seminarium kontaktowe - Renata Bartman Technology and Learning: using technology to support the learning process and overcoming the digital divide

Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Organizacja korzystająca z wyjazdu: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Imię i nazwisko: 
Renata Bartman
Stanowisko w organizacji: 
Nauczyciel j. niemieckiego, doradca metodyczny
Adres: 
Ul. Długa 13 65-401 Zielona Góra
Telefon: 
(68) 453 01 33
E-mail: 
sekretariat@cku.zgora.pl
Typ wyjazdu: 
seminarium kontaktowe
Tytuł seminarium: 
Technology and Learning: using technology to support the learning process and overcoming the digital divide
Nr Umowy Finansowej: 
2010-1-PL1-GRU07-15214
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
24.11.2010 - 27.11.2010
Organizacja goszcząca: 
ECOTEC Narodowa Agencja Programu Lifelong Learning w Wielkiej Brytanii
Opis wizyty/seminarium: 

Przed wyjazdem na seminarium kontaktowe do Wielkiej Brytanii:

 • zapoznałam się z procedurami programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”
 • zapoznałam się z własnej inicjatywy z ogólnodostępnymi informacjami na temat UK (historia, obyczaje, informacje praktyczne, połączenia lotnicze, komunikacja itd.).
 • przygotowałam informacje na temat Polski, naszego systemu kształcenia w Polsce i w mojej instytucji w języku angielskim oraz specjały kulinarne z Polski, o które prosił wcześniej organizator wizyty.
 • nawiązałam kontakt emaliowy z organizatorem wizyty, wypełniłam formularz zgłoszeniowy na wizytę kontaktową i jej poszczególnymi uczestnikami.
 • korzystałam ze specjalnego forum dla uczestników wizyty w Internecie, gdzie zapoznałam się z programem, propozycjami przyszłych projektów oraz nawiązałam kontakt innymi uczestnikami, co przyczyniło się do mojej lepszej znajomości zagadnień w języku angielskim.

Po zapoznaniu się z programem mojej wizyty i listą uczestników wizyty przygotowaliśmy wspólnie z nauczycielami mojej szkoły przygotowaliśmy pomysł na międzynarodowy projekt.

Po powrocie z seminarium:

 • kontaktowałam się emaliowo z organizatorem seminarium i jej poszczególnymi uczestnikami w celu wymiany dalszych informacji na temat przyszłego partnerstwa oraz informacjami potrzebnymi do sporządzenia raportu końcowego
 • przygotowałam sprawozdanie merytoryczne na temat odbytego przeze mnie wyjazdu w ramach akcji Wizyty Przygotowawcze Grundtviga, oraz kopie zaświadczenia o uczestnictwie, które przekazałam moim zwierzchnikom
 • szybko sporządziłam Raport końcowy z odbytej wizyty w celu rozliczenia z Polską Narodową Agencją.

OPIS PRZEBIEGU SEMINARIUM KONTAKTOWEGO :

 • 24.11.2010r. Dojechałam na miejsce do hotelu ok. godz. 16. i zakwaterowałam się w pokoju. Wieczorem odbyło się uroczyste powitanie uczestników przez organizatorów. Po kolacji każdy kraj zaprezentował smakołyki charakterystyczne dla danego regionu. Była to wspaniała możliwość wzajemnego poznania się z organizatorami i innymi uczestnikami.
 • 25.11.2010r. Od rana odbyły się spotkanie informacyjne na temat założeń programowych , przedstawione zostały także przykłady dobrej praktyki i dyskusja na ten temat. Po obiedzie była możliwość dalszej dyskusji i zapoznania się z założeniami do projektów partnerskich. Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej.
 • 26.11.2010r. Od rana praca w grupach nad wspólnym projektem. Na podstawie informacji, jak dobrze przygotować wspólny wniosek, utworzone grupy uczestników opracowywały plany wspólnych działań. Po obiedzie nastąpiło krótkie przedstawienie przyszłych projektów przez poszczególne grupy. Na zakończenie spotkania roboczego organizatorzy podziękowali za udział w zorganizowanej wizycie oraz wręczyli dyplomy uczestnictwa. Wieczorem zorganizowano w ramach programu kulturowego tzw. podchody, które ze względu na złą pogodę nie cieszyły się powodzeniem. Kolacje zaplanowano w restauracji w mieście, co dało uczestnikom wizyty kontaktowej możliwość dalszej dyskusji na temat planowanej współpracy.
 • 27.11.2010r. Wyjazd uczestników seminarium kontaktowego.

