Małgorzata Pobłocka

Tematyka działań: 
Inne
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Małgorzata Pobłocka
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Urząd Miasta Sopotu
Pełny adres organizacji: 
ul. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot
Telefon: 
+48 609 680 789
E-mail: 
malgosia@si.pl
Tytuł szkolenia: 
Tools and methods for strengthening, motivating and empowering students, colleagues and yourself
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2012-2-PL1-GRU12-30954
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.09.2012 - 21.09.2012
Kraj: 
Szwecja
Miasto bądź rejon: 
Malmö
Organizator szkolenia: 
E2C Second Chance School/Komvux Södervärn Malmö
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Konferencja przeznaczona była dla osób, pracujących w obszarze wsparcia edukacyjnego młodych osób, które wypadły z systemu nauki szkolnej, o niskich kompetencjach osobistych i społecznych. Przez 6 dni odbywały się różne formy szkolenia: wykłady, warsztaty, spotkania, wizyty. Zajęcia zaczynały się codziennie o godzinie 9.00, kończyły około godziny 19.00, z przerwą przeznaczoną na lunch.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie integracyjne uczestników, którego celem było bliższe poznanie się oraz przedstawienie programu konferencji. Wśród uczestników rozpoznałam stałych i długoletnich przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia ”Szkół Drugiej Szansy” (E2C). Byłam jedynym przedstawicielem naszego kraju, podobnie jak miasto Sopot jest jedynym polskim miastem, będącym członkiem Stowarzyszenia E2C.

Oficjalne i uroczyste rozpoczęcie konferencji, połączone z inauguracją corocznego wydarzenia, którym jest ”YOUTH SUMMIT E2C”, czyli spotkaniem młodzieży szkół drugiej szansy, miało miejsce w sali Ratusza w Malmö. Młodzież, nauczyciele oraz wszyscy pozostali uczestnicy konferencji wysłuchali powitalnego przemówienia burmistrza Malmö, a następnie  wszyscy wzięliśmy udział w integracyjnych, aktywnych i bardzo zabawnych formach powitania i integracji.

Warto zaznaczyć, że na spotkanie ”YOUTH SUMMIT E2C” przyjechało około 150 młodych osób z całej Europy, w tym z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Węgier, Holandii, Francji i Polski, pod opieką swoich wychowawców. Silna, 8-osobowa ekipa z Sopotu zaprezentowała się równie interesująco i atrakcyjnie, jak ich koleżanki i koledzy z Europy. Zajęcia dla młodzieży w ramach programu „YOUTH SUMMIT E2C” odbywały się w Malmö, a następnie w Kopenhadze, podczas gdy konferencja dla nauczycieli miała miejsce w Malmö.

Kolejnym inspirującym punktem programu, po części inauguracyjnej, był wykład profesora Petera Berlinera z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Aarhus. Aktywne metody zajęć zastosowane podczas wykładu, podwyższające integrację i aktywność uczestników, pomogły ukierunkować słuchaczy oraz wskazać, jakie warunki muszą być spełnione, aby młodzi ludzie mogli poradzić sobie z trudnymi sytuacjami: stresem, biedą, kryzysem oraz nauczyli się przezwyciężać swoje osobiste problemy, trudności i rozwiązywać je w sposób konstruktywny. Badania, prowadzone przez wykładowcę (w tym również w Polsce), potwierdziły możliwość przezwyciężania nawet bardzo trudnych osobistych sytuacji, o ile zorganizowany zostanie odpowiedni system wsparcia i pomocy (np. w postaci świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin patologicznych).

Kolejny wykład oraz warsztaty poświęcone były analizie trudnych przypadków oraz sposobów radzenia sobie w ich rozwiązaniu. Uczestnicy konferencji prezentowali sytuacje, w których udało im się zaproponować korzystną formę pomocy i wsparcia dla swoich uczniów, oraz i te, które pozostały nierozwiązane. Wspólnie zastanawiano się w jaki sposób można zorganizować odpowiedni system pomocy, jak wzmocnić osoby słabe, jak rozpoznać ich potrzeby, problemy, dysfunkcje itp. oraz jak i kiedy reagować.

Bardzo cenną formą pracy z młodymi osobami, i nie tylko, okazała się prezentowana na szkoleniu metoda zwana „collective narrative practice”, wzmacniająca pozytywne relacje osobiste poprzez pobudzanie do współpracy i współdziałania.

Program trzech pierwszych dni konferencji został wzbogacony o spotkania, wizyty, prezentacje, odbywające się w różnych miejscach Malmö. Interesująco wypadło spotkanie z nauczycielami Szkoły Drugiej Szansy w Malmö, prezentacja programu, kadry, metod pracy, zwiedzanie obiektu szkolnego. Rozmowa z nauczycielami wskazała na ich ogromne zaangażowanie, zainteresowanie, chęć współpracy w obszarze wsparcia swoich uczniów.

