Krystyna Stubińska

Stubinska 5 Stubinska 3 Stubinska 1 Stubinska 6 Stubinska 4 Stubinska 7 Stubinska 2
Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Sztuka, muzyka, kultura
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Krystyna Stubińska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Kierownik Działu Edukacji
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Centralne Muzeum Morskie
Pełny adres organizacji: 
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
Telefon: 
58 301 86 11 w.431
E-mail: 
kstubinska@cmm.pl
Tytuł szkolenia: 
Lifelong learning in museums: an individual approach, the significance of Kolb´s learning styles
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR3/06-0122
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
30.10.2006 - 04.11.2006
Organizator szkolenia: 
Netherlands Museum Association
Kraj: 
Holandia
Miasto bądź rejon: 
Amsterdam
Rotterdam
Zaandam
Utrecht
s’Herenberg
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Warsztaty “Lifelong learning in museums: an individual approach, the significance of Kolb´s learning styles” były organizowane przez Netherlands Museum Association w dniach 31.10-4.11.2006 r. Zajęcia odbywały się w różnych miejscowościach w Holandii.

Program obejmował teorię, praktykę i warsztaty z zakresu różnych metod i form nauczania i pracy z dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem teorii nauczania Davida A. Kolba. Dodatkową atrakcją był udział w Nocy Muzeów w Amsterdamie. W warsztatach uczestniczyło 30 osób z 11 krajów.Szkolenie odbywało się w różnych muzeach i ośrodkach naukowych. Było oparte o wykłady, poznanie praktycznych zastosowań tematu szkolenia oraz zajęcia warsztatowe.

Dla mnie najbardziej interesująca była przede wszystkim możliwość bliższego zapoznania się z metodą nauczania i tzw. Stylami uczenia się Kolba, które dają bardzo ciekawe rezultaty w realizacji wystaw oraz zajęć dla starszej młodzieży i dorosłych.

Szkolenie to dało mi także możliwość zapoznania się z metodami pracy nie tylko w muzeach holenderskich, ale również wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty na przyszłość z uczestnikami z innych krajów Europy.

Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się w Amsterdamie w Hermitage Museum. Tematem zajęć było omówienie programu warsztatów oraz dyskusja o ‘Muzeum jako środowisku nauczania’ na przykładzie ekspozycji ‘Collectors in St. Petersburg’.

Kolejny dzień spędziliśmy w Rotterdamie, gdzie uczestnicy zwiedzali w grupach specjalistycznych Maritime Museum, Schieland Huis i Wereldemuseum, w którym następnie odbyła się sesja plenarna i dyskusja na temat poznanych ekspozycji i programów edukacyjnych.

Trzeciego dnia Zaans Museum w Zadam zaprezentowało uczestnikomw ramach tematu ‘Nauczanie dorosłych – teoria i praktyka’, oprócz zwiedzania całego obiektu, ekspozycję ‘Wonen’ zrealizowaną na bazie teorii Kolba. Wysłuchaliśmy także bardzo interesujących wykładów rozszerzających naszą wiedzę o teorii Davida A. Kolba oraz o innych doświadczeniach z zastosowania jego teorii w praktyce, tj. o projekcie studyjnym Van Abbe Modern Art Museum w Eindhoven i Victoria & Albert Museum w Londynie, a następnie zostaliśmy poddani testowi klasyfikującemu do poszczególnych grup wg stylów uczenia się, opracowanemu przez Kolba. Test ten, a szczególnie charakterystyka poszczególnych stylów, pomaga nie tylko uzmysłowić nam w jaki sposób sami pozyskujemy wiedzę, ale także przystosować metody nauczania do sposobów percepcji poszczególnych grup.

Okazał się on bardzo przydatny następnego dnia podczas sprawdzania zastosowania teorii Kolba w praktyce na przykładzie wystaw w University Museum w Utrechcie oraz w Castle Bergh w s’Herenberg, gdzie dokonaliśmy analizy i oceny ekspozycji ‘Mary Magdalen, Jesus’ best friend’. Tu również odbyło się podsumowanie całych warsztatów.

