Galeria projektów - Mobilności kadry

Poniżej znajdują się opisy indywidualnych wyjazdów szkoleniowych zrealizowanych w latach 2001-2008 przez beneficjentów z Polski w ramach programu Socrates (2000-2006), a następnie programu "Uczenie się przez całe życie" (2007-2013). Opisy te zostały wybrane przez Narodową Agencję jako przykłady dobrej praktyki. W programie Socrates wyjazdy szkoleniowe były realizowane w ramach akcji Grundtvig 3. W programie "Uczenie się przez całe życie" akcja zmieniła nazwę na Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych. Począwszy od roku 2009 w ramach programu Grundtvig funkcjonują już trzy akcje mobilnościowe: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych, Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych oraz Asystentury Grundtviga. Zamieszczone poniżej opisy, opublikowane w kolejności chronologicznej - według terminu realizacji wyjazdów, zostały opracowane przez samych uczestników.

 

 1. Dorota Siwek

  Termin realizacji wyjazdu: 03.07.2011 - 16.07.2011
  Tytuł szkolenia: Skilled Helping and Feedback
  Kraj goszczący:
  Wielka Brytania
  Organizacja macierzysta: Brytania School of English
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 2. Wojciech Pająk

  Termin realizacji wyjazdu: 20.03.2011 - 26.03.2011
  Tytuł szkolenia: European Intercultural Stimulation – to become a diplomat between the cultures. Intercultural Course in Berlin
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Pastwisko.org
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 3. Teresa Sałata

  Termin realizacji wyjazdu: 11.04.2011 - 15.04.2011
  Tytuł szkolenia: Earth, land, territory, my region, my town, my village, our landscapes and satellites to observe and map. Module on remote sensing and digital mapping.
  Kraj goszczący:
  Portugalia
  Organizacja macierzysta: Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Filia Tychy
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 4. Ewa Brzozowska

  Termin realizacji wyjazdu: 19.09.2010 - 02.10.2010
  Tytuł szkolenia: Motivating activities for language learning
  Kraj goszczący:
  Wielka Brytania
  Organizacja macierzysta: Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 5. Aleksander Adles

  Termin realizacji wyjazdu: 08.08.2010 - 14.08.2010
  Tytuł szkolenia: ICT for Collaborative, Project Based,Teaching and Learning
  Kraj goszczący:
  Malta
  Organizacja macierzysta: CKU Bytom
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 6. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz

  Termin realizacji wyjazdu: 16.06.2008 - 20.06.2008
  Tytuł szkolenia: Background-Acting. The Background for a Higher Climbing up of Women Survivors of Violence
  Kraj goszczący:
  Włochy
  Organizacja macierzysta: Komenda Miejskiej Policji w Sopocie
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 7. Urszula Zielińska

  Termin realizacji wyjazdu: 19.10.2009 - 26.10.2009
  Tytuł szkolenia: Further Training Course for Ceramic Teachers. Ceramic workshop - Ceramics - inspired by Dresden Baroque
  Kraj goszczący:
  Niemcy
  Organizacja macierzysta: n/d
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 8. Małgorzata Stanowska

  Termin realizacji wyjazdu: 05.05.2008 - 09.05.2008
  Tytuł szkolenia: Eurodidaweb - Pedagogical use of Internet and multimedia tools
  Kraj goszczący:
  Włochy
  Organizacja macierzysta: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 9. Barbara Dudycz-Hajgiel

  Termin realizacji wyjazdu: 01.04.2008 - 05.04.2008
  Tytuł szkolenia: Open Distance Learning – Teacher Training
  Kraj goszczący:
  Włochy
  Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
 10. Agnieszka Piórkowska

  Termin realizacji wyjazdu: 17.10.2007 - 21.10.2007
  Tytuł szkolenia: Volunteers in cultural heritage and museum: promoting active citizenship
  Kraj goszczący:
  Włochy
  Organizacja macierzysta: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
  Akcja: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych

Switch style