Fantastyczną propozycję dla nauczycieli przedstawili twórcy „Europejskiego Centrum Excellent” przy E2C. W sposób bardzo aktywny i zabawny doświadczyliśmy nowych metod uczenia się, które warto włączyć do własnej pracy dydaktycznej. Stale tworzony jest katalog propozycji pracy z uczniami, wykorzystujących nowoczesne, niestandardowe metody. Informacje w Internecie znaleźć można wchodząc na stronę www.e2c-europe.org.

Duże wrażenie na uczestnikach wywarła wizyta w socjalno-zawodowym ośrodku dla kobiet ”Yalla Trappen”, prowadzonym przez Polkę, zamieszkałą od lat w Szwecji. Organizatorzy nie zapomnieli o wycieczce historycznej po mieście, zapewniając opiekę dowcipnego i bardzo rozmownego przewodnika. Uzupełnieniem wędrówki śladami przeszłości była kolacja w podziemiach jednej z kamieniczek w centrum miasta.

Ciekawym doświadczeniem był warsztat poświęcony rozwijaniu ważnej i niezmiernie istotnej umiejętności, jaką jest przedsiębiorczość. Sesja odnosiła się także do przebiegu projektu B.E.S.T., w który włączeni są niektórzy uczestnicy (członkowie E2C), a który dotyczy przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

W związku z faktem, iż konferencja powiązana była z corocznym spotkaniem młodzieży szkół drugiej szansy „YOUTH SUMMIT E2C”, zaproszeni zostaliśmy na wieczorną uroczystość, poświęconą podsumowaniu wszystkich aktywności, w których wzięli udział młodzi ludzie. Ostatnie spotkanie młodzieży odbyło się w Kopenhadze, dokąd zostaliśmy przetransportowani autobusem. Po drodze mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Szkole Drugiej Szansy w Kopenhadze, na którym zaprezentowano specyfikę tej szkoły, metody pracy, schemat zajęć oraz tak atrakcyjne miejsca, jak szkolne studio nagrań (!). Była też okazja do rozmowy z uczniami i posłuchania aktualnie nagrywanej piosenki.

Wieczorem, w odświętnie udekorowanej sali „Production School” w Kopenhadze (kolejna Szkoła Drugiej Szansy) odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów, prowadzonych w ramach „YOUTH SUMMIT E2C”. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności, zdobyte w trakcie 4-dniowych zajęć - taneczne, wokalne, sportowe, cyrkowe, rzeźbiarskie, graffiti.

Sopocka reprezentacja została wyróżniona za talenty wokalno-taneczne; nasi „młodzi”, podekscytowani występami, pochwałami i nowymi międzynarodowymi przyjaźniami, opowiadali z zachwytem o swoich doświadczeniach, zdobytych w trakcie trwania „YOUTH SUMMIT E2C”. Wspólna zabawa (kolacja, prezentacje, dyskoteka) trwała do późnych godzin wieczornych.

Ostatniego dnia konferencji przedstawiono wyniki badawcze projektu, dotyczącego szwedzkich uczniów w wieku 20-22 lata, którzy wypadli z systemu edukacji formalnej. Odniesiono się do relacji beneficjentów projektu, ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Bazując na zdobytych doświadczeniach, sformułowano idee i działania profilaktyczne.

Uczestnicząc w konferencji, aktywnie brałam udział we wszystkich proponowanych zajęciach - wykładach, warsztatach, spotkaniach i wizytach. Nawiązałam kontakty z uczestnikami, a udział w zajęciach grupowych czy też wspólne kolacje były okazją do bliższego poznania się. Część uczestników konferencji znałam z racji uczestnictwa we wspólnych projektach, przynależności do sieci E2C, udziału w spotkaniach „YOUTH SUMMIT E2C”.

Nasza współpraca jest niezwykle cenna i wartościowa, sopocki wkład w realizację projektu szkół drugiej szansy w Polsce jest doceniany przez partnerów zagranicznych.

Udział w konferencji wpłynął przede wszystkim na zwiększenie moich kompetencji zawodowych w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla młodych osób, pozostających bez przygotowania zawodowego i posiadających niskie umiejętności społeczne. Spotkania nieformalne, poza zajęciami programowymi, wpłynęły na pogłębienie współpracy, możliwość opracowania wspólnych projektów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Do tej pory w Polsce brakuje kompleksowego systemu wsparcia osób, które wypadły z systemu edukacji formalnej, o niskich kompetencjach i umiejętnościach osobistych i społecznych, nie posiadających przygotowania zawodowego. Udział w konferencji i spotkania z profesjonalistami stwarzają możliwość opracowania i stworzenia programu „drugiej szansy” dla ww. beneficjentów w naszym kraju/gminie.

Switch style