Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Niepełnosprawni w teatrze i muzyce

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
  ul. Tysiąclecia 13a, 80-351 Gdańsk
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Słowacja
  Wielka Brytania
  Rola w projekcie: koordynator
 2. Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Litwa
  Szwecja
  Włochy
  Włochy
  Rola w projekcie: koordynator
 3. Opowiedziane biografie – story management w edukacji dorosłych

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Poleski Ośrodek Sztuki
  ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Niemcy x 2
  Austria x 2
  Belgia
  Czechy
  Szwecja
  Wielka Brytania
  Włochy
  Rola w projekcie: partner

Switch style