Galeria projektów - Mobilności kadry

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych przez beneficjentów z Polski w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig. Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki.

Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - według terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników.

Przy każdym projekcie znajduje się odnośnik do pełnego opisu wyjazdu - Karty akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Karta ta ma taką samą strukturę dla każdego wyjazdu szkoleniowego, a informacje w niej zawarte zostały zamieszczone przez osoby realizujące wyjazdy szkoleniowe. W karcie zawarte są szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji wyjazdu z uwzględnieniem działań przygotowawczych, upowszechniających oraz wpływu szkolenia na beneficjenta, jego/jej organizację macierzystą i goszczącą.

 

 1. Karolina Lewandowska

  Termin realizacji wyjazdu: 06.09.2006 - 09.09.2006
  Tytuł szkolenia: 9th International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO): Biological, Psychological and Social Issues in Sexual Offending – Towards an Integration of Perspectives.
  Kraj goszczący:
  Austria
  Organizacja macierzysta: Fundacja Dzieci Niczyje
  Akcja: Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)

Switch style