Natural Active Teaching as Unique Realisation of Education

Tematyka działań: 
Edukacja ekologiczna / zrównoważony rozwój
Języki obce
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Dane Beneficjenta
Organizacja polska realizująca projekt: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
Przedstawiciel organizacji, który może udzielić ew. dodatkowych informacji: 
Danuta Sajur, danutasajur@wp.pl, 608 254 345
Krótki opis profilu działalności polskiej organizacji realizującej projekt: 

Grupa docelowa słuchaczy: seniorzy 50+

Tematyka i metody pracy edukacyjnej:

 • Wykłady obligatoryjne z różnych dziedzin wiedzy prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni. Tematyka wykładów jest zróżnicowana, dotyczy zdrowia, historii, turystyki, muzykologii, religii, geografii, medycyny, prawa, itd. z uwzględnieniem sytuacji ludzi starszych, i wielu innych dziedzin, w zależności od zainteresowania słuchaczy UTW.
 • Zajęcia fakultatywne odbywają się w: Muzeum Podlaskim, Muzeum Historycznym, Muzeum Wojska, Muzeum Rzeźby im Alfonsa Karnego, Muzeum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy.
 • Koncerty odbywają się w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina.
 • Prowadzone są lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i esperanto.
 • Dodatkowe zajęcia prowadzone są w wielu sekcjach zainteresowań jak np. historycznej, malarskiej, haftu, teatralnej, brydża, tańca, w chórze, w sekcji „O Uśmiech Seniora”, fotograficzno-filmowej, turystycznych, gimnastycznych, żeglarskiej, redakcji gazetki „Zawsze Młodzi”, itd.
Tytuł projektu: 
Natural Active Teaching as Unique Realisation of Education
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-1-ES1-GRU06-35129 4
Lata realizacji: 
2011 - 2013
Kraje uczestniczące: 
Hiszpania
Polska
Turcja
Cele projektu: 

Celem projektu „NATURE”, przeznaczonego dla seniorów, między innymi zagrożonych wykluczeniem społecznym, było stworzenie warunków do poznawania przyrody ale i kultury własnego regionu oraz krajów partnerów, do zdrowego i aktywnego sposobu życia poprzez piesze wycieczki w terenie, do poznawania nowych technik informatycznych (robienie zdjęć, obróbka zdjęć cyfrowych), nauki języka angielskiego, zwiększenia poczucia swojej wartości poprzez uczestniczenie w wystawach fotograficznych i w międzynarodowym dialogu dla poczucia bycia częścią społeczności europejskiej.

Obszary tematyczne: 

Poznawanie przyrody regionów partnerów, nauka artystycznego fotografowania przyrody, nauka obróbki cyfrowej zdjęć, nauka tworzenia filmów,  nauka języka angielskiego, wycieczki na łono przyrody.

Grupa docelowa słuchaczy: 

Seniorzy 50+, w grupie tureckiej ludzie dorośli i 50+

Jakie były początki projektu: 

Grupa partnerska zawiązała się w trakcie seminarium kontaktowego na Majorce w roku 2011. Na początku było 5 partnerów. W wyniku selekcji organizacje z Portugalii i Włoch znalazły się na liście rezerwowej. W efekcie w projekcie pozostali partnerzy z Polski, Hiszpanii i Turcji.

Krótki opis przebiegu projektu: 

W pierwszym spotkaniu organizacyjnym wzięli udział wszyscy koordynatorzy z osobami wspomagającymi. Ze strony naszej organizacji w spotkaniu tym wzięła udział koordynator Danuta Sajur i Helena Łukaszewicz. Na spotkaniu tym uzgodniono nowy plan spotkań i zadań gdyż w projekcie zabrakło 2 partnerów, którzy byli na liście rezerwowej. Ustalono wszystkie szczegóły współpracy, zasady realizacji poszczególnych zadań, podział tych zadań pomiędzy partnerów oraz sposób rozliczania kosztów, sposób komunikowania się,

