Europejski Rok 2012: krok milowy w kierunku lepszych warunków dla aktywnego starzenia się w Polsce

Europejski Rok 2012: krok milowy w kierunku lepszych warunków dla aktywnego starzenia się w Polsce

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 miał na celu podniesienie świadomości tego problemu oraz promowanie środków stwarzających większe i lepsze możliwości dla utrzymania aktywności i niezależności osób starszych. Jednym z założeń Europejskiego Roku było także przyczynienie się do budowania autentycznej, dwustronnej solidarności międzypokoleniowej.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, przedstawił swoją własną ocenę Europejskiego Roku 2012 na zamykającej konferencji UE, która miała miejsce 10 grudnia w Nikozji (Cypr): „Sukcesem tego Roku jest zmiana naszego postrzegania ludzi starszych oraz tego, co wnoszą do ekonomii i społeczeństwa. Tam, gdzie w rosnącej liczbie ludzi starszych widzieliśmy wcześniej problem, dziś dostrzegamy częściowe rozwiązanie. W wielu krajach Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zmienił sposób mówienia o starzeniu się oraz spopularyzował pojęcie aktywnego starzenia się. Pobudził do działania rzeszę zainteresowanych i osób postronnych, starych i młodych. Stanowił przyczynek dla tysięcy nowych inicjatyw i wydarzeń na szczeblu europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym. Nadał politycznego rozmachu niektórym z inicjatyw politycznych.”

Również w Polsce Europejski Rok 2012 spowodował silną mobilizację władz państwowych, miast i regionów, organizacji seniorskich oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Dano początek setkom inicjatyw oraz zorganizowano setki imprez. A więc m.in. konferencję otwierającą Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; imprezy i spotkania powiązane z projektem generations@school, które ściągnęły osoby w starszym wieku do klas szkolnych w celu przeprowadzenia z uczniami dyskusji na temat tego, jak współtworzyć lepsze społeczeństwo dla starych i młodych; Nagrody Europejskiego Roku 2012, którymi uhonorowano organizacje oraz osoby indywidualne, które swoimi działaniami promują aktywność osób starszych; Dzień Seniora, który skupiał się wokół poszukiwania nowych sposobów angażowania seniorów w wolontariat i osiągania jak największych korzyści z ich zaangażowania; i w końcu Konferencja Zamykająca, która odbyła się w Polsce 19 grudnia.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, na konferencji zamykającej w Polsce powiedział: „Znajdujemy się na początku drogi do zmiany świadomości, edukacji społecznej, partycypacji w solidarności międzypokoleniowej”, zwracając uwagę na wielki potencjał energii, drzemiący w osobach starszych, ujawniony przy okazji rozmaitych działań, podejmowanych z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych w Polsce.

Polska wykorzystała polityczny rozmach, jaki wniósł Europejski Rok 2012 do przyjęcia w sierpniu 2012 roku Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem tego kompleksowego programu jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez działalność społeczną oraz umożliwienie polskiemu społeczeństwu korzystania z potencjału osób starszych. W ramach tego programu organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych mogą ubiegać się o fundusze z łącznego budżetu w wysokości około 14,5 miliona euro. Polski rząd powołał również nowy Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Istotne będzie teraz korzystanie z osiągnięć Europejskiego Roku 2012 oraz wspieranie dążeń mających na celu promowanie aktywnego starzenia się.

W tym celu, państwa członkowskie Unii Europejskiej wraz z Komisją opracowały „Przewodnie zasady dla Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”, które zostały zatwierdzone przez Ministrów Polityki Społecznej Unii Europejskiej. Zasady te powinny dla organów państwowych i innych podmiotów zainteresowanych służyć za swego rodzaju listę kontrolną definiującą działania, jakie należy przedsięwziąć w celu promowania aktywnego starzenia się oraz jakie należy poczynić w określonych sytuacjach oraz wyzwaniach.

Kolejną spuścizną Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 jest opracowanie Wskaźnika Aktywności Osób Starszych - Active Ageing Index (AAI), który został po raz pierwszy zaprezentowany na konferencji zamykającej na szczeblu UE, która odbyła się w Nikozji. Szwecja, Finlandia oraz Dania, a następnie Holandia, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo znalazły się na szczycie Wskaźnika Aktywności Osób Starszych 2012. Wskaźnik ułatwi decydentom identyfikację wyzwań oraz niewykorzystanego potencjału osób starszych, a także pozwoli monitorować progres, jaki zachodzi w kwestii aktywizacji osób starszych. Wskaźnik AAI to owoc wspólnych prac Komisji Europejskiej, Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UNECE) oraz Europejskiego Centrum Polityki Socjalnej i Badań (European Centre for Social Welfare Policy and Research) w Wiedniu.

Więcej informacji:

Publikacje:

Switch style