Proces selekcji w Projektach Partnerskich Grundtviga 2012

Proces selekcji w Projektach Partnerskich Grundtviga 2012

Informujemy, że ulegnie opóźnieniu termin publikacji ostatecznych wyników selekcji dla akcji Projekty Partnerskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2012. Opóźnienie jest związane z przedłużającym się etapem konsultacji pomiędzy Komisją Europejską i Narodowymi Agencjami w związku z przeprowadzonymi ocenami projektów w poszczególnych krajach.

Polska Narodowa Agencja zakończyła proces oceny  i weryfikacji danych i obecnie czekamy na otrzymanie ostatecznej listy rankingowej.

Przewidujemy, że wyniki zostaną ogłoszone do końca czerwca 2012 r.

Switch style