Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Kultura i sztuka jako sposób wspierania niepełnoprawnych osób w byciu postrzeganym jako rzeczywiste osoby uczestniczące aktywnie w życiu społecznym

  Lata realizacji: 2006 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
  ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
  Kraje partnerskie:
  Francja, Niemcy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 2. Odwiedziny w więzieniu (Projekt V.I.P.)

  Lata realizacji: 2006 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Zespół Szkół nr 4 w Płocku
  ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock
  Kraje partnerskie:
  Wielka Brytania x2, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Portugalia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 3. Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej

  Lata realizacji: 2006 - 2008
  Nazwa organizacji polskiej:
  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
  ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Polska, Czechy, Grecja, Słowacja, Wielka Brytania
  Rola w projekcie: partner
 4. Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich

  Lata realizacji: 2006 - 2008
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
  Krekole 32, 11-106 Kiwity
  Kraje partnerskie:
  Niemcy x2, Grecja, Litwa, Polska
  Rola w projekcie: partner
 5. Wiedza - Umiejętność - Odpowiedzialność

  Lata realizacji: 2006 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
  ul. Grunwaldzka 126, 38-350 Bobowa
  Kraje partnerskie:
  Niemcy, Czechy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 6. Memento - sztuka odbiciem wspomnień i kultury

  Lata realizacji: 2006 - 2008
  Nazwa organizacji polskiej:
  Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina
  ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Belgia, Wielka Brytania, Estonia, Hiszpania, Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. Europejskie Kobiety w Kwiecie Wieku

  Lata realizacji: 2006 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
  Kraje partnerskie:
  Niemcy x2, Łotwa, Polska
  Rola w projekcie: partner
 8. EDUPART. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin

  Lata realizacji: 2005 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
  Kraje partnerskie:
  Niemcy x2, Austria, Polska, Litwa
  Rola w projekcie: partner
 9. READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adlut Learning Communities

  Lata realizacji: 2005 - 2008
  Nazwa organizacji polskiej:
  Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
  ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Austria
  Belgia
  Portugalia x 2
  Turcja x 2
  Rola w projekcie: koordynator
 10. L.I.S.T.E.N. - Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych

  Lata realizacji: 2005 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
  Kraje partnerskie:
  Włochy x2, Irlandia, Polska, Hiszpania
  Rola w projekcie: partner

Switch style