Dzień kolejny mogliśmy poświecić na zwiedzanie muzeów podczas Nocy Muzeów w Amsterdamie i porównać działania holenderskie z podejmowanymi w naszych placówkach muzealnych.

Po powrocie z warsztatów – zafascynowana teorią Kolba i jej praktycznymi zastosowaniami – zreferowałam swoje nowe doświadczenia kolegom z Działu Edukacji Centralnego Muzeum Morskiego i zaprezentowałam przywiezione materiały i zdjęcia.

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu metody nauczania Kolba do zajęć dla starszej młodzieży, a tematy zajęć zamieściliśmy w nowej ofercie edukacyjnej. Zamierzamy również wykorzystać tę teorię przy realizacji projektowanej wystawy interaktywnej i oferty edukacyjnej w nowym Ośrodku Kultury Morskiej CMM powstającym  dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Tematy i metody oparte na teorii Kolba doskonale sprawdziły się przy realizacji zajęć warsztatowych dla nauczycieli współpracujących z CMM w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Warsztaty te stanowią drugi etap spotkań organizowanych dla nauczycieli  w CMM (pierwszym etapem jest zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną, także w formie całodziennych warsztatów), a ich program obejmuje prezentację teorii Davida A. Kolba, przeprowadzenie testu klasyfikującego oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych znajdujących się w ofercie, a bazujących na tej teorii.

Także programy Nocy Muzeów zawierają propozycje dla dorosłych zwiedzających w formie odbiegającej czasem znacznie od tradycyjnego zwiedzania.

Oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Morskiego jest konstruowana w ten sposób, że prawie wszystkie zajęcia mogą być przeprowadzone dla różnych grup wiekowych. Wyjątek stanowią jedynie zajęcia proponowane grupom najmłodszym, tj. przedszkolakom i klasom nauczania początkowego. Gros naszych odbiorców stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z dorosłymi odbiorcami pracujemy w ramach warsztatów dla nauczycieli i podczas Programu dla Rodzin, w którym uczestniczą rodzice (lub dziadkowie) z dziećmi w wieku 6-13 lat.  Jeszcze innym polem do opracowywania różnych nowych form edukacyjnych są programy Nocy Muzeów, w której uczestniczymy od roku 2005 i w każdym z nich staramy się przygotowywać inne atrakcyjne niespodzianki adresowane do różnych grup wiekowych.

Nasze doświadczenia pokazują, że goście naszego Muzeum znacznie chętniej uczestniczą w proponowanych im różnych aktywnościach, niż w tradycyjnym zwiedzaniu z przewodnikiem. Dlatego każde zgłoszenie od grup zorganizowanych staramy się potraktować indywidualnie i o ile to możliwe zaproponować trochę inną formę poznania naszego Muzeum i jego ekspozycji.

Uważam, że szkolenia zagraniczne ułatwiają dostęp do doświadczeń w innych krajach i pomagają w nowym spojrzeniu na własną działalność. Bardzo istotne jest też wsparcie finansowe, umożliwiające skorzystanie z szerszej gamy szkoleń poza budżetem własnej instytucji.

Bardzo dobre doświadczenia z uczestnictwa w tych warsztatach zachęciły moją koleżankę z Działu Edukacji CMM oraz koleżankę z Działu Edukacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku do zgłoszenia i uczestnictwa w warsztatach w Bertinoro.

Osoby zainteresowane szkoleniami powinny poszukiwać takich informacji w Internecie, ale także pytać o nie kolegów z innych placówek muzealnych, jak również informować kolegów o organizowanych szkoleniach.

Do organizatorów szkolenia w Amsterdamie miałam tylko jedno zastrzeżenie – uczestnicy musieli sami rezerwować sobie hotele, mieszkali w różnych miejscach Amsterdamu, co utrudniało kontakty i integrację grupy uczestniczącej w szkoleniu. Nie sprzyjało to również poczuciu bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji.

Switch style