Informacja z konsultacji projektu "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013"

Informacja z konsultacji projektu "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013"

Otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 odbyło się 30 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt Programu został przygotowany przez Zespół do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych w MPiPS. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, działających w obszarze aktywności osób starszych. Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia Programu i przedstawiono wyniki konsultacji. Dyskutowano także o uwagach i sugestiach, zgłoszonych przez kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski w czerwcu i lipcu br.

Szczegóły na temat spotkania, w tym informacja z konsultacji projektu i treść korespondencji go dotyczącej, znajdują się na stronie MPiPS.

Switch style