Committed to community 50+ (Francja)

50francja2010_1 50francja2010_2 50francja2010_4 dsc_0378 50francja2010_5_big
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Wolontariat
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Stowarzyszenie Nowa Rodzina
Pl. Św. Macieja 5A
50-244 Wrocław
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 

Jacek Bednarek, jacekbe@poczta.onet.pl, Tel: 695599468

Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Stowarzyszenie ”Nowa Rodzina” zajmuje się organizacją wolontariatu na Dolnym Śląsku oraz przygotowaniem wolontariuszy do ich pracy. Organizacja zajmuje się również aktywizacją seniorów poprzez wolontariat oraz działania artystyczne. Organizujemy również dla nich intensywne kursy języka angielskiego (prowadzone przez młodych wolontariuszy EVS) oraz szkolenia komputerowe (prowadzone przez młodych wolontariuszy). Wolontariusze seniorzy prowadzą dla siebie nawzajem zajęcia artystyczne w siedzibie naszego stowarzyszenia (taniec, ikebana).

Tytuł projektu: 
Committed to community 50+ (Francja)
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-1-PL1-GRU14-05460 1
Lata realizacji: 
2009 - 2011
Kraj partnera: 
Francja
Cele projektu: 

Ogólnym celem projektu była odpowiedź na edukacyjne wyzwania starzejącego się społeczeństwa, zaoferowania seniorom możliwości poszerzenia ich kompetencji językowych, kulturowych, społecznych oraz pedagogicznych. Planowaliśmy organizację kursów językowych, warsztatów kulturowych i pedagogicznych.

Projekt miał zwiększyć aktywność seniorów, sprawić by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą i pomóc przełamywać bariery międzypokoleniowe.

Seniorzy nie tylko mieli pracować z młodymi wolontariuszami, ale także na rzecz dzieci i osób ze środowisk defaworyzowanych. Chcieliśmy użyć wielki potencjał osób starszych, aby poprawić jakość życia grup dyskryminowanych. Miała to być korzyść obopólna, otworzyć seniorów na siebie wzajemnie i zachęcić do porzucenia pewnych uprzedzeń. Samo działanie – wolontariat miał wzmocnić ich poczucie wartości z bycia wartościowym członkiem społeczeństwa, miał ubogacić ich kulturowo i być źródłem satysfakcji z samorozwoju.

Dzięki projektowi nasze organizacje mogły pracować na polu pracy wolontariackiej i dzielić się cennym doświadczeniem oraz zdobywać nowe podczas naszej współpracy.

Obszary tematyczne: 

Praca ze młodzieżą i dziećmi ze środowisk defaworyzowanych (osoby niepełnosprawne).

Grupa docelowa słuchaczy-wolontariuszy: 

Grupę docelową stanowili wolontariusze w wieku 50+ zainteresowani wolontariatem lokalnym i zagranicznym oraz szeroko pojętą pracą społeczną.

Osoby były rekrutowane podczas spotkania koordynatorów z seniorami zainteresowanymi wolontariatem lokalnym i zagranicznym na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej i przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Akademii Otwartej dla seniorów przy Autorskich Liceach Artystycznych. Część osób została przyprowadzona przez seniorów uczestniczących w działaniach przygotowujących do wyjazdu (rekrutacja wtórna).

Jakie były początki projektu: 

Stowarzyszenie Nowa Rodzina od wielu lat zajmuje się koordynacją wolontariatu, ale do momentu projektu SVP praca organizacji ograniczała się do osób młodych. Dzięki projektom wolontariatu seniorów chcieliśmy poszerzyć zakres naszych działań o nową grupę wiekową i dzięki nim stworzyć wolontariat lokalny seniorów. Parterów poleciła nam zaprzyjaźniona organizacja, która zajmuje się  Wolontariatem Europejskim (EVS) w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Krótki opis przebiegu projektu: 

Wolontariusze przeszli intensywny kurs języka angielskiego prowadzony przez doświadczonego anglistę, szkolenia z zakresu komunikatorów internetowych, prowadzonych przez informatyka. Część z nich brała udział w wolontariacie lokalnym (działania artystyczne na rzecz innych seniorów), który kontynuują do tej pory.

