Publikacje Grundtviga

ikona sortowania
Adult Volunteering: Learning for Life (2012) Publikacje Komisji Europejskiej

Adult Volunteering: Learning for Life (2012)

The Grundtvig programme’s contribution to the European Year of Volunteering 2011

Pobierz plik
Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012 Publikacje Komisji Europejskiej

Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012

Publikacja Eurostat wydana z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Pobierz plik
Strategies for improving participation in and awarness of adult learning (2012) Publikacje Komisji Europejskiej

Strategies for improving participation in and awarness of adult learning (2012)

Publikacja Komisji Europejskiej wydana w związku z ogłoszeniem odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych (The European Agenda for Adult Learning).

Pobierz plik
Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities Publikacje Komisji Europejskiej

Grundtvig Study: In-Service Training. Analysis of Provision of and Participation in In-Service Training Activities

Raport zawiera wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczących akcji mobilnościowych programu Grundtvig. Badanie zostało przeprowadzone wśród beneficjentów akcji mobilnościowych z lat 2001-2010 oraz organizatorów szkoleń, których oferta jest opublikowana w europejskim katalogu Grundtvig/Comenius.

Publikacja została szerzej zaprezentowana i omówiona podczas 4. międzynarodowej konferencji programu Grundtvig poświęconej szkoleniu i mobilności kadry zaangażowanej w edukację dorosłych (4th Grundtvig European Conference on Professional Development and Mobility of Adult Education Staff), która odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2012 r. we Florencji.

Pełna treść raportu wraz z załącznikami:
Pobierz plik
The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations (2012) Publikacje Komisji Europejskiej

The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations (2012)

Broszura Komisji Europejskiej, wydana z okazji obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, prezentuje działania Unii Europejskiej wspierające proces aktywnego starzenia się.

Publikacja zawiera m.in. odniesienie do programu "Uczenie się przez całe życie" i programu Grundtvig; na str. 19 broszury wspomniane są także Projekty Wolontariatu Seniorów jako działanie wspierające solidarność między pokoleniami.

Pobierz plik
Grundtvig Compedium 2013. Adult education and other educational pathways. Publikacje Komisji Europejskiej

Grundtvig Compedium 2013. Adult education and other educational pathways.

Kompedium projektów centralnych programu Grundtvig zaakceptowanych w 2013 roku.

Pobierz plik
Key Activity 4 Compedium 2013. Dissemination and exploitation of results. Publikacje Komisji Europejskiej

Key Activity 4 Compedium 2013. Dissemination and exploitation of results.

Kompedium projektów centralnych zaakceptowanych w 2013 roku w ramach działania KA4 ("Dissemination and Exploitation of Results") programu "Uczenie się przez całe życie".

Pobierz plik
Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi (2007) Inne publikacje

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi (2007)

Poradnik dla wolontariuszy-seniorów, organizacji wysyłających i goszczących, koordynatorów, miejscowych organów władzy i instytucji edukacyjnych

Pobierz plik
Bibliography on Volunteering Research in Europe (2007) Inne publikacje

Bibliography on Volunteering Research in Europe (2007)

Publikacja European Volunteer Centre

Pobierz plik
Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk (2012) Inne publikacje

Europejski Rok Wolontariatu - Atlas Dobrych Praktyk (2012)

W Atlasie przedstawione zostały sylwetki wolontariuszy – laureatów konkursu „Barwy wolontariatu” z ostatnich 10 edycji. Ponadto, Atlas zawiera opisy kilkunastu organizacji, które w swych działaniach korzystają ze wsparcia wolontariuszy, organizują wolontariat i zarządzają wolontariuszami.

Pobierz plik

Switch style