W obszarze pracy własnej grupy uczestników projektu z UTW od samego początku: przeprowadzono 2 kursy fotograficzne, kurs komputerowy, zorganizowano 30 wycieczek na łono przyrody, stworzono stronę internetową, napisano 9 artykułów, zorganizowano wystawę malarską i hafciarską o przyrodzie oraz międzynarodową wystawę fotografii o przyrodzie.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Białymstoku. Podczas tego spotkania partnerskiego odbyła się konferencja, na której między innymi zaprezentowano 2 wykłady o przyrodzie i jej ochronie, zwiedzano najciekawsze miejsca Białegostoku, otwarto międzynarodową wystawę fotograficzną przyrody Polski, Hiszpanii i Majorki, oraz wystawę malarską i hafciarską o przyrodzie. Zorganizowano 4 warsztaty na łonie przyrody: a/ zwiedzanie Arboretum i sadzenie drzew, b/ zwiedzanie Poczopka, c/ zwiedzanie Śliwna, d/ zwiedzanie Muzeum Żubra i Europejskiej Wioski Bocianów w Pentowie. Odbyło się spotkanie integracyjne na łonie przyrody i zaprezentowano aktywność kulturalną sekcji artystycznych UTW..

Drugie spotkanie projektowe odbyło się  w Turcji w mieście Afyon. Podczas tego spotkania odbyła się konferencja z wykładem na temat przyrody i historii regionu, prezentacją tradycyjnej muzyki tureckiej oraz odbyło się otwarcie i wernisaż wystawy fotograficznej przyrody regionu Frygii. Zwiedzaliśmy miasto, muzeum tradycji derwiszowskiej, Centrum szkolenia kobiet i dzieci, zdobyliśmy słynną górę z zamkiem w Centrum Afyon.  Wyjechaliśmy autokarem do Frygii, słynnego historycznie i przyrodniczo regionu Turcji gdzie chodząc po nietypowych górach, zrobiliśmy ogromną ilość zdjęć przyrody. W drodze powrotnej braliśmy udział w wiejskiej uroczystości obrzezania młodego chłopca oraz mieliśmy spotkanie z mieszkańcami miasteczka Erkmen w ogrodzie z wodospadem, gdzie również zwiedziliśmy słynne tureckie domy gościnne służące do wspólnych spotkań oraz zwiedziliśmy szkołę, której uczniowie zaprezentowali ludowy taniec turecki. Nastepnie pojechaliśmy do nowotworzonego parku daleko poza miastem Afyon, gdzie sadziliśmy drzewa a następnie pojechaliśmy w góry i do wąwozu Sandikli Akdag. Odbyliśmy tam około 10 kilometrowy spacer w górach, gdzie ponownie robiliśmy zdjęcia przyrody. W trakcie mieliśmy tradycyjny turecki grill, wysoko w górach, przygotowany samodzielnie przez tureckich uczestników spotkania. Po zwiedzeniu po drodze seraju wróciliśmy do hotelu gdzie jeszcze odbyły się warsztaty specjalnego malowania marmurowych wzorów na papierze w wodzie.

Trzecie spotkanie projektowe odbyło się na Majorce. Podczas spotkania odbyła się konferencja, na której zapoznano nas z przyrodą wyspy Majorka i najbardziej dla niej charakterystycznymi górami Tramuntana (wykład i film). Następnie odbyło się otwarcie i zwiedzanie wystawy fotograficznej przyrody Majorki oraz zdjęć charakteryzujących aktywność uczestników projektu NATURE. Następnie odbył się pokaż tradycyjnych ludowych tańców oraz wspólne sadzenie drzewka oliwnego. Po południu zwiedzaliśmy Palma de Mallorc'ę a wieczorem mieliśmy kolację w tradycyjnej restauracji z charakterystycznym dla tej wyspy jadłem. Następnie wyjechaliśmy w góry Serra de Tramuntana do Lluc, gdzie znajduje się Sanktuarium Św. Madonny.  Poszliśmy na wycieczkę w góry gdzie robiliśmy zdjęcia przyrody. Podczas lunchu, jedliśmy na łonie natury słynną paell'ę zrobioną własnoręcznie przez uczestników projektu NATURE z Majorki. Ostatniego dnia wyjechaliśmy do miejscowości Valldemossa, gdzie przebywał Fryderyk Chopin w latach 1838/39. Po drodze zwiedziliśmy Zamek Bellver, gotycką fortecę, zbudowaną z piaskowca w latach 1300-1311 na zlecenie króla Majorki James'a II oraz miejscowość Deia i Port de Sóller z piękną plażą i portem. Wszędzie robiliśmy zdjęcia przyrody.