Wolontariusze odbyli również kilka spotkań z mentorem, bezpośrednio przed wyjazdem na wymianę. Spotkania dotyczyły różnic kulturowych, przygotowania materiałów do pracy wolontariackiej. Podczas pobytu we Francji mentor kilkukrotnie kontaktował się z wolontariuszami przez mail i telefon.

Po powrocie wolontariusze uczestniczyli w organizowaniu czasu wolnego wolontariuszom goszczonym przez naszą organizację, towarzyszyli im jako przewodnicy po mieście, przygotowywali również tradycyjne potrawy polskie na spotkania międzynarodowe, zrobione przez siebie drobne upominki. Przygotowali również raport z wyjazdu wzbogacony zdjęciami, który został umieszczony na naszej stronie internetowej.

Seniorzy udzielali informacji na temat projektu i dzielili się doświadczeniami z wyjazdu na konferencji pt. “Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów”, współorganizowanej przez naszą organizację we Wrocławiu. Po powrocie przy wsparciu koordynatora przygotowali krótką prezentację do Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Warszawie. Niektórzy mieli okazję krótko opowiedzieć o swoim doświadczeniu.

Na początku wolontariatu osób goszczonych z Francjii mentorka przez kilka dni przebywała razem z wolontariuszami w miejscu pracy z uwagi na aklimatyzację i barierę językową. W trakcie wolontariatu udało się również zaangażować młodego wolontariusza z EVS, który wspierał seniorów w komunikacji z zespołem terapeutycznym przez cały okres trwania wolontariatu. Mentorka również przez kilka dni na początku towarzyszyła wolontariuszom w poznawaniu miasta i komunikacji miejskiej. Wolontariusze zostali wyposażeni w komórkę z polską kartą do komunikacji z naszą organizacją, Urban kartę, plan miasta, bilety do restauracji etc. Mieli też możliwość codziennego kontaktu ze swoją organizacją i z rodziną przez skype w miejscu swojego zamieszkania. Mentorka organizowała spotkania międzynarodowe z kulturą francuską i pomagała je przygotować wolontariuszom. Mentorka również organizowała życie kulturalne po wcześniejszej konsultacji z wolontariuszem.

Goście - wolontariusze byli zakwaterowani w domach rodzinnych, gdzie chociaż jedna osoba posługiwała się językiem francuskim, zatem mieli również możliwość rozmowy i poznania zwykłego życia w polskim domu.

Mentorka kilkukrotnie kontaktowała się z organizacją wysyłającą i relacjonowała przebieg wolontariatu.

Liczba wolontariuszy aktywnie uczestniczących w projekcie
Liczba wolontariuszy wysłanych: 
5
Liczba wolontariuszy przyjętych: 
5
Produkty
Produkty projektu: 
 1. Plakat "Żyj z fantazją" (wyróżnienie w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga” w kategorii „Najlepszy Plakat”)

Plakat zachęcający do wolontariatu seniorów i do udziału w międzynarodowych wymianach w ramach programu Grundtvig. Plakat był prezentowany na stronie internetowej, w klubach seniora, kilku stowarzyszeniach i na uniwersytetach trzeciego wieku.

 1. Program "Wolontariusze"

Program "Wolontariusze" powstał, by pokazywać i promować rożne rodzaje aktywności wolontariackiej. Program jest prezentowany w telewizji lokalnej. Pokazuje wolontariuszy w działaniu. Jeden z odcinków dedykowany jest francuskiemu małżeństwu, które przyjechało do Polski, by pracować z osobami niepełnosprawnymi w ramach programu Grundtvig. Jest on ogólnie dostępny na stronie internetowej: www.wolontariusz.org.

