Urszula Sobczak

Tematyka działań: 
Sztuka, muzyka, kultura
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Urszula Sobczak
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Art Manager
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie Zmiana Społeczna
Pełny adres organizacji: 
ul. Idzikowskiego 5/76 05-070 Sulejówek
Telefon: 
00 48 504 627 586
E-mail: 
urszula.sobczak@gmail.com
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w Actors-Space Berlin
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-3-PL1-GRU12-14609
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
31.01.2011 - 24.04.2011
Kraj: 
Niemcy
Miasto bądź rejon: 
Berlin
Organizator szkolenia: 
Actors-Space Berlin
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Wprowadzenie - Meisner technique w Actors-Space Berlin:

Celem wizyty, którą odbyłam w Actors-Space Berlin była obserwacja techniki aktorskiej Meisnera. Metoda została opracowana przez amerykańskiego aktora i pedagoga Sanforda Meisnera i miała przełomowy wpływ na edukację związaną ze sztuką aktorstwa zarówno w Ameryce, jak i w Europie.

Actors-Space Berlin to pierwsze w Europie studio aktorskie, gdzie właśnie technika Meisnera stanowi fundament eksperymentalnej pracy z aktorem, w czasie której ma on możliwość przełamania swoich dotychczasowych ograniczeń, a następnie nawiązanie  otwartej komunikacji z innymi aktorami. Istotę tej pracy najlepiej ujmują słowa Mike’a Bernardina – założyciela i dyrektora Actors Space: All the work we do here has this at its heart - be authentic, be intuitive, be spontaneous. Work hard, but look for the fun in your work. Trust your instincts, and work on your craft. Exult in your successes. Fail in public. Get up and go again! Laugh, Cry, Rage against the fates. Enjoy the challenge. Be Human!

Przygotowanie do wizyty:

Kontakt z organizacją goszczącą nawiązałam drogą internetową. Jako praktyk i trener teatralny brałam już udział w kursach i warsztatach, głównie poza granicami kraju. Wciąż jednak zależało mi na ukierunkowaniu moich dotychczasowych badań związanych z treningiem aktorskim. Technika Meisnera, która mnie zainteresowała pod względem praktycznym, jest niestety w ogóle nieznana w Polsce. Dokonując badań w Internecie, znalazłam stronę Actors-Space Berlin (http://www.meisner-technique.de), gdzie znalazłam ciekawą ofertę kursów związanych z Meisner technique. Zainteresowało mnie zwłaszcza wprowadzenie do tej techniki – tekst autorstwa Mike’a Bernardina, do którego niezwłocznie napisałam e-maila z zapytaniem o możliwość udziału w jego warsztatach oraz obserwacji pracy edukacyjnej w Actors-Space Berlin. Drogą mailową omówiliśmy wspólnie wstępne zasady współpracy, a następnie pojechałam na krótką wizytę do Actors-Space w Berlinie. Mike Bernardin zaproponował mi udział w długoterminowym kursie - Introduction to the Meisner Technique – the first term workshop (10 weeks), który zakończyłam tuż przed rozpoczęciem job shadowingu.

To przygotowanie umożliwiło mi płynne „wejście” zarówno w innowacyjny system nauczania Bernardina, jak i w strukturę organizacyjną Actors-Space Berlin. Dzięki temu miałam również za sobą przełamanie barier międzykulturowych oraz językowych.

Technika, kursy, uczestnicy – „życie” Actors-Space Berlin:

Swoje badania w czasie wizyty skoncentrowałam przede wszystkim na praktyce, czyli aktywnym udziale w treningach Bernardina oraz ich obserwacji. Umożliwiło mi to poznanie jego eksperymentalnej pracy edukacyjnej jako trenera, w której bazuje głównie na technice Meisnera. Uczestnicząc w treningach miałam także możliwość współpracy z pozostałymi uczestnikami warsztatów, co także przyczyniło się do bliższego ich poznania oraz nawiązania bliższych znajomości.

Kursy w Actors Space najprościej można podzielić na: regularne oraz krótko- i długoterminowe.

