seminarium kontaktowe - Agnieszka Szczepanik Senior Volunteers: Revitalizing Europe’s natural environment, cultural heritage, and history

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Wolontariat
Organizacja korzystająca z wyjazdu: 
Stowarzyszenie Jeden Świat
Imię i nazwisko: 
Agnieszka Szczepanik
Stanowisko w organizacji: 
Koordynator Wolontariatu Długoterminowego
Adres: 
ul. Prusa 16a/13 60-820 Poznań
Telefon: 
(61) 848 43 36
E-mail: 
agnieszka@jedenswiat.org.pl
Typ wyjazdu: 
seminarium kontaktowe
Tytuł seminarium: 
Senior Volunteers: Revitalizing Europe’s natural environment, cultural heritage, and history
Nr Umowy Finansowej: 
2010-1-PL1-GRU07-15096
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
29.11.2010 - 03.12.2010
Organizacja goszcząca: 
AGENCE EUROPE -EDUCATION-FORMATION FRANCE Narodowa Agencja Programu Lifelong Learning we Francji
Opis wizyty/seminarium: 

Przed wyjazdem na spotkanie odbyłam szereg spotkań w zespole pracowników, by wprowadzić wszystkich w tematykę Programu i realizowanych w nim projektów Wolontariatu Seniorów – wszystko to, co znalazłam na stronach FRSE. Dyskutowałyśmy w zespole nad ofertą, jaką możemy przedstawić wolontariuszom seniorom oraz możliwą tematykę ewentualnego projektu.

Rozesłałam także ankietę sprawdzającą zainteresowanie naszych wolontariuszy takim typem działań. Dzięki temu mogłyśmy wraz z koleżanką ułożyć wstępną propozycję działania dla Seniorów w naszej organizacji oraz profil wolontariuszy gotowych do wyjazdu w ramach Grundtviga. Temat ten był także poruszany na spotkaniu zarządu Stowarzyszenia co w efekcie dało mi otwartą rękę do budowania partnerstwa z wybranymi na seminarium organizacjami.

Istotnym elementem przygotowań było:

  • zaznajomienie się z Programem Wolontariat Seniorów,
  • przejrzenie wytycznych na rok 2011, przygotowanych przez Komisję Europejską oraz Polską Narodową Agencję.
  • zapoznanie się dostępnymi materiałami odnoszącymi się do aktywności osób starszych 50 + w Polsce, w innych krajach unijnych oraz na świecie.
  • kontakt zarówno z pracownikiem merytorycznym Narodowej Agencji z Polski, jak i osobami odpowiedzialnymi za seminarium we Francji.
  • odświeżyłam swoją znajomość języka francuskiego.

Przed wyjazdem przygotowałyśmy także z koleżanką krótką prezentację Stowarzyszenia „Jeden Świat” w temacie wolontariatu oraz wiktuały na wieczór międzykulturowy.

Na seminarium miałam okazję: poznać organizacje i instytucje zajmujące się działaniami na rzecz osób starszych z całej Europy, poznać i przedyskutować zasady Programu Grundtvig w zakresie Wolontariatu Seniorów oraz Projektów Partnerskich. Był też czas na poszukiwanie partnerów – odbyłam kilka bardzo ciekawych rozmów z przedstawicielami organizacji z Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Grecji i Niemiec. W dalszym kroku, już po wyborze partnerów pracowaliśmy nad celami, tematyką przyszłych projektów, na bieżąco konsultowane były one przez pracowników Narodowych Agencji. Dodatkowo, zaproszony przez organizatorów włoski ekspert Davide di Pietro podzielił się z nami wnioskami z realizowanych projektów oraz materiałami szkoleniowymi, które wykorzystuje w pracy edukacyjnej. Na koniec seminarium przedstawialiśmy na forum wstępne zarysy projektów i dawaliśmy sobie nawzajem informację zwrotną. Zwiedziliśmy także Lyon – starówkę jak i ciekawe miejsce w postaci wieży sygnalizacyjnej. Co ciekawe oprowadzani byliśmy przez przewodników seniorów – było to wspaniałe podkreślenie motywu przewodniego seminarium.

Po powrocie z Francji przekazałam zdobyte informacje i kontakty zespołowi pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Jeden Świat, dzięki czemu mogliśmy wypracować dalszy plan działania. Po powrocie, jeszcze w grudniu przekazałam wiadomości na temat samego Programu Grundtvig poprzez prasę lokalną (np.: Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski) do szerokiego grona odbiorców, nie tylko członkom i sympatykom Stowarzyszenia. Byłam także na spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetów III wieku z Wielkopolski, rozmawiałam również z urzędnikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o wsparciu idei wolontariatu seniorów w innych organizacjach pozarządowych oraz instytucjach samorządowych w regionie.

Projekt, który w efekcie tego seminarium powstał złożyliśmy wraz z fińskim Hyvinkään Opisto pt.:„Bridge between cultures”. Jego celem jest:

  • Umożliwienie seniorom działań wolontariackich zagranicą poprzez wspólne działania z migrantami/uchodźcami.
  • Stworzenie dobrych praktyk na poznanie się między sobą dwóch grup docelowych: seniorów i imigrantów/uchodźców.
  • Nawiązanie trwałej współpracy między naszymi organizacjami.
  • Znalezienie alternatywnego celu na trzecią, pozawodową część życia seniorów.

Korzystając z doświadczenia obu organizacji w pracy z uchodźcami i imigrantami, a także wielkiej chęci na wymianę doświadczeń w zakresie edukacji osób dorosłych chcemy zrealizować projekt, który pozwoli czterem polskim i czterem fińskim wolontariuszom wzmocnić kompetencje społeczne, międzykulturowe, ale także informatyczne poprzez współtworzeni bloga, strony. Równocześnie obie organizacje planują wykorzystać czas projektu na wymianę wypracowanych modeli działania i zaangażować w całość nasze społeczność lokalne.

Kraj: 
Francja
Miasto bądź rejon: 
Lyon

Switch style