 1. Wolontariat we Francji

Jest to tytuł sprawozdania - reportażu polskich wolontariuszek z pobytu we Francji z pierwszej tury wymiany. Wolontariuszki dzielą się swoimi wrażeniami, nowymi umiejętnościami i ciekawymi zdjęciami. Materiał jest dostępny  na stronie internetowej www.wolontariusz.org pod zakładką: wolontariat seniorów

 1. Międzynarodowy wolontariat seniorów – czemu nie?

Ten artykuł jest dostępny w ogólnopolskim serwisie internetowym www.ngo.pl. (link:http://wiadomosci.ngo.pl/x/661483). Prezentuje doświadczenie naszej organizacji w wolontariacie seniorów ramach programu Grundtvig oraz opinie seniorów, którzy wrócili z wymiany międzynarodowej

 1. Konferencja "Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów"

Stowarzyszenie Nowa Rodzina było współorganizatorem konferencji, która miała miejsce w 3 sektorze we Wrocławiu w dniu 15 września. W jej ramach nasza organizacja zaprezentowała swoje doświadczenia zdobyte podczas realizacji 3 projektów wolontariatu seniorów. Wystąpienie dzieliło się na 2 części: kwestie formalne i praktyczne. W konferencję zaangażowane były seniorki, które brały udział w wymianie międzynarodowej. Udzielały informacji na temat projektu i dzieliły się doświadczeniami z wyjazdu.

 1. Wolontariat  seniorów: pierwsze koty za płoty

Artykuł o wolontariacie seniorów do kwartalnika FRSE "Europa dla Aktywnych" i pierwszych doświadczeniach związanych z wymianą międzynarodową. Koordynatorzy projektów dzielą się radościami i trudnościami związanymi z przygotowaniem i wysyłaniem pierwszych seniorów.

 1. Spotkania międzynarodowe

W czasie trwania projektu odbyły się 2 spotkania z kulturą i kuchnią francuską. Spotkania były otwarte dla społeczności lokalnej. Zaproszeni byli również młodzi Francuzi wolontariusze z programu EVS, którzy pomagali swoim rodakom seniorom w tłumaczeniach i w przygotowaniu prezentacji o ich kraju.

 1. Prezentacje multimedialne prezentowane na spotkaniach z Narodową Agencją oraz na spotkaniach i konferencjach realizowanych przez Narodową Agencję.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 
 1. Plakat "Żyj z fantazją" (wyróżnienie w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga” w kategorii „Najlepszy Plakat”).
 2. Sprawozdanie "Wolontariat we Francji".
 3. Artykuły: "Międzynarodowy wolontariat seniorów – czemu nie?",”Wolontariat  seniorów: pierwsze koty za płoty”.
 4. Konferencja "Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów".
 5. Program „Wolontariusze”.
Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Projekt Wolontariatu Seniorów „Commited to Community 50+” był pierwszą sytuacją samodzielnego podejmowania działań europejskich przez organizację. Zachęceni tym projektem rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków europejskich w ramach kolejnych konkursów dotacyjnych w ramach programu Grundtvig, "Młodzież w działaniu" oraz konkursach ogłaszanych centralnie przez Komisję Europejską oraz za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Część tych starań uwieńczona została otrzymaniem dotacji i realizacją projektów. Również w przyszłych latach zamierzamy podejmować współpracę europejską i pozyskiwać na ten cel środki.

Realizacja projektu oraz związane z nim działania promocyjne spowodowały nawiązanie współpracy z kilkoma lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi: Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”, Fundacją Umbrella, Stowarzyszeniem „Aktywny Senior”, lokalnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Wrocławskim Centrum Seniora, itp.

Innym efektem projektu jest też realizacja kilku projektów realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami (np. projekt flagowy Komisji Europejskiej „Europejski Rok Wolontariatu w Polsce”). Jest to forma dotąd nie podejmowana przez nasze stowarzyszenie. Zawiązaliśmy także lokalną grupę branżową organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zajmujących się wolontariatem, której pracom przewodzimy. W ramach tej grupy regularną współpracę podjęło ok. 20 podmiotów. Z częścią z nich podejmujemy też wspólne działania promocyjne dotyczące programu Grundtvig, jak wyjazd do Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Warszawie lub konferencję dot. programu Grundtvig w Sektorze 3 we Wrocławiu.

