Barbara Kaszkur-Niechwiej

Kaszkur-Niechwiej - Budapeszt 1 Kaszkur-Niechwiej - Budapeszt 2 Kaszkur-Niechwiej - Budapeszt 3 Kaszkur-Niechwiej - Budapeszt 4 Kaszkur-Niechwiej - Budapeszt 5
Tematyka działań: 
Edukacja międzykulturowa
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Akcja: 
Kursy - Grundtvig 3 (dawny program Socrates)
Imię i nazwisko: 
Barbara Kaszkur-Niechwiej
Stanowisko pełnione w organizacji: 
instruktorka ICT, manager,
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia
Pełny adres organizacji: 
ul. Juliusza Lea 5A/4 30-046 Kraków
Telefon: 
691 991 851
E-mail: 
b.kaszkur@apz.org.pl
Tytuł szkolenia: 
Removing Barriers To Learning For Older People
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
04/GR3/05-0023
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
29.04.2005 - 06.05.2005
Organizator szkolenia: 
Budapesti Muvelodesi Központ (Budapest Cultural Centre - Budapesztańskie Centrum Kultury)
Kraj: 
Węgry
Miasto bądź rejon: 
Budapeszt
Opis szkolenia i jego wpływu: 
Opis szkolenia:

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób z Węgier, Anglii, Irlandii, Danii, Malty, Hiszpanii, Finlandii i Polski. Kurs miał formę 5-cio dniowego seminarium przeznaczonego przede wszystkim dla nauczycieli kształcących osoby pracujące z seniorami. Zawierał on zarówno elementy dotyczące zwiększenia efektywności pracy w grupie (techniki icebreakingu, sposoby aktywizacji grupy itd.) jak i treści merytoryczne związane bezpośrednio z jego tematem.

Na kursie zastosowano bardzo bogate metody nauczania począwszy od krótkich prelekcji, poprzez pracę w parach, w małych grupkach, „burze mózgów”, prezentacje komputerowe i video, pracę samodzielną z przygotowanymi materiałami, oraz zajęcia typowo warsztatowe. Przygotowane przez organizatorów materiały dydaktyczne były bardzo zróżnicowane i w istotny sposób wzbogacały zarówno metody jak i treść szkolenia. W czasie kursu na bieżąco prowadzono dokumentację fotograficzną, która była też bezpośrednio wykorzystywana na zajęciach. W ramach kursu zorganizowana została wizyta w dzielnicowym centrum kultury prowadzącym szkolenia komputerowe dla seniorów. Uczestnicy kursu mieli okazję obserwować pracę instruktorów w czasie prowadzenia zajęć dla seniorów. Można było również porozmawiać, zadać pytania zarówno instruktorom jak i samym seniorom –uczestnikom szkolenia. Na życzenie można było dostać podręcznik przygotowany specjalnie na potrzeby tego szkolenia.

Organizatorzy stworzyli również dogodne warunki dla bezpośredniej wymiany doświadczeń uczestników kursu i prezentacji ich własnej pracy. Uwagę zwracała niezwykła dbałość o zachowanie zasad szacunku dla odmienności kultur, postaw, innych poglądów i doświadczeń oraz niezwykle miła, przyjazna atmosfera kursu.

Wpływ szkolenia:

Szkolenie przyniosło zarówno korzyści na poziomie osobistym jak i instytucjonalnym. Miały one charakter zarówno natychmiastowy jak i długofalowy. Z korzyści osobistych mogę wymienić:
· zapoznanie się z nowymi metodami pracy z seniorami, poszerzenie dotychczasowych metod pracy
· zapoznanie się z metodami organizacji tego typu szkoleń i pracy w grupie
· zorientowanie się w sytuacji dotyczącej edukacji seniorów w krajach uczestniczących,
· nawiązanie ciekawych kontaktów
· zwiększenie dostępu do interesujących materiałów szkoleniowych
· poznanie Budapesztu
Korzyści jakie odniosło moje stowarzyszenie to:
· przygotowanie wstępnego planu projektu międzynarodowego adresowanego do seniorów, w którym zaproponowano naszej organizacji objecie roli koordynatora
· pozyskanie materiałów i informacji przydatnych w projektach, które realizujemy
· poprawa metod pracy z seniorami i instruktorami
· nawiązanie owocnych kontaktów międzynarodowych, które przyniosły konkretne korzyści w przyszłości
· zdobycie informacji pozwalających na wstępne określenia miejsca naszej organizacji w europejskim systemie edukacji seniorów
· pozyskanie nowego partnera do właśnie realizowanego projektu międzynarodowego
· zdobycie nowych doświadczeń w dziedzinie współpracy międzynarodowej.

Najważniejsza korzyścią odniesioną ze szkolenia tak w wymiarze osobistym jak i instytucjonalnym było umieszczenie moich osiągnięć/problemów i osiągnięć/problemów mojego Stowarzyszenia w kontekście europejskim i porównanie ich do dokonań kolegów/instytucji z innych krajów. Miało to niezwykle stymulujący wpływ na naszą dalsza pracę i pozwoliło poczuć się pewniej tak na gruncie lokalnym jak i międzynarodowym.

Switch style