Liczba słuchaczy aktywnie uczestniczących w projekcie
W działaniach krajowych: 
142
W wyjazdach zagranicznych: 
19
Produkty
Produkty projektu: 
 1. Zorganizowano 2 kursy angielskiego przygotowujące członków UTW, którzy wyjeżdżali na zagraniczne edukacyjne spotkania w ramach projektu partnerskiego NATURE. Uczyło się 40 osób. Jedna grupa uczestniczyła w kursie od 01.2012 do 03.2013,  druga od 01.2012 do 06.2013.
 2. W  ramach projektu ‘NATURE” zorganizowano w dwóch grupach, po 20 uczestników, kurs podstaw fotografii artystycznej z nauką obróbki zdjęć cyfrowych i tworzenia albumów fotograficznych. Zajęcia były również prowadzone w plenerze.
 3. Zorganizowano 1 kurs komputerowy dla tych uczestników projektu, którzy nie umieli korzystać z komputera. Uczyło się 20 osób.
 4. Opracowano bogatą informację na stronę internetową projektu NATURE. Tematyka  informacji na tej stronie; o Podlasiu, Białymstoku, UTW, spotkaniu partnerów w Białymstoku, opis 2 spotkań w krajach partnerów, opis wszystkich działań, zdjęcia, itd..
 5. Jednorazowo wydano miesięcznik UTW "Wiecznie Młodzi" w języku angielskim na potrzeby międzynarodowego spotkania edukacyjnego partnerów projektu w Białymstoku, który rozdano zagranicznym uczestnikom spotkania.
 6. Multimedialna prezentacja działalności UTW  w Białymstoku, w języku polskim i angielskim.
 7. Zorganizowano międzynarodową wystawę fotografii pt. "Piękno przyrody Podlasia (Polska), Majorki (Hiszpania), Afyonu (Turcja)". Wystawa trwała 7 dni i miała honorowy patronat Prezydenta Białegostoku.
 8. Zorganizowano wystawy obrazów i haftów pt. "Piękno przyrody", namalowanych przez członków 2 sekcji malarskich i wyhaftowanych przez sekcję hafciarską UTW w Białymstoku. Wystawa trwała 7 dni i miała honorowy patronat Prezydenta Białegostoku
 9. Wydano album fotograficzny po polsku pt. "Piękno przyrody Polski, Hiszpanii i Turcji" i po angielsku pt. The International Photo Exhibition "The Beauty of Nature from Poland, Spain and Turkey". Projekt albumu opracowała uczestniczka projektu B. Wilczewska, Przetłumaczyła na angielski H. Łukaszewicz.
 10. Zorganizowano 30 wycieczek edukacyjnych na łono przyrody Podlasia z dwoma przewodnikami posiadającymi bogatą wiedzę przyrodniczą. Każda wycieczka została opisana i udokumentowana zdjęciami na stronie Internetowej. Chodzono na spacery Nordic-Walking.
 11. Na każdej wycieczce edukacyjnej uczestnicy projektu robili zdjęcia przyrody. Zdjęcia te były samodzielnie wysyłane przez Internet i są umieszczone na stronie internetowej projektu NATURE w części polskiej i angielskiej w specjalnej zakładce.
 12. Stworzono zakładkę na stronie internetowej projektu „NATURE” gdzie uczestnicy projektu umieszczali swoje własne zdjęcia podlaskich krajobrazów, roślinności (szczególnie drzew i kwiatów), ptaków, śladów zwierząt, ludzi i zdarzeń.
 13. Na spotkaniu partnerskim projektu NATURE w Białymstoku, podczas sesji inaugurującej,  przeprowadzono wykład multimedialny w języku angielskim przedstawiony przez prof. dr hab. Mestvina Kostkę pt. "Treasure of Podlasie Nature".
 14. Wykład multimedialny w języku angielskim podczas spotkania partnerów w Białymstoku; dr Janusz Kupryjanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku (Muzeum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy) pt. "The Knyszyn Wildeness Landscape Park"
 15. Podczas spotkania partnerów w Białymstoku sekcje artystyczne UTW zorganizowały występy, na których zaprezentowano regionalną kulturę. Większość występów odbyła się w języku angielskim.
 16. Warsztaty poznawania podlaskiej przyrody w Arboretum i wspólne sadzenie 70 lilaków podczas spotkania partnerskiego w Białymstoku. Lilaki przyjęły się świetnie a alejka wygląda pięknie (stwierdziliśmy to podczas kolejnej wycieczki).
