Europejskie systemy edukacji - diagramy

Europejskie systemy edukacji - diagramy

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Polskiego Biura Eurydice - polskojęzyczną wersją Struktur europejskich systemów edukacyjnych.

Czytelnik znajdzie w publikacji struktury systemów edukacji w poszczególnych krajach w przystępnej formie graficznej – w postaci diagramów. W diagramach uwzględniono wiek rozpoczynania i zakończenia obowiązku szkolnego oraz typowy wiek przechodzenia uczniów na poszczególne poziomy edukacji. Osoby zainteresowane szkolnictwem wyższym znajdą również informacje o typach uczelni oraz czasie trwania programów studiów.

Sieć Eurydice dostarcza informacji i analiz europejskich systemów edukacji i krakowych polityk edukacyjnych. Składa się z 40 biur krajowych w 36 krajach uczestniczących w programie "Uczenie się przez całe życie" i jest koordynowana oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli, która przygotowuje publikacje porównawcze i bazy danych.

 

Switch style