Anna Tarnowska-Waszak

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Anna Tarnowska-Waszak
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor ds. programu, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pełny adres organizacji: 
Al. Racławickie 14 20-950 Lublin
Telefon: 
814454113
E-mail: 
annatw@kul.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w University of Groningen
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-4-PL1-GRU12-23681
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
11.03.2012 - 21.03.2012
Kraj: 
Holandia
Miasto bądź rejon: 
Groningen
Organizator szkolenia: 
University of Groningen
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Holandia jest krajem, w którym edukacja dorosłych jest stałym elementem edukacji uniwersyteckiej. Celem mojej wizyty było jak najdokładniejsze zapoznanie się z tymi aspektami, ponieważ władze uniwersytetu, na którym pracuję (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) zdecydowały się na uruchomienie uniwersytetu otwartego. Teraz mam przyjemność być jego dyrektorem. Chciałam więc poznać politykę i działalność wyższych uczelni w Holandii w tym kierunku. Miałam przyjemność być gościem na Uniwersytecie w Groningen. Przed wyjazdem wiedziałam, że na tym uniwersytecie, jak na wielu innych w Holandii, funkcjonuje Studium Generale, które zajmuje się organizacją różnorakich programów dla otwartej publiczności – bardzo chciałam poznać sposób pracy przede wszystkim tej agendy i przekonać się jaki ona przynosi efekt. Naturalnie, w ramach przygotowań do wizyty starałam się jak najdokładniej „zwiedzić” uniwersytet wirtualnie i dotrzeć do jak największej ilości materiałów dotyczących edukacji dorosłych i idei uczenia się przez całe życie. Tak przygotowana, z doświadczeniem studiowania w Holandii wiele lat temu, rozpoczęłam swoją wizytę.

Dzień pierwszy przeznaczony był na poznawanie uniwersytetu - struktura, wielkość, położenie, współpraca poszczególnych agend oraz umiędzynarodowienie.

Drugiego dnia miałam przyjemność szczególnie dokładnie poznać jeden z wydziałów – Wydział Humanistyczny – jego rolę, zakres działań, również tych związanych z edukacją otwartą, mogłam również uczestniczyć w części wykładów.

Trzeciego dnia miałam spotkania w Studium Generale, głównej jednostce uniwersyteckiej odpowiedzialnej za organizowanie wykładów i debat otwartych, pokazów filmów dla szerokiej publiczności. Miałam też możliwość uczestniczenia w jednym z takich wykładów i dyskusji po nim.

Czwarty dzień pobytu przeznaczony był na poznanie innej możliwości włączenia osób z zewnątrz do życia uniwersyteckiego – Open Colleges – poznanie oferty tej jednostki było dla mnie zupełnym, lecz miłym  zaskoczeniem. Podobnie jak w przypadku Studium Generale mogłam bezpośrednio i z bliska przyjrzeć się nie tylko sposobom docierania do potencjalnych odbiorców, lecz także umiejętności łączenia grup studenckich ze wszystkimi innymi.

Kolejny dzień – i kolejne poznawanie nowych obszarów sposobu organizacji edukacji dorosłych; tym razem w ramach Uniwersytetu Otwartego w Holandii z oddziałem w Groningen. Uniwersytet Otwarty w Holandii jest niezależną od innych uczelni instytucją z bardzo ciekawą ofertą programową i świetną organizacją. Z przyjemnością słuchałam i podpatrywałam wszystko, co wydawało mi się przydatne w warunkach polskich.

W dalszej części wizyty m.in. odwiedziłam organizacje studenckie, które też zajmują się organizacją programów otwartych, głównie skierowanych do młodych odbiorców i korzystałam z oferty Studium Generale – wykłady i koncerty – doświadczenia wcześniej poznanej teorii. Miałam również zorganizowane spotkanie w Seniors’ Academy – poznanie pracy z grupami seniorów, sposobów komunikacji i organizacji programów - rola wolontariatów, współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą czy opieką nad osobami starszymi.

Ostatni dzień pobytu to czas podsumowania i pożegnania. Satysfakcja i żal jednocześnie. Satysfakcja, ponieważ udało mi się zobaczyć, dowiedzieć i doświadczyć naprawdę dużo; żal, że to już koniec...

Następnego dnia bardzo wcześnie rano wyjechałam z bagażem wiedzy i doświadczenia oraz dużą porcją różnorakich materiałów reklamowych. Cały pobyt okazuje się cały czas bezcenny przy organizacji Uniwersytetu Otwartego na uniwersytecie w Polsce. W Holandii, w Groningen otwarcie uniwersytetu na szerszą publiczność miało miejsce 66 lat temu! Wiele z aktywności wcześniej prowadzonych przez jedną instytucję teraz prowadzi kilka. Umiejętności łączenia grup studenckich ze wszystkimi innymi, sposoby docierania do potencjalnych odbiorców, jakość oferty programowej – wszystko to ma dla mnie teraz wielkie znaczenie. Te i inne aspekty mojej działalności są cały czas omawiane, zarówno przez władze uczelni, jak i przez współpracowników. Cały czas rozpowszechniane są doświadczenia z pobytu w Holandii. I jestem pewna, że długo będą, mając swój stały wkład w sposób organizacji i funkcjonowania już utworzonego Uniwersytetu Otwartego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Mam wielką nadzieję, że wszystko to przyniesie odpowiedni i widoczny efekt w konkretnych działaniach i satysfakcji tych, którzy będą korzystać z naszej oferty.

Switch style