Aktualności - Projekty Partnerskie Grundtviga

29.06.2012 - 12:56

21 czerwca 2012 roku Narodowa Agencja zorganizowała spotkanie monitoringowe dla beneficjentów Projektów Partnerskich Grundtviga zaakceptowanych w roku 2011. Spotkanie miało na celu omówienie procedury składania i wypełniania raportu postępów oraz dyskusję nad pojawiającymi się podczas realizacji projektów problemami i wyzwaniami.

27.06.2012 - 12:03

26 czerwca 2012 r. Narodowa Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig podjęła decyzje selekcyjne dot. wniosków złożonych w akcji Projekty Partnerskie Grundtviga w terminie do 21 lutego 2012 r.

Lista z ostatecznymi wynikami selekcji.

18.06.2012 - 16:50

15 czerwca 2012 r. do beneficjetów Projektów Partnerskich Grundtviga z 2010 r. zostały wysłane e-maile, zawierające odnośnik do indywidualnego formularza raportu końcowego.

Wiadomość zatytułowana "Raport końcowy - Projekt Partnerski Grundtviga 2010" została wysłana na adres e-mailowy osoby kontaktowej w projekcie. Prosimy o kontakt w przypadku, gdybyście Państwo nie otrzymali ww. wiadomości.

11.06.2012 - 14:33

Informujemy, że ulegnie opóźnieniu termin publikacji ostatecznych wyników selekcji dla akcji Projekty Partnerskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2012. Opóźnienie jest związane z przedłużającym się etapem konsultacji pomiędzy Komisją Europejską i Narodowymi Agencjami w związku z przeprowadzonymi ocenami projektów w poszczególnych krajach.

Polska Narodowa Agencja zakończyła proces oceny  i weryfikacji danych i obecnie czekamy na otrzymanie ostatecznej listy rankingowej.

Przewidujemy, że wyniki zostaną ogłoszone do końca czerwca 2012 r.

25.05.2012 - 13:10

W związku z realizacją przez Państwa organizację Projektu Partnerskiego Grundtviga zaakceptowanego w roku 2011 uprzejmie informujemy, że w Systemie dokumentów OnLine FRSE http://online.frse.org.pl/ został udostępniony formularz raportu postępów. Zgodnie z artykułem 7 umowy finansowej (Monitoring, ewaluacja i kontrola) raport należy przesłać na adres Narodowej Agencji do  30 czerwca 2012 r.

01.02.2012 - 10:30

Termin 16 lutego dotyczy akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, 21 lutego - Projektów Partnerskich i Warsztatów Grundtviga.

Zasady składania wniosków w tych akcjach opisane są w odpowiednich zakładkach akcyjnych.

W przypadku problemów i pytań związanych z wypełnianiem formularzy wniosków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z pracownikiem Narodowej Agencji obsługującym daną akcję - nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

19.01.2012 - 15:02

Jak co roku zapraszamy na indywidualne spotkania z pracownikami Zespołu Programu Grundtvig, podczas których będziemy udzielać informacji na temat składania wniosków w ramach wszystkich akcji programu.

Konsultację będą się odbywały w dniach:

03.01.2012 - 16:18

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne programu Grundtvig które odbędzie się 24 stycznia 2012 roku w Warszawie, w godz. 10.30-16.30 w Sali A i B w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Spotkanie poświęcone będzie ofercie programu na rok 2012, czyli siedmiu akcjom zdecentralizowanym obsługiwanym przez Narodową Agencję w Polsce. W akcjach tych do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są następujące organizacje:

Switch style