Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities

Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities

Raport zawiera wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczących akcji mobilnościowych programu Grundtvig. Badanie zostało przeprowadzone wśród beneficjentów akcji mobilnościowych z lat 2001-2010 oraz organizatorów szkoleń, których oferta jest opublikowana w europejskim katalogu Grundtvig/Comenius.

Publikacja została szerzej zaprezentowana i omówiona podczas 4. międzynarodowej konferencji programu Grundtvig poświęconej szkoleniu i mobilności kadry zaangażowanej w edukację dorosłych (4th Grundtvig European Conference on Professional Development and Mobility of Adult Education Staff), która odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2012 r. we Florencji.

Pełna treść raportu wraz z załącznikami:

Pobierz plik

Switch style