Bezpłatne kursy internetowe eTwinning

Bezpłatne kursy internetowe eTwinning

Nauczycieli i osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu technologii informacyjnych zapraszamy na bezpłatne kursy internetowe poświęcone narzędziom przydatnym do korzystania z nowoczesnych technologii w szkole i w życiu codziennym.

Zachęcamy do skorzystania z kursów szeroko rozumiane środowisko oświatowe, nauczycieli i innych pracowników szkoły, wychowawców, opiekunów, studentów kierunków pedagogicznych, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby w wieku 45+ zainteresowane tematem szkoleń.

Kursy są prowadzone w ramach zadania publicznego Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle.

Prosimy odbiorców tej informacji o przekazanie jej w swoim miejscu pracy i w miejscu zamieszkania, miejscowości i regionie.

Oferujemy następujące szkolenia:

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Switch style