The world of childhood through stories and sport

Tematyka działań: 
Aktywne obywatelstwo
Edukacja rodziców i rodzin
Edukacja zdrowotna
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Inne
Sztuka, muzyka, kultura
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Centrum Edukacji i Wspierania RES-GEST
ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Piotr Krupa, 785 141 060,krupio@wp.pl
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Celem Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” jest prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i medycznej skierowanej do osób niesłyszących. Istotnym elementem działalności jest edukacja w zakresie Polskiego Języka Migowego różnych grup społecznych i zawodowych. Posiadamy ekspertów w zakresie nauczania języka migowego oraz w zakresie świadczenia usług tłumaczenia na język migowy. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, a naszym atutem jest prowadzenie edukacji osób niesłyszących z wykorzystaniem filmów tłumaczonych na język migowy.

Tytuł projektu: 
The world of childhood through stories and sport
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2013-1-RO1-GRU06-29576 3
Lata realizacji: 
2013 - 2015
Kraje uczestniczące: 
Rumunia
Turcja
Polska
Dania
Cele projektu: 

Celem głównym projektu było rozwijanie kompetencji rodzicielskich tych rodziców, którzy mają dzieci z ciężką wadą słuchu lub głuche dzieci, oraz głuchych rodziców którzy mają słyszące dzieci. By osiągnąć zamierzony cel zorganizowane zostały grupy edukacyjne których zadaniem było wsparcie rodziny z problemami wychowawczymi, gdzie rodzice uczyli się jak używać bajek i sportu jako wartościowych narzędzi w procesie edukacji ich dzieci.

Projekt ten miał również na celu ułatwienie dzieciom głuchym lub z wadą słuchu zbliżenie się do klasycznych bajek, i zrozumienie ich treści po przez wizualne formy przekazu. Pozwoliło to osobom niesłyszącym poczuć się na równi z osobami słyszącymi gdy czerpały przyjemność z poznawanych historii. Tym sposobem, rodzice mogli używać bajek jako wartościowych narzędzi w procesie edukacji ich dzieci.

Innym wartościowym narzędziem edukacji głuchych dzieci jest sport. Z tego powodu, drugim celem programu było zwiększenie świadomości rodziców co do roli sportu w środowisku głuchych, i tworzenie programów które pozwolą dzieciom być aktywnymi uczestnikami zajęć sportowych jako sportowcy lub organizatorzy, a także w późniejszym życiu, kiedy nie będą oni już dłużej mieć chęci lub możliwości by rywalizować, jako widzowie, ze wszystkimi korzyściami płynącymi z socjalizacji jaką przynosi taka forma angażowania się.

Cele te zostały osiągnięte po przez:

 • Wzmocnienie umiejętności rodzicielskich rodziców których dzieci są niesłyszące lub mają wadę słuchu, oraz niesłyszących rodziców którzy mają słyszące dzieci. W ramach projektu nauczyliśmy ich jak skutecznie wykorzystywać sport oraz bajki jako narzędzia edukacyjne dla dzieci.
 • Udostępnienie bajek o charakterze edukacyjnym niesłyszącym dzieciom i ich rodzinom dzięki stworzeniu internetowej biblioteki zawierającej tłumaczone na język migowy bajki pochodzące z różnych krajów.
 • Zwiększenie dostępności sportu dla niesłyszących dzieci i ich rodzin, poprzez zorganizowanie zajęć sportowych i integracyjnych.
 • Rozwój umiejętności osób, które zajmują się edukacją rodzin należących do społeczności osób niesłyszących.
Obszary tematyczne: 

Projekt dotyczył następujących obszarów tematycznych:

 • uczenie się w rodzinie/edukacja rodziców,
 • edukacja fizyczna i sport,
 • grupy docelowe o specjalnych potrzebach,
 • możliwości uczenia się dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • zarządzanie projektami europejskimi,
 • uczenie się o krajach europejskich,
 • aktywne obywatelstwo.
Grupa docelowa słuchaczy: 

Adresatami  projektu były osoby niesłyszące, w szczególności zaś rodzice którzy mają dzieci z ciężką wadą słuchu lub niesłyszące dzieci, oraz niesłyszący rodzice którzy mają słyszące dzieci. Projekt skierowany był również do ekspertów, którzy zajmują się edukacją osób niesłyszących.