 17. Zorganizowano warsztaty poznawania podlaskiej przyrody w Silvarium w Poczopku podczas spotkania partnerskiego w Białymstoku.
 18. Zorganizowano integracyjny piknik podczas spotkania partnerskiego w Białymstoku na łonie przyrody, z tradycyjną muzyką, śpiewaniem, tańcami i jadłem.
 19. Zorganizowano warsztaty poznawania podlaskiej przyrody (zwłaszcza ptaków i żubrów) w Śliwnie, Kiermusach i Pentowie podczas spotkania partnerskiego w Białymstoku. Podczas spotkania wszyscy międzynarodowi uczestnicy projektu robili zdjęcia przyrody.
 20. Zorganizowano zwiedzanie Białegostoku, zwłaszcza wielowiekowego parku miejskiego w Białymstoku, podczas spotkania partnerskiego w Białymstoku. Uczestnicy brali udział w  tradycyjnym Jarmarku Jana poznając wyroby tradycyjnego lokalnego rzemiosła.
 21. 14 uczestników projektu wzięło udział w spotkaniu partnerskim w Afyon w Turcji. Opisano kronikarsko spotkanie partnerskie w Turcji. Opis tego spotkania umieszczono na stronie internetowej. Opis ten po przetłumaczeniu na j. angielski znajduje się również na angielskiej stronie projektu
 22. 14 osób wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce. Polscy uczestnicy spotkania partnerskiego na Majorce wykonali ogromną ilość zdjęć przyrody Majorki. Wybrane zdjęcia umieszczono na stronie Internetowej w zakładce "Przyroda Majorki". Opisano kronikarsko spotkanie partnerskie na Majorce. Opis tego spotkania umieszczono na stronie internetowej. Opis ten po przetłumaczeniu na j. angielski znajduje się również na angielskiej stronie projektu.2 uczestniczki spotkania na Majorce namalowały obrazy przyrody Podlasia. Obrazy te wręczono gospodarzom jako prezent od polskich uczestników spotkania.
 23. Prowadziliśmy kronikę projektu na stronie internetowej oraz w formie papierowej. Kronika papierowa zawiera 400 stron i składa się z 2 tomów. Została oprawiona i jest w formie albumu. Znajduje się w biurze UTW i jest dostępna dla gości i wszystkich członków UTW.
 24. Podczas realizacji projektu uczestnicy projektu pisali o przyrodzie Podlasia wiersze, teksty do znanych melodii oraz napisano 9 artykułów w gazetce 'Wiecznie młodzi".
 25. Opracowano logo projektu NATURE, zaprojektowano świadectwa udziału w spotkaniu projektowym w Białymstoku, świadectwa ukończenia kursów realizowanych w projekcie oraz dyplomy.
 26. Opracowano film z kilkoma uczestnikami projektu, którzy wypowiadają się po angielsku na temat projektu NATURE. Film jest prezentowany na stronie internetowej. Niektóre z tych osób zaczęły się uczyć języka angielskiego na kursach projektów Grundtviga.
 27. Zaprezentowano, na stronie internetowej UTW, film z wypowiedzią D. Sajur na temat Projektów Partnerskich Grundtviga, w tym o projekcie NATURE, do grupy wszystkich UTW z Podlasia przy okazji regionalnej konferencji zorganizowanej przez nasze UTW.
 28. Stworzono film o górach Tramuntana podczas wyjazdu na warsztaty w górach, podczas międzynarodowego spotkania partnerskiego na Majorce. Film ten prezentowany jest na stronie internetowej projektu.
 29. Stworzono film z pokazu tradycyjnych tańców hiszpańskich zaprezentowanych podczas międzynarodowego spotkania partnerskiego na Majorce. Film znajduje się na stronie internetowej projektu.
 30. Zaśpiewano hymn europejski i europejski hymn seniorów po angielsku na otwarciu międzynarodowych spotkań w Białymstoku i w Afyonie.
 31. Przygotowano następujące opracowania na temat przyrody, które umieszczono na stronie internetowej projektu NATURE: 1. Pszczoły. 2. Ptaki w mieście Białymstoku. 3. Wycieczki przyrodnicze.
Które z powyższych produktów wykorzystano po zakończeniu projektu, upowszechniono?: 

