Jadwiga Weigt

Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Języki obce
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Wizyty - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Jadwiga Weigt
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Członek Zarządu
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pełny adres organizacji: 
ul. Traugutta 18 90-113 Łódź
Telefon: 
695 718 965
E-mail: 
jadwigaweigt@onet.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
06/GR3/06-0138
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
16.11.2006 - 30.11.2006
Kraj: 
Niemcy
Miasto bądź rejon: 
Ulm
Organizator szkolenia: 
Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universitaet Ulm (ZAWIW)
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Celem mojego pobytu w ZAWIW w Ulm było zapoznanie się z metodami pracy instytucji, jej strukturą organizacyjną,  metodami prowadzenia projektów krajowych i międzynarodowych oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego.

ZAWIW działające w strukturach Uniwersytetu w Ulm zajmuje się kształceniem seniorów. Prowadzi bardzo wiele projektów międzynarodowych oraz krajowych opartych na współpracy międzypokoleniowej.

Osoby koordynujące poszczególne projekty przekazywały mi informacje jak powstawał projekt, w jaki sposób przebiegała rekrutacja do niego. Następnym etapem było tworzenie strony internetowej projektu. Jakie informacje o projekcie powinna zawierać strona internetowa i jak te informacje na niej zamieszczać.

W następnej kolejności poznałam metody pracy w projektach prowadzonych z wykorzystaniem Internetu. W projektach tych biorą udział seniorzy z terenu całych Niemiec. Przykładem takiego projektu jest ViLE – stowarzyszenie skupiające seniorów z całego kraju. Poprzez Internet dyskutują oni na różne tematy (książka, film, polityka), a także poznają nowe zastosowanie programów komputerowych.

Brałam również udział w zajęciach seminaryjnych, które odbywały się podczas mojego pobytu. Między innymi uczestniczyłam w zajęciach grupy seniorów, którzy zajmują się opracowywaniem tekstów pamiętnika niemieckiej misjonarki. Przebywała ona w Himalajach i swoją pracę opisała w prowadzonym pamiętniku. Seniorzy kopiują w archiwum te teksty, a następnie zapisują je w formie elektronicznej. Wszystkie teksty z dziennika mają zamiar zamieścić w Internecie. Z prowadzącym to seminarium kontaktują się za pomocą konferencji video, co było dla mnie nowością.

Mogłam również uczestniczyć w przygotowaniach do stworzenia nowego projektu w ramach programu Grundtvig. Były to wykłady o krajach, które miały być partnerami w projekcie. Projekt ten jest w trakcie realizacji od roku 2008. Partnerami projektu są kraję, przez które przepływa Dunaj.

Podczas pobytu miałam możliwość zapoznania się z kulturą i obyczajami Niemiec. Były to wizyty w muzeum w Ulm i Monachium. Wspólne spotkania z seniorów z Ulm na Weihnachtsmarkt należą do ich tradycji Bożonarodzeniowej.

Efektem mojego pobytu w ZAWIW w Ulm był przeprowadzony przez Internet w 2007 roku Trening interkulturowy z udziałem ośmiu seniorów z Ulm i ośmiu seniorów z Łodzi.

„Podpatrywanie” instytucji goszczącej pozwoliło mi na dobre przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla nowych projektów. W 2008 roku Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dofinansowanie dla dwóch Projektów Partnerskich Grundtviga.

Switch style