Jakie były początki projektu: 

Pomysł na projekt powstał w czasie rozmów przedstawicieli naszej organizacji z organizacją partnerską z Rumunii. Na stronie służącej do wyszukiwania partnerów gotowych do współpracy ogłosiliśmy informacje, że chętnie weźmiemy udział w projekcie skierowanym do osób niesłyszących,  w ten sposób odnowiliśmy kontakty zdobyte podczas pracy nad innymi projektami Grundtviga. Zadeklarowaliśmy pomoc w znalezieniu partnerów w oparciu o nasze znajomości zdobyte w czasie realizacji innych projektów Grundtviga.

Naszym głównym celem było kontynuowanie działalności międzynarodowej strony www.tv-deaf.com utworzonej w ramach wcześniejszego projektu Grundtviga, kierowanej do osób niesłyszących. Strona ta w całości przetłumaczona została na język migowy, dzięki czemu jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niesłyszących.

Partner z Rumunii był bardzo zainteresowany tworzonymi przez nas filmami dla osób niesłyszących. Chciał, abyśmy podzielili się naszym doświadczeniem w zakresie prowadzenia strony dla osób niesłyszących, tworzenia bajek dla dzieci w języku migowym oraz upowszechniania sportu w społeczności osób niesłyszących.

Po długich dyskusjach z organizacjami partnerskimi, oraz opracowaniu celów jakie chcemy osiągnąć, ustaliliśmy ostateczny kształt projektu.

Krótki opis przebiegu projektu: 

W czasie realizacji projektu zorganizowanych zostało pięć spotkań partnerskich, dwa w Danii oraz po jednym w Turcji, Rumunii i Polsce.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20-22 grudnia 2012 roku w Danii, wzięli w nim udział członkowie organizacji partnerskich, którzy skupili się głównie na aspektach organizacyjnych, zaplanowaniu działań związanych z realizacją projektu, a także podziale pracy pomiędzy poszczególnych partnerów. Gospodarzem następnego seminarium była nasza organizacji, spotkanie to odbyło się od 3 do 6 lutego 2014 roku, o było otwarte dla słuchaczy. Głównym tematem spotkania był sport wśród osób niesłyszących. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy prezentacje multimedialne na temat prowadzonej przez nas działalności oraz sportu w społeczności osób niesłyszących. Ponadto chcą przybliżyć partnerom historię naszego kraju zorganizowaliśmy wycieczkę do  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W dniach od 1 do 4 czerwca w Kopenhadze odbyło się trzecie seminarium projektowe. Podczas którego członkowie organizacji partnerskich rozmawiali na temat aktualnego stanu realizacji oraz zagadnień dotyczących finansowania  projektu. Czwarte spotkanie zostało zorganizowane w Ankarze w Turcji, w dniach od 13 do 16 października 2014. W spotkaniu oprócz członków organizacji partnerskich wzięli również udział słuchacze. Głównym tematem seminarium była edukacja osób niesłyszących oraz działanie szkół specjalnych dla osób z wadami słuchu. Ostatnie spotkanie w czasie którego zaprezentowane zostały rezultaty realizacji projektu odbyło się w dniach 27-30 kwietnia 2015 roku w Iasi w Rumunii. W spotkaniu uczestniczyli także słuchacze.

Do działań krajowych realizowanych w czasie projektu należały przede wszystkim przygotowanie bajek w języku migowym oraz promocja sportu wśród osób niesłyszących. Przygotowane przez nas bajki zamieszczane były na stronie internatowej www.tv-deaf.com, dzięki czemu były ogólnodostępne. Odbywały się również spotkania z rodzicami dzieci niesłyszących w czasie których uświadamialiśmy ich jak ważne są sport i bajki w życiu dziecka. Dużą popularnością wśród niesłyszących dzieci cieszyły się prowadzone przez nas treningi piłki nożnej oraz siatkówki. Ponadto 27 czerwca 2015 roku zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla niesłyszących: dzieci, młodzieży oraz rodziców. W czasie pikniku dostępnych było wiele atrakcji dla dzieci (dmuchany zamek, trampolina) zorganizowano również gry i zabawy integracyjne.

Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" upowszechniało projekt za pomocą witryny internetowej http://tv-deaf.com/,  na której na bieżąco ukazywały się materiały dotyczące realizacji projektu (filmy promujące projekt, informacje na temat aktualnych działań, bajki w języku migowym). Łącznie na naszej stronie internetowej zamieściliśmy 16 bajek w Polskim Języku Migowym. Po za tym na stronie ukazywały się również filmy związane ze sportem oraz wyjazdami przeprowadzonymi w ramach projektu, łącznie dodaliśmy 46 filmów.

Głównym środkiem służącym do ewaluacji oraz monitoringu projektu była bezpłatna technologia Google Analitycs, dzięki której mogliśmy na bieżąco śledzić popularność prowadzonej przez nas strony internetowej.

Do monitorowania postępów w realizacji projektu służyła również częsta wymiana wiadomości e-mail, komunikacja za pomocą Skype, Facebooka oraz rozmowy telefoniczne z partnerami.

Po zakończeniu seminariów sporządzaliśmy notatki służbowe, w której podsumowywano przebieg spotkania oraz określano kolejne działania.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
16
W wyjazdach zagranicznych: 
16
Produkty
Produkty projektu: 

W wyniku realizacji projektu powstały następujące rezultaty:

 1. strona projektowa: http://www.wcss.tk/,
 2. strona internetowa www.tv-deaf.com zawierająca materiały video,
 3. internetowa biblioteka dla niesłyszących - zawiera bajki przystosowane do potrzeb Europejskiej Społeczności Osób Niesłyszących. Biblioteka ta zamieszczona została na naszej stronie projektowej,
 4. bajki przetłumaczone na język migowy: 5 bajek w międzynarodowym języku migowym, 14 w Tureckim Języku Migowym, 20 w Rumuńskim Języku Migowym, 16 w Polskim Języku Migowym, 7 w Duńskim Języku Migowym,
 5. płyta DVD zawierająca bajki przystosowane do potrzeb niesłyszących dzieci,
 6. impreza integracyjna zorganizowana w ramach projektu dla niesłyszących dzieci, młodzieży oraz rodziców, w ramach której uczestnicy integrowali się dzięki uczestnictwie w przygotowanych  wcześniej grach i zabawach,
 7. spotkania projektowe organizowane przez partnerów - w czasie realizacji projektu odbyły się dwa spotkania projektowe w Danii, oraz po jednym spotkaniu w Polsce, Rumunii oraz Turcji,
 8. prezentacje multimedialne przygotowane w programie PowerPoint na temat rezultatów projektu.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

W czasie realizacji projektu Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” na bieżąco zamieszczało na stronie internetowej materiały dotyczące działań prowadzonych w ramach projektu. Na stronie regularnie pojawiały się między innymi bajki przetłumaczone na język migowy, filmy ukazujące przebieg spotkań odbywających się w krajach partnerskich oraz zdjęcia z tych spotkań. Wszystkie te materiały zostały zarchiwizowane na stronie internetowej, i w dalszym ciągu są dostępne dla osób niesłyszących.

Nadal prowadzimy stronę internetowa otwartą w ramach projektu - http://tv-deaf.com/, zamieszczając na niej materiały przeznaczone dla osób niesłyszących.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Udział w realizacji projektu miał bardzo pozytywny wpływ na naszych pracowników, którzy dzięki spotkaniom z zagranicznymi partnerami mogli zwiększyć swoje umiejętności językowe, informacyjno-komunikacyjne oraz pedagogiczne. Udział w projekcie wzbogacił doświadczenie pracujących dla naszego stowarzyszenia osób, dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli lepiej zarządzać realizowanymi projektami międzynarodowymi. Nasi pracownicy mogli również zapoznać się ze sposobami wspierania osób niesłyszących stosowanymi przez organizacje w innych krajach partnerskich. Podobnie jak w przypadku naszych podopiecznych, pracownicy dzięki uczestnictwie w wyjazdach oraz możliwości zapoznania się z pracownikami innych organizacji wzbogacili swoją wiedzę na temat organizacji pracy w  krajach partnerskich.

