Elżbieta Sztorc

img_0051 img_0052 img_0078
Tematyka działań: 
Inne
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Elżbieta Sztorc
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Kierownik Zespołu ds. Współpracy Gospodarczej, Departament Rozwoju Gospodarczego
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Pełny adres organizacji: 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefon: 
12 63 03 150
E-mail: 
elzbieta.sztorc@umwm.pl
Tytuł szkolenia: 
Ecsite Annual Conference 2013
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2013-1-PL1-GRU12-36217
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
05.06.2013 - 08.06.2013
Organizator szkolenia: 
Ecsite, European Network of Science Centres and Museums
Kraj: 
Szwecja
Miasto bądź rejon: 
Goteborg
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Wizyta wiązała się z udziałem w międzynarodowej konferencji pt. "Ecsite Annual Conference 2013", organizowanej przez European Network of Science Centres and Museums (Ecsite) w dniach 6-8 czerwca 2013 roku w Goteborgu, Szwecji. Konferencja stowarzyszenia Ecsite odbyła się już po raz 24. Podobnie jak w latach ubiegłych, wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji z całego świata, łącznie 1058 osób – ekspertów z zakresu innowacji i kreatywności, w tym pracowników centrów nauki i muzeów, instytucji badawczych, szkół wyższych, administracji publicznej i instytucji prywatnych, realizujących projekty w obszarze nauki, zaangażowanych zawodowo w edukację osób dorosłych.

Konferencja stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń związanych w wymianą doświadczeń między instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy i jedno z przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenie Ecsite, które ma w swoim dorobku szereg działań, w tym projektów, szkoleń, konferencji organizowanych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było "Dreams, The Spirit Of Innovation". Miało ono odzwierciedlenie w tematyce ponad 70 wydarzeń (sesji, wykładów, paneli, warsztatów), które odbywały się równolegle podczas konferencji i dotyczyły szeroko pojętej kreatywności, innowacyjności w podejściu do edukacji, upowszechniania i popularyzacji wiedzy. Każdego dnia, oprócz 9 równoległych sesji, miało miejsce również tzw. Business Bistro, które dawało możliwość spotkań w ramach interaktywnych stoisk centrów nauki, instytucji i firm, zajmujących się edukacją i promocją. Taka forma sprzyjała nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń oraz umożliwiała zapoznanie się z ofertą poszczególnych instytucji.

Jednym z wydarzeń w ramach konferencji była sesja posterowa pt. "Researchers’ Night: Local Approaches Across a Continent", która poświęcona była projektom Nocy Naukowców, które realizowane są w całej Europie (w 2013 r. w ponad 30 krajach) od 2005 roku. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy krajów europejskich, w tym osoby dorosłe, mogą nabywać nową wiedzę w szerokim spektrum zagadnień związanych z pracą naukową i jej efektami. Projekty dotyczące organizacji Nocy Naukowców mogły uzyskać dofinansowanie w ramach 7. Programu Ramowego UE, Akcji Marii Curie. Noc Naukowców organizowana jest również w Małopolsce – regionie o bardzo bogatych tradycjach w zakresie edukacji, w tym edukacji dorosłych. Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie organizowane w Małopolsce jest jednym z większych tego typu w Europie, zostaliśmy zaproszeni do prezentacji naszego projektu. W trakcie sesji miałam więc możliwość przedstawić krótko projekt, a następnie w trakcie rozmów indywidualnych z uczestnikami sesji, którymi byli przedstawiciele innych Nocy Naukowców, jak i osoby zainteresowane różnymi formami edukacji dorosłych – wraz z p. Małgorzatą Kwiecień, która z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego również uczestniczyła w wizycie – miałyśmy możliwość bliższego zaprezentowania projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie m.in. promocji, form prezentacji nauki i pracy naukowców. Druga część sesji dotyczyła kwestii przygotowania projektów Nocy Naukowców w kolejnym roku, co będzie możliwe w ramach nowego programu tj. Horizon 2020. Z uwagi na fakt, iż planowana jest kontynuacja projektu, ww. część spotkania miała dla nas również bardzo dużą wartość. W sesji uczestniczyli również przedstawciele podobnych projektów m.in. z Hiszpanii, Estonii, Szwecji, Włoch, Holandii, Węgier, Islandii, Bułgarii, Czech, Wielkiej Brytanii.

Wszystkie sesje, w których mogłam uczestniczyć dzięki udziałowi w konferencji, były niezwykle ciekawe, a co najważniejsze podejmowały aktualne problemy, pokazywały nowe możliwości realizacji działań w obszarze edukacji osób dorosłych.

Pierwszy dzień konferencji zainaugurowany został spotkaniem, w którym udział wzięli m.in. przedstawciele Komisji Europejskiej, miasta Goteborg i Regionu Vastra Gotaland oraz sieci Ecsite.

Każdy dzień konferencji wypełniony był wieloma propozycjami sesji, które odbywały się od godzin porannych do późnego popołudnia.