Stronę internetową, albumy, filmy, obrazy, hafty, zdjęcia, artykuły.

Wpływ
Wpływ udziału w projekcie na organizację polską i jej pracowników: 

Udział w tym międzynarodowym, trudnym logistycznie projekcie przyniósł naszej organizacji wiele bardzo pozytywnych doświadczeń.

W pracę nad projektem NATURE zaangażował się cały Zarząd. Ale w pracę dotyczącą zorganizowania pierwszego partnerskiego spotkania w Białymstoku zaangażowało się wiele innych sekcji naszej organizacji takie jak: redakcyjna, malarska, hafciarska, taneczna, teatralna, sekcja aktualizująca stronę internetową, chór, sekcja turystyczna. Stworzona została 14-osobowa grupa zarządzająca projektem. Wprowadzono do programu UTW dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, fotografowania, cyfrowej obróbki zdjęć i obsługi komputera. Wiele osób zaangażowało się w tłumaczenia tekstów na angielski do albumu, gazetki i strony internetowej. Pewna grupa nauczyła się tworzenia i obróbki filmów. Nauczyciele i pracownicy w bardzo znaczący sposób zwiększyli swoją motywację do aktywności w obszarze pozyskiwania środków unijnych na aktywizację społeczną poprzez edukację.

Działalność w obszarze tego projektu zmotywowała pracowników do doskonalenia swoich umiejętności językowych i informatycznych, do korzystania z coraz to nowszych możliwości internetu ale również do zwiększenia swoich umiejętności w obszarze zarządzania zadaniami tego projektu, pozyskiwania najlepszych powiązań komunikacyjnych między organizacjami - uczestnikami projektu, organizowania dla swoich uczestników najodpowiedniejszych hoteli, wyżywienia oraz rozliczania tego projektu. Ale również poprzez ten projekt staff miał okazję poznać fantastycznych ludzi z innych krajów, poznać kulturę tych krajów, ich przyrodę i dziedzictwo kulturowe. Staliśmy się pełnymi członkami społeczności europejskiej.

Wpływ udziału w projekcie na polskich słuchaczy: 

Słuchacze UTW, uczestnicy projektu NATURE zwiększyli swoją pewność siebie, poczucie wartości, udoskonalili swoje umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Nauczyli się lepszego  kontaktowania w języku angielskim i korzystania z nowych środków technologicznych.  Zwłaszcza na specjalnych kursach nauczyli się robić artystyczne zdjęcia przyrody i je obrabiać cyfrowo, robić filmy oraz niektórzy nauczyli się podstaw obsługi komputera. Nauczyli się używać internet, przesyłać wiadomości i zdjęcia, korzystać z YouTube'a, aktualizować stronę internetową i samodzielnie tworzyć na komputerze gazetkę i to po angielsku, tworzyć projekty wydawnicze. Ale przede wszystkim mieli możliwość poznać społeczności seniorów z 2 partnerskich krajów Europy, przyrodę tych krajów, historię i życie społeczne oraz kulturę i dziedzictwo kulturalne tych krajów.

Poszerzyło to w bardzo znaczący sposób horyzonty intelektualne naszych członków (seniorów) oraz przyczyniło się do bardzo znacznej integracji tych seniorów. Niektórzy z nich utrzymują przyjazne kontakty z wieloma osobami, uczestnikami projektu z innych krajów.

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów: 

Wszelka informacja o celach, działaniach i osiągnięciach projektu NATURE umieszczona jest na stronie internetowej UTW w Białymstoku (utw.uwb.edu.pl), która prowadzona jest w języku polskim i angielskim. Przedstawiliśmy na tych stronach zrealizowane cele i zadania projektu NATURE jako dobry przykład jak można realizować projekty Grundtviga oraz jak urozmaicone mogą być możliwości aktywizacji seniorów poprzez edukację oraz jak wielkie możliwości mogą dawać takie projekty dla integracji seniorów. Stronę UTW, która została utworzona, między innymi  na potrzeby projektu NATURE, odwiedziło ponad 207 000 osób. 