Dzięki realizacji projektu nasza organizacja wprowadziła innowacyjne rozwiązania, które pozwoliły poprawić prowadzony przez nas program edukacyjny przeznaczony dla osób niesłyszących, został on wzbogacony o elementy skierowane do młodszych odbiorców.  W wyniku realizacji projektu w naszej strukturze organizacyjnej nie zaszły żadne zmiany. Pracownicy mogli liczyć na duże wsparcie kadry zarządzającej instytucją, dzięki czemu  nauczyli się skutecznej współpracować oraz lepiej organizować swój czas pracy.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

W czasie działań przeprowadzonych w ramach projektu nasi podopieczni poprawili swoje umiejętności językowe. Na uwagę szczególnie zasługuje fakt, że większość naszych słuchaczy to osoby niesłyszące, które dzięki realizacji projektu poznały różnice w języku migowym obowiązującym wśród niesłyszących pochodzących z poszczególnych krajów partnerskich. Dzięki uczestnictwie w projekcie beneficjenci  podnieśli również swoje umiejętności informacyjno-komunikacyjne. Spotkania i wyjazdy organizowane w ramach projektu pozwoliły naszym podopiecznym nawiązać nowe znajomości oraz wzmocnić swoje kompetencje społeczne. Udział w wyjazdach zmotywował ich do aktywniejszego działania na rzecz społeczeństwa niesłyszących, a także pozwolił zwiększyć pewność siebie. Programy spotkań w poszczególnych krajach partnerskich umożliwiły zapoznanie się kulturą oraz historią odwiedzanego państwa, dzięki czemu nasi podopieczni zdobyli nową wiedzę na temat danego kraju.

Dodatkowo dzięki realizacji bajek w języku migowym, z naszej pomocy skorzystali niesłyszący rodzice, oraz niesłyszące dzieci. Wcześniej ta grupa osób nie miała dostępu do w pełni zrozumiałych materiałów z tej dziedziny. Spotkania z niesłyszącymi rodzicami pozwoliły nam lepiej poznać potrzeby tych osób, a co za tym idzie zaoferować im skuteczniejsze formy pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zamieszczone przez nas na stronie internetowej bajki dostosowane do potrzeb osób niesłyszących. Rodzice dzięki realizacji projektu zyskali narzędzie, które mogą wykorzystać w procesie edukacji swoich niesłyszących dzieci.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Dzięki publikacji przetłumaczonych przez nas na język migowy bajek, oraz zamieszczeniu ich na stronie internetowej mogą one być wykorzystywane, jako materiały wychowawcze oraz dydaktyczne przez rodziców oraz pedagogów, jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Ponadto nabyte w czasie partnerstwa doświadczenie zostanie wykorzystane w czasie dalszej działalności naszej organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie pozwolił nam przekonać się jak duży wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, także niesłyszących, mają bajki oraz sport. Dzięki zapoznaniu się z metodami działania organizacji pochodzących z innych krajów, mogliśmy wprowadzić nowe elementy do naszej działalności, dzięki czemu nasza pomoc osobom niesłyszącym stała się jeszcze efektywniejsza. Po za kończeniu projektu w dalszym ciągu będziemy dodajemy na stronie internetowej http://tv-deaf.com  nowe materiały, z których mogą korzystać osoby niesłyszące.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

„Uwielbiam ten film i piosenki. Ja często śpiewam dla najmłodszą córeczki” - komentarz pod przetłumaczoną przez nas w ramach projektu bajką „Kaczka Dziwaczka”

„Projekt „The world of childhood through stories and sport” powstał w oparciu o nowatorski pomysł, który powinien być w dalszym ciągu rozwijany, powinniśmy się postarać udostępnić osobom niesłyszącym jak największą ilość materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb” – wypowiedz jednego z pracowników Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Piotr Krupa
Data wypełnienia formularza/karty: 
13.01.2015

Switch style