Podczas sesji "Citizen Participation in Policy Making" przedstawiona została akcja, która miała na celu zaangażowanie obywateli różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej do konsultacji priorytetów nowego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju "Horizon 2020". Kosultacje odybyły się w 29 centrach nauki i muzeach w całej Europie, a ich wyniki stanowić będą ważny wkład do procesu określania działań, które wspierane będą w ramach ww. programu do 2020 roku. Działanie stanowiło ciekawy przykład zaangażowania osób dorosłych w konsultacje programu, którego beneficjentami będą mogli zostać w kolejnych latach.

Podczas jednego ze spotkań głównym prelegentem był p. Dominik Pestre – historyk zainteresowany relacjami między nauką a społeczeństwm, Dyrektor ds. Badań w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) w Paryżu. W wykładzie pt. "What Kind of Innovation for the Anthropocene?" nawiązał on do znaczenia jakiego nadaje się współcześnie innowacjom, postrzeganym jako klucz do rozwoju ekonomicznego. Poszczególne kraje inwestują w innowacje ogromne środki finansowe. W trakcie wykładu p. Pestre odniósł się do kwestii nadawanie priorytetów we wspieraniu nowych rozwiązań, jak również polityki innowacyjnej. 

Sesja "Social Media: We’re All in it Together" poruszała niezwykle aktualne kwestie związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak m.in. Facebook czy Twitter do promowania działalności poszczególnych instytucji i oferowanych przez nich aktywności. Podczas spotkania dyskutowano na temat istotnego problemu dotyczącego sposobu w jaki zarządzanie kontami w mediach społecznościowych wpływa na postrzeganie i wizerunek instytucji, a także o sposobie, w jaki należy formułować informacje czy kwestii kontroli komunikatów, które pojawiają się np. na blogu. Zaprezentowane zostały doświadczenia kilku instytucji, po których miała miejsce bardzo ciekawa dyskusja z niezwykle liczną publicznością.

Warto wspomnieć również o sesji "Innovation to Entice Teenagers and Young Adults", która podejmowała zagadnienie zachęcania dzieci do udziału w aktywnościach pobudząjacych ich kreatywność i samodzielne myślenie. Instytucje biorące udział w panelu podzieliły się dobrymi praktykami m.in. na temat tego, jakie rodzaje działań cieszą się dużą popularnością, jak budować ofertę, która będzie przyciągała młodych odbiorców.

Organizatorzy konferencji przygotowali dla uczesntików również wydarzenia, które pozwalały na spotkanie się w szerszym gronie osób. Pierwszym z nich była uroczysta kolacja w Eriksbergshallen – starym portowym budynku, który stanowi współcześnie miejsce spotkań – z ciekawą architekturą i innowacyjnym wyposażeniem. Podczas drugiego dnia konferencji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do zwiedzenia centrum nauki Universeum, które oferuje szereg wystaw przybliżających dzieciom i osobom dorosłym świat nauki.

Warto podkreślić, że konferencja Ecsite ma charakter unikatowy, jest wydarzeniem o charakterze prestiżowym, skupiającym szerokie grono przedstawicieli instytucji – głównie centrów nauki i muzeów – z całego świata. Organizowana już od wielu lat, cieszy się bardzo dobrą renomą oraz oferuje bogaty i ciekawy program.

Bardzo ważny jest również międzynarodowy wymiar konferencji – z jednej strony udział w niej dał mi możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami innych instytucji, które zajmują się edukacją osób dorosłych, a z drugiej – w kontekście prezentacji projektu "Małopolska Noc Naukowców" w trakcie jednej z sesji – umożliwił przedstawienie projektu oraz promocję małopolskiego środowiska naukowego w gronie międzynarodowych ekspertów.

Udział w konferencji Ecsite oceniam jako niezwykle wartościowy w kontekście przyszłej międzynarodowej współpracy, zarówno w ramach prezentowanego podczas sesji projektu "Małopolska Noc Naukowców", innych działań realizowanych przez moją macierzystą organizację, jak i własnych pomysłów, które w przyszłości mogą posłużyć do przygotowania nowych przedsięwzięć. Jest to możliwe z uwagi na fakt, że udział w konferencji dał mi możliwość zapoznania się z różnymi inicjatywami, ich formami i sposobami wdrażania. Przedsięwzięcia te realizowane są przez podmioty w różnych krajach i mają na celu szeroko pojętą edukację osób dorosłych.

Dzięki możliwości prezentacji podczas konferencji jednego z projektów Województwa Małopolskiego – Małopolskiej Nocy Naukowców – pozyskano kontakty, które w przyszłości mogą pozwolić nadać projektowi charakter ponadnarodowy.

Możliwości spotkania się wielu instytucji, realizujących projekty o podobnym charakterze zaowocowała więc nawiązaniem kontaktów pomiędzy osobami zaangażowanymi w podobne działania, jak i konkretnymi pomysłami na przyszłość, które pozwolą nam jeszcze efektywniej wdrażać projekty z obszaru edukacji osób dorosłych. Podniesione powyżej aspekty związane z udziałem w unikatowej konferencji sieci Ecsite mają duże znaczenia z punktu widzenia budowania sieci kontaktów, które są niezmiernie istotne w perspektywie projektowania inicjatyw międzynarodowych, w tym w ramach projektów w obszarze edukacji dorosłych.

Switch style