Opracowano internetową i dwutomową kronikę papierową projektu NATURE, która znajduje się w zasobach UTW i będzie stanowić dowód zrealizowania takiego projektu. W zasobach archiwalnych miesięcznika UTW "Wiecznie młodzi" znajduje się 9 artykułów o tym projekcie.

Na stronach internetowych Radia Białystok znajduje się rozmowa na temat tego projektu. Utworzono kilka filmów o projekcie. Niektóre z nich znajdują się na stronie internetowej projektu a niektóre na stronie YouTube, UTW11. Opracowano albumy o międzynarodowej wystawie fotograficznej.

Opinie słuchaczy i pracowników o projekcie – cytaty z wypowiedzi: 

Projekt „NATURE” nazwałabym „Pstrykać, pstrykać, pstrykać…”. Wielu z nas robienia zdjęć uczyło się metodą prób i błędów, było ciężko niektórym, ale i wesoło i warto było… Na początku najtrudniej było złapać ostrość, nie ucinać obrazu, ustawić kadr, robić zdjęcia tak aby nie zadrżała ręka itd.  Najwięcej jednak nauczyły nas setki źle zrobionych zdjęć. Bo kiedy już widzimy błędy, możemy je korygować. Trzeba wieć pstrykać, pstrykać, pstrykać, oglądać, analizować… Można się nauczyć robić zdjęcia dobre technicznie, ale jeśli się nie ma wrażliwości estetycznej, zmysłu artystycznego, wrażliwości, trochę wyobraźni i zdolności szukania odpowiedniej chwili, miejsca, szczególnie fotografowania tematu projektu jakim była przyroda oraz jej detale jak: rośliny, kwiaty, liście, owoce, to takie zdjęcia nie wywołają u odbiorcy emocji. Tego właśnie uczył nas projekt NATURE. Ponadto dzięki temu, że tak szczegółowo przyglądaliśmy się przyrodzie pozyskaliśmy jednocześnie ogromną wiedzę na jej temat. Wielu uczestników w ramach projektu miało po raz pierwszy, kupiony czy też pożyczony, aparat fotograficzny w ręku, a pstrykanie fotek stało się ich pasją a w moim przypadku nawet misją. Lubię fotografować ludzi i w ten sposób nawiązuję z nimi bliską więź. Za pomocą zdjęć pokazuję i mówię o nich, opisując relacje i wydarzenia na stronie internetowej naszego UTW. Przez to stałam się cząstką społeczności europejskiej i międzynarodowej.W ramach projektu uczyłam się języka angielskiego. Wyjechałam do najpiękniejszego zakątka Europy na Majorkę. Przywiozłam setki zdjęć, do których będę powracać. Dzisiaj po zakończeniu projektu nie wyobrażam sobie już dalszego życia bez fotografowania. Wspomnienia szybko się zacierają, a zdjęcia zostają z nami na zawsze!

Jadwiga Barcewicz

Projekt ten pozwolił mi korzystać z bezpłatnych kursów: komputerowego, fotograficznego i językowego. Brałam udział w wycieczkach pieszych i wyjazdowych po naszym regionie Podlasie. Miałam możliwość wyjechać do jednego z krajów partnerskich, zapoznać się z jego kulturą, tradycją i zwyczajami. A przede wszystkim zaczęłam bardziej wnikliwie i z podziwem patrzeć na przyrodę i ją fotografować a następnie malować.

Anna Paszkiewicz - Gadek

Uczestnictwo w projekcie NATURE  pozwoliło mi na szersze poznanie zakątków naszej uroczej Ziemi Podlaskiej, oraz krajów partnerskich i napawanie się ich pięknem. Umożliwiło zgłębienie wiedzy komputerowej, fotograficznej oraz j. angielskiego. Pozwoliło na poznanie wielu ciekawych ludzi.

Halina Wiszowata

Uczestnictwo w projekcie NATURE pozwoliło mi poznać dokładniej przyrodę naszego regionu, poprzez uczestnictwo w pieszych rajdach. Nauczyłam się fotografowania przyrody. Wyjazd do Turcji pozwolił przybliżyć mi kulturę, obyczaje, tradycje poznać nowych ludzi jak i też poznać przyrodę tego kraju. Ja uważam, że temat projektu był the best.