Wszyscy pracownicy naszej organizacji mieli okazję zwiększenia umiejętności językowych. Koordynator odbył kurs języka angielskiego, a mentorka języka francuskiego (kurs internetowy). Osoby prowadzące zajęcia dla seniorów doskonaliły warsztat pracy z osobami 60, a nawet 70 letnimi, dostosowując metody i techniki nauczania odpowiednie do wieku słuchaczy, aby zwiększyć skuteczność nauki.

Dzięki wielu spotkaniom międzynarodowym mieliśmy okazję zaprzyjaźnić się, poszerzyć naszą wiedzę o krajach partnerskich, spróbować międzynarodowej kuchni.

Wpływ udziału w projekcie na wolontariuszy: 

Każdy z wolontariuszy opanował język obcy przynajmniej na poziomie podstawowym, a niektóre osoby radziły sobie z komunikacją bardzo dobrze. Chęć do nauki języka obcego jest wciąż bardzo duża i wszyscy deklarują kontynuację. Po przeprowadzonych warsztatach z komunikatorów internetowych każdy z seniorów miał założone konto na skype i adres mailowy. Bardziej zaawansowani seniorzy uczyli się pisać blogi. Większość seniorów przesyłała sprawozdania na maila i potrafiła sama załączyć do nich zdjęcia. Wiele osób po wymianie kontynuuje relacje zawiązane z zagranicą pisząc maile do poznanych tam osób. Pomimo kilku sytuacji konfliktowych grupa seniorów biorąca udział w projekcie zżyła się ze sobą i uczęszcza na zajęcia dla seniorów prowadzone w ramach wolontariatu w siedzibie naszego stowarzyszenia (taniec, układanie kwiatów). Wszyscy seniorzy zainteresowali się programem Grundtvig i jego możliwościami, składali aplikację na Warsztaty Grundtviga. Większość seniorów zaangażowała się w wolontariat lokalny w naszym stowarzyszeniu lub w innych organizacjach. Wszystkie osoby deklarują chęć ponownego wyjazdu na wolontariat seniorów w ramach programu Grundtvig.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Sprawozdania, opinie i wrażenia seniorów są opublikowane na naszej stronie internetowej. Pojawiły się 2 artykuły o wolontariacie seniorów, jeden na ogólnopolskiej stronie www.ngo.pl, drugi do kwartalnika FRSE "Europa dla Aktywnych". Został zaprojektowany plakat promujący wolontariat seniorów (wyróżnienie w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga” w kategorii „Najlepszy Plakat”) i taki sam roll-up prezentowany podczas konferencji pt. "Edukacja nieformalna i pozaformalna dorosłych na przykładzie programu Grundtvig - Projekty Wolontariatu Seniorów". Podczas konferencji koordynator projektu miał wystąpienie na temat doświadczeń organizacji podczas realizacji Projektów Wolontariatu Seniorów. Następnie wolontariusze, którzy brali udział w wymianie międzynarodowej dzielili się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji. Również nasi wolontariusze-seniorzy prezentowali swoje doświadczenia z wymiany międzynarodowej w Pawilonie ERW 2011 - Grundtvig podczas Dnia Wolontariatu Seniorów.

Podejmowane przez nas działania promocyjne zachęciły grono seniorów do zaangażowania się w lokalne działania wolontariackie. Większość tych osób, jak również kilka organizacji pozarządowych obecnych na konferencji w Sektorze 3, jest zainteresowana aktywnym uczestnictwem w Projektach Wolontariatu Seniorów programu Grundtvig.

Opinie wolontariuszy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Anna Czyż (wolontariuszka)

