Maria Keller-Hamela

Tematyka działań: 
Edukacja drugiej szansy
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja zdrowotna
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Maria Keller-Hamela
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
Telefon: 
n/d
E-mail: 
mhamela@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-IST/07-0180
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.11.2007 - 22.11.2007
Kraj: 
Portugalia
Miasto bądź rejon: 
Lizbona
Organizator szkolenia: 
Associação de Mulheres Contra a Violēncia
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Tematem konferencji były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci: ocena programów prowadzonych w krajach zachodnich, prezentacja działań nakierowanych na profilaktykę krzywdzenia dzieci prowadzonych w poszczególnych państwach. Poruszane były zagadnienia związane z aspektami społecznymi, psychologicznymi oraz prawnymi ochrony dzieci przed przemocą.

Podczas konferencji odbywały się zarówno wykłady, jak i zajęcia warsztatowe, prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi – ofiarami przemocy, a także autorami programów profilaktycznych. Prowadzący dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami. Większość z nich wykorzystywała prezentacje Power Point. Organizatorzy przewidzieli także tzw. sesję plakatową, podczas której prezentowano wyniki badań oraz różne inicjatywy związane z zapobieganiem krzywdzeniu dzieci.

Należy zaznaczyć,  że konferencja była wyjątkową okazją do spotkania ekspertów w tej dziedzinie i poznania praktyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci,  w tym zagadnień związanych z profilaktyką wykorzystywania seksualnego dzieci.

Dzięki zdobyciu nowej wiedzy, mogę poszerzyć zakres i tematykę szkoleń dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym (organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły i innych miejscach, w których pracownicy stykają się, lub mogą się zetknąć z problemem przemocy wobec dzieci).

Ponadto uzyskana podczas konferencja wiedza na temat programów realizowanych przez inne organizacje pozwala mi na planowanie i rozwijanie programów realizowanych przez FDN w oparciu o doświadczenia innych krajów (stosowane narzędzia, pomysły na prowadzone zajęcia edukacyjne i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym).

Zapoznanie się z najnowszymi działaniami i programami w obszarze profilaktyki krzywdzenia i zaniedbywania dzieci oraz programami terapeutycznymi skierowanymi zarówno do dzieci – ofiar przemocy, jak i ich rodzin  – przyczyniło się do zwiększenia mojej wiedzy na w/w tematy, co wpłynęło na wyższą jakość szkoleń, które prowadzę (zaktualizowanie i poszerzenie tematyki szkoleń).

W Polsce nie odbywają się szkolenia, ani konferencje o tak szerokim zasięgu i zakresie tematycznym. Konferencja pozwoliła mi nie tylko poznać wiedzę niedostępną w Polsce (badania, wystąpienia niepublikowane), ale pozwoliła także nawiązać kontakty z osobami, które potencjalnie mnogą pomóc zbudować systemy działań nie funkcjonujące jeszcze w Polsce (np. systemy wczesnej interwencji zapobiegające krzywdzeniu najmłodszych dzieci – w wieku 0-4 lat).

Switch style