Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Żydowskie tradycje edukacyjne w Europie (JETE)

  Lata realizacji: 2006 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Instytut Tolerancji
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Niemcy x2, Austria, Francja, Włochy, Litwa x2, Holandia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 2. Włączenie rodziców w Społeczność Praktykującą (PARCOP)

  Lata realizacji: 2007 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  Kraje partnerskie:
  Portugalia, Rumunia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 3. Przekraczając most

  Lata realizacji: 2007 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Starostwo Powiatowe w Będzinie
  ul. Saczewskiego 6, 42-500 Będzin
  Kraje partnerskie:
  Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Polska
  Rola w projekcie: partner
 4. Kształcenie dorosłych: Studenci - Seniorzy: ICT a międzypokoleniowa komunikacja

  Lata realizacji: 2007 - 2009
  Nazwa organizacji polskiej:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (WBP)
  ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Polska
  Rola w projekcie: partner
 5. Otwarta brama

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert
  ul. Juliusza Lea 5a/4, 30-046 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Czechy, Finlandia x2, Hiszpania, Włochy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 6. "Moje miejsce w Europie" - Życie z niepełnosprawnością w Niemcy - Francja - Polska

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek"
  oś. Marysieńki 25, 60-683 Poznań
  Kraje partnerskie:
  Niemcy, Francja, Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. Całodzienna i pobytowa opieka i wsparcie osób w starszym wieku z dezorientacją w Unii Europejskiej

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:

  Starostwo Powiatowe pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

  Kraje partnerskie:
  Francja, Rumunia, Szwecja, Węgry, Polska
  Rola w projekcie: partner
 8. AURORA POLARIS - Możliwości partnerstwa dla uczenia się: zasoby astronomii dla inspiracji seniorów

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
  ul. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
  Kraje partnerskie:
  Wielka Brytania, Grecja, Słowacja, Polska
  Rola w projekcie: partner
 9. System integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy

  Lata realizacji: 2005 - 2007
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
  ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Kraje partnerskie:
  Turcja, Czechy, Estonia, Finlandia, Irlandia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 10. DIGITEACH - uczenie nauczycieli

  Lata realizacji: 2006 - 2008
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
  ul. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot
  Kraje partnerskie:
  Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Hiszpania, Polska
  Rola w projekcie: partner

Switch style