Praca wolontariacka a jednocześnie spotkanie z kulturą Francji było dla mnie sporym wyzwaniem, ale przede wszystkim ciekawym doświadczeniem i przygodą. Sama jestem osobą aktywną więc ten program wydał mi się atrakcyjnym sposobem na poznanie nowego środowiska, czy też szlifowanie języka angielskiego. Zwłaszcza z tą drugą sferą  wiązałam wiele obaw, stąd też czynnie uczestniczyłam w kursach przygotowawczych z języka angielskiego zaproponowanych w ramach programu.
Na miejscu okazało się, że dość szybko pokonałyśmy tę barierę dzięki miłym, gościnnym osobom z różnych krajów świata oraz sporej pomocy; ułatwiło to nam kobietom z Polski codzienną pracę wolontariacką. Ta zaś okazała się przyjemna. Gotowanie, porządkowanie terenów zielonych było zwykłym urozmaiceniem dnia. Po raz pierwszy w moim życiu upiekłam chleb w warunkach ekologicznych. Zwiedziłam piękne zakątki Francji, fabrykę w której wytwarzają wspaniałe sery u podnóża Alp oraz proces produkcji koniaku. Miło było również spotkać się z seniorkami francuskimi w Domu Opieki i poznać ich warunki bytowe.
Cały wyjazd zaliczam do udanych i cieszę się, że mogłam uczestniczyć w programie Grundtvig.

Krystyna Jarzębowska (wolontariuszka)

Na wolontariat seniorów zorganizowany przez Stowarzyszenie Nowa Rodzina uczęszczam od lutego 2010 roku. Dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny mamy zajęcia z języka angielskiego na zaawansowanym poziomie. Mieliśmy również zajęcia z obsługi komputera i  porozumiewania się przez skype. Wszystkie zajęcia prowadzone były bardzo praktycznie, profesjonalnie i pod kątem wyjazdu na wolontariat zagraniczny. Wraz z dwiema koleżankami pojechałyśmy do Francji. Najpierw dwa tygodnie mieszkałyśmy w okolicach Bordeaux w Montendre z młodzieżą różnej narodowości, wspólnie z nimi prowadząc dom: sprzątając, gotując i pracując w ogrodzie. Miałyśmy spotkania z lokalną społecznością w bibliotece i kilkakrotnie odwiedzałyśmy Dom Pogodnej Starości. W weekendy wspólnie jeździliśmy na wycieczki i piknik pod namioty nad ocean. Wspaniale było razem przebywać i poznawać obyczaje i kulturę innych krajów. Następnie spędziłyśmy 3 tygodnie w Besancon na południowym wschodzie Francji blisko granicy szwajcarskiej. Jest to kraina serów i wina. Zwiedziłyśmy fabrykę produkującą sery i degustowałyśmy różne gatunki win. Nawiązałyśmy kontakt z młodymi ludźmi z Maroka, Hondurasu, Indii i Japonii. Podczas międzynarodowego spotkania każdy kraj prezentował wybrane danie ze swojego kraju. My przygotowałyśmy gołąbki w sosie koperkowym. Poznałyśmy też grupę seniorów z  Uniwersytetu III Wieku  i razem z nimi zwiedzałyśmy ogromną grotę w D’Ossele. Wraz z innymi wolontariuszkami seniorkami porządkowałyśmy ogród warzywny, robiłyśmy ścieżki i posadziłam 150 krzaków truskawek. Wspólnie z młodzieżą zwiedzaliśmy okoliczne miasta i jeździliśmy na basen w weekendy. Przebywanie wśród młodzieży było wspaniałe, było doświadczeniem dyscypliny, tolerancji i przyjaźni. Wiek, narodowość i kolor skóry nie miały znaczenia.

W marcu tego roku  gościliśmy wolontariuszy z Francji, pokazywałam im Wrocław, byliśmy razem w restauracji i w operze. Wolontariat seniorów jest bardzo dobrym pomysłem. Nie siedzę sama w domu, poznaję nowych ludzi i służę pomocą potrzebującym.

Urszula Bednarek (mentorka)

Projekt Wolontariatu Seniorów był dla mnie niezwykłym doświadczeniem dialogu międzypokoleniowego, byłam też pod ogromnym wrażeniem zapału i determinacji w uczeniu się języka angielskiego, co przecież nie jest takie proste w zaawansowanym wieku. Byłam również ogromnie wzruszona pracą wolontariuszy seniorów, obcokrajowców w ośrodku dla niepełnosprawnych. Pomimo bariery językowej nawiązano więzi, które trwają do tej pory, a dzień zakończenia wolontariatu i pożegnania nie obył się bez łez zarówno wolontariuszy, jak i podopiecznych.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Urszula Bednarek
Data wypełnienia formularza/karty: 
19.03.2012

Switch style