Galeria projektów - Mobilności kadry

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych w latach 2001-2008 przez beneficjentów z Polski w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013). Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki. W programie Socrates wyjazdy szkoleniowe były realizowane w ramach akcji Grundtvig 3. W programie "Uczenie się przez całe życie" akcja zmieniła nazwę na Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych. Począwszy od roku 2009 w ramach programu Grundtvig funkcjonują już trzy akcje mobilnościowe: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych oraz Asystentury Grundtviga. Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - według terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników.

 

 1. Lidia Kozieł-Siudut

  Termin realizacji wyjazdu: 01.10.2007 - 05.10.2007
  Tytuł szkolenia: EU - Fördermittelpolitik und europäisches Projektmanagement
  Kraj goszczący:
  Hiszpania
  Organizacja macierzysta: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 2. Krystyna Stubińska

  Termin realizacji wyjazdu: 30.10.2006 - 04.11.2006
  Tytuł szkolenia: Lifelong learning in museums: an individual approach, the significance of Kolb´s learning styles
  Kraj goszczący:
  Holandia
  Organizacja macierzysta: Centralne Muzeum Morskie
  Akcja: Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
 3. Barbara Kaszkur-Niechwiej

  Termin realizacji wyjazdu: 29.04.2005 - 06.05.2005
  Tytuł szkolenia: Removing Barriers To Learning For Older People
  Kraj goszczący:
  Węgry
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
  Akcja: Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
 4. Maria Szczepańska-Szewczyk

  Termin realizacji wyjazdu: 02.05.2003 - 03.05.2003
  Tytuł szkolenia: The Family, a dynamics for society (Rodzina dynamizmem rozwoju społecznego)
  Kraj goszczący:
  Francja
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
  Akcja: Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)

Switch style