DALSZE DZIAŁANIA PO POWROCIE:

Moim zdaniem podczas seminarium kontaktowego wszystkie działania w sposób zadowalający zostały zrealizowane. W Brighton, w czasie spotkania była możliwość zapoznania się z założeniami programu „Uczenia się przez całe życie”, przedstawione nam zostały w sposób przystępny przykłady dobrej praktyki, odbywały się dyskusje między uczestnikami, była możliwość wymiany doświadczeń oraz czas na przygotowanie formularzu wniosku dotyczącego projektu partnerskiego.

Projekt Partnerski Grundtviga , który mamy nadzieję wspólnie zrealizować będzie zatytułowany

“ INCLUSIVE - Involving New Communities of Learners Using Socially Inclusive Virtual Environments”.

Uzasadnieniem dla naszego partnerstwa jest to, że dla wielu ludzi, którzy biorą udział w kursie e-learning, szczególnie tych o niskim poziomie umiejętności w zakresie ICT, jest bardziej prawdopodobne że z różnych powodów nie ukończą kursu, jest ich więcej niż w bardziej tradycyjnych formach kształcenia (np. w szkolnej klasie ), a zatem konieczne są środki wspierania e-ucznia.

Celem naszego projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkoleń za pomocą web 2.0 social media platform. Ponadto chodzi o wspieranie uczestników w e-learningu i zachęcenie uczących się do przejęcia kontroli nad własną drogę uczenia się i tworzenia wymiany najlepszych praktyk.

Uważamy, że planowane spotkania są ważne dla każdej organizacji partnerskiej na rzecz tworzenia i utrzymania społecznej platformy mediów. W celu wspierania uczenia korzystne to będzie dla uczniów w danym sektorze, dla organizatorów w dziedzinie planowania i prowadzenia partnerstwa, co umożliwi dzielenie się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami z innych krajów. Planowane jest utworzenie wspólnej platformy, na przykład w formie społecznej Ning sieci, by móc połączyć ze sobą wszystkie działania organizacji partnerskich oraz umożliwić zrównoważne partnerstwa.

Partnerami w projekcie są:

 • Centrum Edukacji Bright Bałtyckiego (Łotwa),
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (Polska),
 • secundaria Escola de maia do Castelo (Portugalia),
 • INSIGNARE (Portugalia),
 • Iskolaegeszsegugyi szakmai muhely Alapítvány kozhasznu (Węgry),
 • Kaunas dorosłych centrum edukacji (Litwa),
 • Praska Professionala Szkoła Dziennikarstwa (Czechy),
 • Tellus Plymouth (Anglia - Wielka Brytania),
 • Volksochschulverband Baden-Wuttemberg (Niemcy),
 • Cartrefi Cymru (Walia- Wielka Brytania).

Wiedza zdobyta podczas seminarium będzie pomocna w organizacji przyszłego projektu partnerskiego. Po powrocie, podczas spotkania z pracownikami mojej szkoły rozpowszechniłam informację i doświadczenia z wyjazdu. Zaprezentowałam zdjęcia i zgromadzone informacje o uczestnikach spotkania oraz materiały wypracowane wspólnie z przyszłymi parterami projektu.

Na naszym spotkaniu omówiliśmy także dalszy plan działania i przydział obowiązków.

Informacje i zdjęcia z danej wizyty kontaktowej zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: http://www.cku.zgora.pl/PL/166/SODID/.

Kraj: 
Wielka Brytania
Miasto bądź rejon: 
Brighton

Switch style