuszami, na których na gorąco podsumowywaliśmy wyjazd i zbieraliśmy pomysły, które mogły usprawnić kolejne spotkania. Każdy z wolontariuszy miał obowiązek zrelacjonować swój pobyt pisemnie. Następnie te kwestie, które poruszaliśmy na spotkaniach z wolontariuszami, omawialiśmy na spotkaniach koordynatorów - organizowaliśmy je za pomocą internetowej konferencji oraz często w trakcie spotkań przy okazji innych projektów międzynarodowych.

Innym poziomem ewaluacji były ankiety wypełniane przez uczestników zajęć prowadzonych przez wolontariuszy, również dzięki nim mogliśmy usprawnić kolejne wizyty naszych gości.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
6
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
6
Produkty
Produkty projektu: 
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Wszystkie z produktów są używane w celach promocyjnych działalności Ośrodka Kultury Ochoty.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Mimo że Ośrodek Kultury Ochoty ma długą tradycję, to idea wolontariatu jest nowa i przyszła razem z projektami europejskimi. Myślę, że dzięki coraz większej grupie lokalnych wolontariuszy mamy poczucie, że jest to bardzo ważne wsparcie dla naszej organizacji. Są naszymi lokalnymi bohaterami, których pasje mogą realnie tworzyć program naszego Ośrodka.

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Wszyscy uczestnicy projektu są ciągle związani z Ośrodkiem. Niektórzy są związani zdecydowanie mocniej po przygodzie związanej z “senior clubbingiem” - jedna z uczestniczek organizuje swoją grupę teatralną, ostatnio uczestniczyła w małym polsko-litewskim wydarzeniu, w trakcie którego reprezentowała również Ochotę.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Myślę, że rozwinęliśmy naszą współpracę z klubami seniora. Był to pierwszy projekt skierowany przede wszystkim na najstarszą część osób związanych z Ośrodkiem i przekonaliśmy się, że wspólne działanie jest możliwe - to duża wartość dodana. Dodatkowo odkrywamy ciągle nowych seniorów z nowymi pasjami, którzy do tej pory schowani byli w tłumie “brydżystów” (siedzieli przy stolikach, rzadko uczestniczyli w innych zajęciach niż granie w karty). Po prostu, mamy wsparcie klubów seniora i możemy na nie liczyć.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Projekt "Uczenie się przez całe życie" to doskonały pomysł do podtrzymania kondycji intelektualnej i przy pomocy osób obdarzonych pasją i chęcią niesienia pomocy innym mądrym ludziom. - Krystyna Adamiec-Kozłowska

Jestem bardzo zadowolona z mojego pobytu wśród wspaniałych Chorwatów, podziwiam ich ogromną życzliwość i z przyjemnością odwiedzę znów ich piękny kraj. - Ewa Kossakowska

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Wojciech Gajewski
Data wypełnienia formularza/karty: 
06.12.2013

Switch style