Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji ze współpracy z FRSE

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji ze współpracy z FRSE

Beneficjenci programów realizowanych przez FRSE, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Służy ona zbadaniu poziomu satysfakcji ze współpracy z naszą Fundacją. Niezależnie od tego czy otrzymali Państwo dofinansowanie, czy nie, pragniemy poznać Państwa opinie na temat dostępu do informacji o edukacyjnych programach Unii Europejskiej oraz jakości obsługi beneficjentów, dostępności informacji, terminowości, komunikatywności, kompetencji i zaangażowania naszych pracowników.

Wyniki badania będą źródłem wartościowych informacji, służących doskonaleniu naszej współpracy z beneficjentami wszystkich programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

>> Ankietę można wypełnić pod tym linkiem

Switch style