Galeria projektów - Projekty Partnerskie Grundtviga

Poniżej znajdują się projekty zrealizowane w latach 2001-2008 w Polsce w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013), które zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich.

W przypadku, gdy organizacja polska pełniła w projekcie rolę partnera, to koordynator projektu znajduje się na pierwszym miejscu wśród wymienionych krajów partnerskich.

Przy każdym projekcie znajduje się opis, który ma taką samą strukturę dla każdego projektu, a informacje w nim zawarte zostały zamieszczone przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danej organizacji. Opis zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu, z uwzględnieniem obszarów tematycznych, grup docelowych, wpływu projektu na osoby w nim uczestniczące, a także wykorzystania rezultatów i produktów wypracowanych w trakcie jego realizacji.

 1. Volunteer's passport

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  Kraje partnerskie:
  Włochy
  Polska
  Hiszpania
  Rumunia
  Turcja
  Wlk. Brytania
  Rola w projekcie: partner
 2. Mother Centres developing support structures for active volunteer involvement

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzysznie "Mamy Czas"
  ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Holandia
  Słowacja
  Węgry
  Włochy
  Niemcy
  Bułgaria
  Austria
  Turcja
  Czechy
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 3. Prisoners Opportunity To Educate Children by Telling Stories

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Areszt Śledczy w Lublinie
  ul. Południowa 5, 20-482 Lublin
  Kraje partnerskie:
  Włochy
  Litwa
  Polska
  Węgry
  Rumunia
  Turcja
  Rola w projekcie: partner
 4. Culture and tradition - European programme for adult education

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
  al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Łotwa
  Litwa
  Rola w projekcie: koordynator
 5. Training manual on social integration of refugee children and unaccompanied minors for developing social workers' competences

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Stowarzyszenie Obszary Kultury
  ul. Krzemieniecka 2a, 94-030 Łódź
  Kraje partnerskie:
  Włochy
  Polska
  Litwa
  Dania
  Niemcy
  Hiszpania
  Szwecja
  Rumunia
  Turcja
  Rola w projekcie: partner
 6. Unlocking the Universe

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
  ul. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
  Kraje partnerskie:
  Wlk. Brytania
  Słowacja
  Francja
  Polska
  Rola w projekcie: partner
 7. European Reader's Club - Effective Ethnic-Cultural and socio-Economic Reception and Integration of Migrant Communities Into the Receiving Society

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Fundacja Ternopilska
  ul. Narutowicza 32/6, 96-300 Żyrardów
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Włochy
  Turcja
  Łotwa
  Litwa
  Wlk. Brytania
  Rola w projekcie: koordynator
 8. Natural Active Teaching as Unique Realisation of Education

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
  Kraje partnerskie:
  Hiszpania
  Polska
  Turcja
  Rola w projekcie: partner
 9. Ageing With Active Knowledge and Experience

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Centrum Inicjatyw Senioralnych
  ul. Mickiewicza 9a, 60-833 Poznań
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Litwa
  Włochy
  Rumunia
  Łotwa
  Rola w projekcie: koordynator
 10. Guide us Into Arts

  Lata realizacji: 2011 - 2013
  Nazwa organizacji polskiej:
  Dom Kultury Rakowiec, filia Ośrodka Kultury Ochoty
  ul. Wiślicka 8, 02 -114 Warszawa
  Kraje partnerskie:
  Polska
  Niemcy
  Belgia
  Chorwacja
  Turcja
  Rumunia
  Czechy
  Wlk. Brytania x2
  Rola w projekcie: koordynator

Switch style