Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Information technology applied to adult training (ITAAT)

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
  ul. Langego 6, 08-110 Siedlce
  Kraje partnerskie:
  Hiszpania
  Litwa
  Portugalia
  Rumunia
  Turcja
  Wlk. Brytania
  Włochy
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 2. Uczenie się poprzez poważną zabawę

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Fundacja Wspólnota Nadziei
  ul. Krakusów 1A/43, 30-092 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Niemcy
  Grecja
  Irlandia
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 3. Książki 21 - Otwarta Społeczność Edukacji Dorosłych w ramach uczenia się przez całe życie dla społeczeństw międzykulturowych

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Inicjatyw UNESCO
  ul. Nowowiejska 38
  Kraje partnerskie:
  Czechy
  Grecja
  Niemcy
  Hiszpania
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 4. OPEN (H)ART - Sztuka otwartych serc

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Akademia plus 50
  ul. Upalna 24/11, 15-668 Białystok
  Kraje partnerskie:
  Portugalia
  Bułgaria
  Litwa
  Włochy
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 5. Wymiana doświadczeń artystycznych

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem"
  ul. Jana Bytnara Rudego 2, 45-254 Opole
  Kraje partnerskie:
  Hiszpania
  Irlandia
  Włochy
  Finlandia
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 6. Praca hospicyjna w organizacjach partnerskich UE, określenie stanowiska, wspólne standardy, strategie realizacji i kształcenie ustawiczne

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
  Kraje partnerskie:
  Czechy
  Niemcy
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. Innowacje 2010: Innowacje społeczno – wychowawcze we wspieraniu rodzicielstwa i walce z wykluczeniem

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Ruch ATD - rAzem posTawmy na goDność (Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce)
  Aleja Waszyngtona 4/8, 03-910 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Francja, Belgia, Niemicy, Polska
  Rola w projekcie: partner
 8. Wymiana wiedzy na temat tradycyjnych zawodów w Europie

  Lata realizacji: 2008 - 2010
  Nazwa organizacji polskiej:
  Urząd Gminy w Bodzanowie
  ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
  Kraje partnerskie:
  Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia, Polska
  Rola w projekcie: partner
 9. Społeczny potencjał kobiet w średnim wieku - ponadpokoleniowa praca biograficzna w kształceniu dorosłych

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Obszary Kultury
  ul. Krzemienicka 2a, 94-030 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja, Słowacja, Turcja
  Rola w projekcie: partner
 10. TeachNET - edukacja w każdym wieku

  Lata realizacji: 2009 - 2011
  Nazwa organizacji polskiej:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
  Kraje partnerskie:
  Niemcy, Finlandia, Francja, Polska
  Rola w projekcie: partner

Switch style