Rozpoczynając job shadowing wzięłam udział m.in. w długoterminowym kursie „The second term workshop of Meisner technique (kurs ośmiotygodniowy, po 3 godziny 2 razy w tygodniu). Główny plan treningu wyglądał następująco: complex improvisations (Repetition, Relationships, Expectations, Emotional Preparation, Activities and Knocks),  Text Analysis and Interpretation (Actors' Choices), and then move to a final round of scenework.

Udział w warsztacie wymagał naprawdę intensywnej pracy, często także samodzielnej – praca indywidualna bądź z partnerem m.in. nauka tekstów na pamięć, przygotowanie aktywności do zadań aktorskich, próby z partnerem – często przez skype’a, telefon lub w berlińskich kawiarniach, bądź parkach.

Podstawowym narzędziem w technice Meisnera są tzw “repetitions” - ćwiczenie, które wykonują dwie osoby, siedzące lub stojące naprzeciwko siebie. Jedna z nich musi powiedzieć swoją obserwację na temat drugiej – pierwszy impuls związany z wyglądem bądź zachowaniem. Ową “opinię” partnerzy wzajemnie powtarzają po czym przechodzą do kolejnego spostrzeżenia. W ciągu tych powtórzeń najważniejsza jest szczerość z partnerem, uważne słuchanie oraz świadomość własnego zachowania, jak i odczuwanych impulsów.  Ćwiczenia „repetitions”, które tylko z pozoru mogą wydawać się proste i banalne, uczestnicy Actors-Space trenują także na kursach regularnych tj.: The Guerilla Group, czy też Drop-in classes, w których także starałam się systematycznie brać udział.

Ważnym uzupełnieniem moich badań były spotkania nieformalne. Zwykle po warsztacie wspólnie ze wszystkimi uczestnikami, a także z trenerem spotykaliśmy się na lunchu, gdzie z  zaangażowaniem prowadziliśmy dyskusje dotyczące danego dnia pracy. 

Jako uczestnik bądź obserwator licznych warsztatów w Actors-Space miałam możliwość poznania całej struktury tej organizacji: od strony administracji, zarządzania, aż po sferę edukacji artystycznej. Najcenniejszą jednak praktyką było dla mnie uczestnictwo w „życiu” Actors-Space jako społeczności – aktorów, reżyserów, scenopisarzy, producentów – osób (przedział wiekowy 20-60 lat), które często bez zawodowego wykształcenia oddają się całkowicie swojej pasji, nie bojąc się przy tym wyzwań, opinii społecznej, czy też po prostu „bycia sobą”.

Oprócz kursów związanych stricte z techniką Meisnera brałam również udział w innego typu zajęciach w Actors-Space m.in. joga i tai chi, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy nawiązali tę współpracę poprzez ich wcześniejszy udział w treningach związanych z techniką Meisnera. 

Mike Bernardin zaprosił mnie również na kilka spotkań zarządu Actors-Space, gdzie jako art manager mogłam przedstawić dobre praktyki zarządzania i marketingu ze swojego stowarzyszenia. Miałam także możliwość kontaktu z niemiecką Narodową Agencją programu Grundtvig – kontaktowałam się w sprawie organizacji Warsztatów Grundtviga w Actors-Space Berlin. Wspierałam także dział PR poprzez zamieszczenie informacji o warsztatach i promocję na międzynarodowych portalach internetowych.

Berlin wielowątkowy, wielokulturowy:

W czasie wizyty miałam możliwość poznania także innych berlińskich organizacji – Dock 11 Eden oraz Kunsthaus Tacheles; dwóch całkowicie odmiennych miejsc edukacyjno-artystycznych.

Dock 11 EDEN jest częścią zróżnicowanej i międzynarodowej profesjonalnej sceny tańca i teatru, łączącej strukturalnie i przestrzennie wydzielone obszary pod jednym dachem: produkcji, edukacji i prezentacji. W czasie mojej wizyty brałam udział m.in. z zajęciach tanecznych (modern dance), miałam możliwość rozmowy z choreografami i instruktorami. Ich cenne uwagi – dla mnie jako osoby dorosłej, która dopiero rozpoczęła przygodę z tańcem - na temat różnych koncepcji ruchu, świadomości ciała, kontaktu poprzez ciało z drugą osobą, uważam za bezcenne dla praktyka i trenera teatralnego.

