Komisja Europejska o wolontariacie dorosłych

Komisja Europejska o wolontariacie dorosłych

Publikacja Komisji Europejskiej "Adult Volunteering: Learning for Life" prezentuje wkład programu Grundtvig w Europejski Rok Wolontariatu 2011. Zaprezentowano w niej projekty zrealizowane w ramach programu Grundtvig dotyczące m.in. szkoleń wolontariuszy, uznawania kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu czy wolontariatu seniorów.

Część publikacji poświęcono również Projektom Wolontariatu Seniorów, jednej z siedmiu akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig, wprowadzonej przez Komisję Europejskaą w 2009 roku. Projekty prezentowane w tej części publikacji pokazują zarówno dotychczasowe osiągnięcia tej akcji, jak i jej potencjał.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją - znajdziecie ją w zakładce Publikacje.

Switch style