Konkurs European Language Label

Konkurs European Language Label

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Konkurs projektów instytucjonalnych - certyfikat otrzymuje instytucja zgłaszająca projekt za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania języków obcych. Prace nad projektem prowadzi nauczyciel-koordynator.
  2. Konkurs indywidualnych projektów nauczycielskich - nagroda przyznawana jest nauczycielowi, który w ostatnim roku szkolnym przygotował i zrealizował ciekawe i nowatorskie zajęcia dla uczniów lub społeczności lokalnej a także posiada osiągnięcia w swojej pracy zawodowej.
  3. Konkurs dla osób samodzielnie uczących się języków obcych - laureatami w tej kategorii są osoby, które samodzielnie uczą się języków obcych i przygotowały ciekawy projekt językowy. Obobwiązkowym załącznikiem jest pismo polecające od osoby rekomendującej projekt.

Termin składania wniosków upływa 7 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej European Language Label.

Switch style