W Kunsthaus Tacheles - niezależnym centrum artystycznym, które zostało otwarte zaraz po zburzeniu muru berlińskiego - miałam możliwość obserwacji międzynarodowego grona artystów, którzy w przestrzeni budynku o powierzchni 9000 m2 spontanicznie i z własnej inicjatywy organizują wystawy, warsztaty, koncerty etc. W Tacheles wzięłam udział w warsztatach m.in. wokalnych prowadzonych przez Eutalia De Carvalho oraz teatralnych, które odbywały się w IXES Studio Theatre. Jako uczestnika warsztatów zaproszono mnie również do współudziału w musicalu promującym Kunsthaus Tacheles pt. House of Dreams w reżyserii Sabi Kahn.

W obu wymienionych miejscach spotkałam się z niezwykłą otwartością na dialog, dyskusję i wymianę poglądów – nie tylko w dziedzinie edukacji artystycznej, ale także w obszarze trudnych aspektów związanych z wielokulturowością – na co dzień tak obecną na berlińskich ulicach.

Językiem komunikacyjnym w czasie wizyty w Actors-Space Berlin był język angielski, zależało mi jednak, aby jak najszybciej przyswoić język niemiecki i porozumiewać się nim w realiach berlińskich. Wzięłam udział w przyśpieszonym kursie języka niemieckiego oferowanego przez Volkshochschule w Berlinie, która organizuje specjalne kursy dla obcokrajowców. W mojej klasie było około 17 osób i niemal każda z nich pochodziła z innego kraju, m.in. z Maroko, Chile, Indie, Meksyk, Brazylia, Hiszpania, Rosja, Francja, Japonia, Wietnam, Turcja.

Nie przypuszczałam, że będzie to dla mnie tak ważne doświadczenie “komunikacyjne”. Liczne i problematyczne dyskusje, prowokowane często przez samego nauczyciela, na temat konwencji, czy też zwyczajów kulturowych uświadomiły mi wielonurtowość, różnorodność i bogactwo międzykulturowe wśród uczestników kursu.

„Wpływ”:

Ciekawość i chęć zbadania techniki Meisnera – techniki, w której najistotniejsze jest uważne słuchanie partnera i szczerość - przyczyniała się do podjęcia przeze mnie współpracy z Actors-Space Berlin i realizacji mojej “wizyty. Dzięki tej technice sama uświadomiłam sobie własne bariery komunikacyjne występujące w kontakcie z drugim człowiekiem.

Uczestniczyłam w „życiu” Actors-Space Berlin, obserwowałam działania różnorodnych organizacji artystyczno-edukacyjnych, zetknęłam się i zaprzyjaźniłam z ludźmi z rożnych stron świata... Czy mogę zsumować te doświadczenia i ukazać ich wpływ na podwyższenie moich kwalifikacji zawodowych jako trenera teatralnego? Czy może powinnam wykorzystać tę praktykę i przedstawić ją w kontekście mojego rozwoju jako art managera w przestrzeni polityki kulturalnej Unii Europejskiej (po odbyciu wizyty zakwalifikowałam się na dwa szkolenia dla managerów międzynarodowych oraz udało mi się podjąć kolejną współpracę z Actors-Space, tym razem jako art manager w ramach Asystentury Programu Grundtvig)?

Bezcenne jest dla mnie to, że moje doświadczenia i praktykę z job shadowingu w Actors-Space mogę w pełni utożsamić ze słowami Bernardina, które na początku zainspirowały mnie do wyjazdu: Be authentic, be intuitive, be spontaneous. Work hard, but look for the fun in your work. Trust your instincts, and work on your craft. Exult in your successes. Fail in public. Get up and go again! Laugh, Cry, Rage against the fates. Enjoy the challenge. Be Human! Connect!

Switch style