Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W decyzji określono m.in., że ogólnym celem Roku Europejskiego (RE) jest ułatwianie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Na oficjalnej stronie internetowej RE znajduje się m.in. kalendarium wydarzeń związanych z obchodami Roku, organizowanych w różnych państwach. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną!

Oficjalny klip promocyjny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Switch style