Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Sounds & Voices

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Włochy
  Polska
  Hiszpania
  Francja
  Szwecja
  Wlk. Brytania
  Rola w projekcie: partner
 2. www.tv-deaf.com

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST
  ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Hiszpania
  Rumunia x 2
  Turcja
  Grecja
  Rola w projekcie: koordynator
 3. The Rights of the People with Intellectual Disability: The protagnist ponder their Rights in Europe and propose actions

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Konwent oo. Bonifratrów
  ul. Konary-Zielona 21, 32-040 Świątniki Górne
  Kraje partnerskie:
  Hiszpania
  Polska
  Francja
  Rola w projekcie: partner
 4. IMPact Of VoluntEering on personal and professional growth

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella",
  ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
  Kraje partnerskie:
  Włochy
  Hiszpania
  Polska
  Rumunia
  Łotwa
  Rola w projekcie: partner
 5. Roma Integration in Europe

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie "Obszary Kultury"
  ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Szwecja
  Austria x 2
  Niemcy
  Wlk. Brytania
  Rola w projekcie: koordynator
 6. SIC (Senior’s Intercultural Coctail) - Międzykulturowy koktajl seniorów

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
  ul. M.C. Skłodowskiej 14 p. 411, 15-097 Białystok
  Kraje partnerskie:
  Francja
  Finlandia
  Hiszpania
  Włochy
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. Rozwój społeczności lokalnych poprzez budowanie i wzmacnianie aktywności obywatelskiej

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES
  ul. Warszawska 19, 40-231 Katowice
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Niemcy
  Rumunia
  Węgry
  Rola w projekcie: koordynator
 8. Art forms

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Poleski Osrodek Sztuki
  ul.Krzemieniecka 2A, 94-030 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Wielka Brytania
  Austria
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 9. SIE - Seniorzy w Europie

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
  ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
  Kraje partnerskie:
  Niemcy
  Wielka Brytania
  Holandia
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 10. Akademia Nowych Możliwości – szkoły dla rodziców drogą zwiększenia kompetencji w zakresie opieki i wychowania dzieci

  Lata realizacji: 2010 - 2012
  Nazwa organizacji polskiej:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Poznańska 25, 62 - 020 Swarzędz
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Łotwa
  Turcja
  Szwecja
  Litwa
  Rola w projekcie: koordynator

Switch style