Galeria projektów - Mobilności kadry

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych przez beneficjentów z Polski w ramach akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig. Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki.

Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - według terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników.

Przy każdym projekcie znajduje się odnośnik do pełnego opisu wyjazdu - Karty akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych. Karta ta ma taką samą strukturę dla każdego wyjazdu szkoleniowego, a informacje w niej zawarte zostały zamieszczone przez osoby realizujące wyjazdy szkoleniowe. W karcie zawarte są szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji wyjazdu z uwzględnieniem działań przygotowawczych, upowszechniających oraz wpływu szkolenia na beneficjenta, jego/jej organizację macierzystą i goszczącą.

 

 1. Alicja Żmudzka

  Termin realizacji wyjazdu: 05.10.2011 - 10.10.2011
  Tytuł szkolenia: Wychowanie do poszanowania Praw Człowieka – jaka pedagogika do nauczania dorosłych?
  Kraj goszczący:
  Francja
  Organizacja macierzysta: Centrum Edukacji EDUZ
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 2. Urszula Sobczak

  Termin realizacji wyjazdu: 31.01.2011 - 24.04.2011
  Tytuł szkolenia: Job shadowing w Actors-Space Berlin
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Zmiana Społeczna
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 3. Dr Agnieszka Kowalska

  Termin realizacji wyjazdu: 02.11.2010 - 30.11.2010
  Tytuł szkolenia: Wizyta w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 4. Alina Doboszewska

  Termin realizacji wyjazdu: 07.07.2010 - 11.07.2010
  Tytuł szkolenia: XVI International Oral History Conference, „Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning”
  Kraj goszczący:
  Czechy
  Organizacja macierzysta: Fundacja Kobieca eFKa
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 5. Karolina Dyrda

  Termin realizacji wyjazdu: 24.03.2010 - 30.03.2010
  Tytuł szkolenia: Wizyta w Centrum Leo Kannerhuis w Holandii
  Kraj goszczący:
  Holandia
  Organizacja macierzysta: Fundacja SYNAPSIS
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 6. Renata Szredzińska

  Termin realizacji wyjazdu: 04.10.2009 - 09.10.2009
  Tytuł szkolenia: Wizyta w Home Start International
  Kraj goszczący:
  Wielka Brytania
  Organizacja macierzysta: Fundacja Dzieci Niczyje
  Akcja: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
 7. Monika Sajkowska

  Termin realizacji wyjazdu: 16.11.2007 - 22.11.2007
  Tytuł szkolenia: Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
  Kraj goszczący:
  Portugalia
  Organizacja macierzysta: Fundacja Dzieci Niczyje
  Akcja: Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
 8. Maria Keller-Hamela

  Termin realizacji wyjazdu: 16.11.2007 - 22.11.2007
  Tytuł szkolenia: Advanced Knowledge and Skill-Based Training Institute, Coming in early: treating and preventing long-term damage, abuse and neglect in children.
  Kraj goszczący:
  Portugalia
  Organizacja macierzysta: Fundacja Dzieci Niczyje
  Akcja: Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
 9. Jadwiga Weigt

  Termin realizacji wyjazdu: 16.11.2006 - 30.11.2006
  Tytuł szkolenia: Job shadowing
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Akcja: Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
 10. Jadwiga Lorenc

  Termin realizacji wyjazdu: 15.09.2006 - 17.09.2006
  Tytuł szkolenia: 6th European CPLOL Congress: Wielojęzyczna i wielokulturowa Europa-wyzwaniem dla terapeutów mowy i języka
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Polski Związek Logopedów
  Akcja: Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)

Switch style