Barbara Gawłowicz-Witkiewicz

Tematyka działań: 
Edukacja rodziców i rodzin
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Barbara Gawłowicz-Witkiewicz
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Referent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Komenda Miejskiej Policji w Sopocie
Pełny adres organizacji: 
ul. Armii Krajowej 112 A 81-824 Sopot
Telefon: 
n/d
E-mail: 
n/d
Tytuł szkolenia: 
Background-Acting. The Background for a Higher Climbing up of Women Survivors of Violence
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-PL1-GRU03-00008
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.06.2008 - 20.06.2008
Kraj: 
Włochy
Miasto bądź rejon: 
Sant'a Anna in Camprena
Organizator szkolenia: 
Centro Studi Il Perugino Citta Della Pie
Opis szkolenia i jego wpływu: 

W codziennej służbie, podczas interwencji, funkcjonariusze Policji spotykają się bardzo często ze zjawiskiem przemocy, czy to wobec członków rodziny czy przemocy rówieśniczej. Jak wynika ze specyfiki naszej służby jesteśmy tzw. interwentami, niejednokrotnie tymi pierwszymi, którzy mają kontakt z ofiarą przemocy. Ale jest to krótki kontakt i ogranicza się do wypełnienia dokumentacji, a ofiara dalej pozostaje ze swoim problemem. Dlatego bardzo ważne jest, aby ofiara miała możliwość uzyskania pomocy ze strony innych instytucji: np. ośrodków pomocy społecznej, psychologa itp. Współpraca pomiędzy instytucjami dałaby najlepsze efekty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale niestety nie wszystkie miasta w Polsce mają takie możliwości.

W ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie (obecnie pracuję w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni) miałam kontakt ze wszystkimi grupami społecznymi, a w szczególności z tą najważniejszą jaką jest rodzina. Wyjazd na przedmiotowe szkolenie pozwolił mi na zapoznanie się z międzynarodowymi formami przeciwdziałania przemocy oraz metodami współpracy pomiędzy różnymi organizacjami a Policją w krajach, z których pochodzili uczestnicy szkolenia, np. z: Austrii, Portugalii, Niemiec.

Zdobyte podczas szkolenia informacje przekazałam swoim kolegom, którzy w ramach swojego stanowiska mają kontakt z ofiarami przemocy. Nawiązałam także kontakt z przedstawicielami instytucji pomocowych na terenie miasta Sopotu, przekazując informacje o odbytym szkoleniu. Informację taką przekazałam także do Zespołu Funduszy Projektowych z jednostki Policji wyższego szczebla. Udało mi się także zachęcić kilku kolegów do podjęcia podobnych działań. Ponadto z pomocą Biura Projektów  CKU w Sopocie w najbliższej przyszłości chciałabym przygotować pokaz multimedialny z pobytu na szkoleniu i pokazać go przedstawicielom różnych instytucji.

Uważam, że szkolenia w Polsce są równie wartościowe jak te zagraniczne. Jednak szkolenie w grupie międzynarodowej otwiera przed nami inne perspektywy działania, pokazuje nam inne możliwości i wzory, a także szansę na podjęcie współpracy z partnerem zagranicznym. Zjawisko przemocy jest na całym świecie, tylko każdy kraj ma inne spojrzenie na nie i inne metody przeciwdziałania temu zjawisku.

Dzięki szkoleniu nabyłam wiele nowych doświadczeń, które mogę wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Jedyną praktyczną wskazówkę jaką mam dla przyszłych uczestników podobnych szkoleń jest to, że powinni korzystać z takich możliwości wyjazdowych, gdyż jest to z jednej strony ciężka praca i ogromne zaangażowanie, a z drugiej strony niesamowita satysfakcja z wyjazdu.

Switch style