Aktualności - Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych

04.07.2012 - 14:59

30 lipca upływa kolejny termin składania wniosków w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (dla wyjazdów rozpoczynających się po 1 października 2012 roku).

04.05.2012 - 10:02

30 maja upływa kolejny termin składania wniosków w akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (dla wyjazdów rozpoczynających się po 1 września 2012).

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

03.04.2012 - 17:28

3 kwietnia 2012 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podjął decyzje selekcyjne w akcjach Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych i Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (terminy składania wniosków odpowiednio: 16 stycznia i 16 lutego 2012).

Decyzje są opublikowane w zakładce "Wyniki selekcji" dla konkretnej akcji.

01.02.2012 - 10:30

Termin 16 lutego dotyczy akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, 21 lutego - Projektów Partnerskich i Warsztatów Grundtviga.

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

19.01.2012 - 15:02

Jak co roku zapraszamy na indywidualne spotkania z pracownikami Zespołu Programu Grundtvig, podczas których będziemy udzielać informacji na temat składania wniosków w ramach wszystkich akcji programu.

Konsultację będą się odbywały w dniach:

03.01.2012 - 16:18

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne programu Grundtvig które odbędzie się 24 stycznia 2012 roku w Warszawie, w godz. 10.30-16.30 w Sali A i B w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Spotkanie poświęcone będzie ofercie programu na rok 2012, czyli siedmiu akcjom zdecentralizowanym obsługiwanym przez Narodową Agencję w Polsce. W akcjach tych do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są następujące organizacje:

22.12.2011 - 11:22

11 stycznia 2012 zapraszamy na indywidualne spotkania z pracownikami zespołu programu Grundtvig, podczas których będziemy udzielać informacji na temat składania wniosków w I rundzie selekcyjnej akcji:

  • Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych (termin składania wniosków do 16.01.2012)
  • Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych  (termin składania wniosków do 16.02.2012).

Zapraszamy w godzinach 10-16 (czas trwania pojedynczego spotkania do 30 minut).

Switch style