Elżbieta Wiktor

1. Zaznajomiłam się na serio z komputerem. 2. Polubiłam jeszcze bardziej fotografować, zwłaszcza przyrodę. Mam kolekcję foto ptaków i kwiatów. 3. Wyjechałam do Turcji i poznałam choć trochę tamtejszą przyrodę. Utwierdziłam się we własnej wartości.

Józefina Bukin

Projekt bardzo mi się podobał, ponieważ promował aktywny i zdrowy tryb życia - wycieczki,  konkursy. Przy okazji lepiej poznaliśmy nasze Podlasie. Poza tym projekt zainspirował i dał możliwość nauki fotografowania, pracy na komputerze i angielskiego, aby móc porozumieć się z naszymi partnerami projektu z Hiszpanii i Turcji. W ramach projektu miałam możliwość wyjazdu na Majorkę. Ponad to projekt dał możliwość poznania wielu nowych ludzi i ich obyczajów. Cieszę się i bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym projekcie.

Danusia  Łopatecka

Udział w projekcie pozwolił mi na poznanie piękna naszego regionu i na naukę tworzenia fotografii obrazującej jego piękno. Bardzo ważnym elementem projektu było powstanie wielu grup przyjacielskich, które istnieją dotychczas pomimo zakończenia projektu. Przyjaźnie takie w naszym wieku są bardzo ważne, pomagają bowiem w naszej aktywizacji i większym zaangażowaniu pracy społecznej.

Alicja Temler

Całe moje życie szukam możliwości uczenia się czegoś nowego. Uczestnictwo w projektach międzynarodowych daje mi takie możliwości. Podczas spotkań międzynarodowych pozyskuję nowych przyjaciół, poznaję ich kraje, kulturę i zwyczaje. Projekt NATURE dał mi szansę poznania przyrody Majorki, pięknych gór, morza, roślin ale również miłych, przyjaznych i otwartych ludzi. Pozyskałam kilku przyjaciół wśród Katalończyków. Te personalne kontakty są dla mnie najbardziej wartościowe. Rozmowy o przyrodzie, życiu i śmierci, o Bogu i religii, ale również o codziennym życiu były również dla mnie możliwością do doskonalenia mojej znajomości języka angielskiego.

Elżbieta Urban

Opracowano amatorski filmik z kilkoma uczestnikami projektu. Którzy wypowiadają się po angielsku na temat projektu NATURE a zwłaszcza co dał im ten projekt . Film jest prezentowany na stronie internetowej UTW i na YouTube, UTW11 pt. „NATURE PROJECT UTW Białystok”. Większość  z tych osób zaczęło się uczyć języka angielskiego na kursach projektów Grundtviga.    Link do tego filmiku: http://www.utw.uwb.edu.pl/index2.php?p=444

Ew. inne uwagi dotyczące realizacji projektu: 

Pragniemy mocno zarekomendować takiego rodzaju przedsięwzięcia czyli partnerskie projekty skierowane do seniorów - słuchaczy. 

Przede wszystkim ze względu na to, iż projekt taki wywołuje ogromne zaangażowanie uczestników projektu w organizacjach partnerów ale również angażuje ogromną dodatkową ilość seniorów, którzy współorganizują międzynarodowe spotkania edukacyjne projektu. Daje to szanse na ogromną aktywność społeczną seniorów i pobudza do doskonalenia umiejętności socjalnych, językowych i komputerowych seniorów. Takie projekty wydają się być najbardziej "wydajne" jeśli chodzi o autentyczną aktywność społeczną seniorów.

Jest to wielka motywacja do nauki języka angielskiego  dla seniorów, zwłaszcza z dawnych socjalistycznych krajów. Seniorzy nasi w szkołach uczyli się języka rosyjskiego a nie angielskiego. Niektórzy zaczęli się uczyć angielskiego dopiero na naszym UTW. Tym bardziej ceni się ich wysiłek w pozyskaniu umiejętności kontaktowania się w języku angielskim. Ta grupa uczestników projektu wykonała ogromną pracę edukacyjną i wzięła udział w wielu zadaniach projektu. Ta grupa seniorów naprawdę nie jeździła "za darmo" na zagraniczne spotkania partnerskie.

Podpis
Przedstawiciel organizacji wypełniający formularz/kartę: 
Imię i nazwisko: Danuta Sajur
Data wypełnienia formularza/karty: 
20.11.2013

Switch style