Lidia Kozieł-Siudut

Kozieł-Siudut malaga1 Kozieł-Siudut malaga2 Kozieł-Siudut malaga3 Kozieł-Siudut malaga4
Tematyka działań: 
Zarządzanie edukacją dorosłych
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Lidia Kozieł-Siudut
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Muzeum Narodowe w Krakowie
Pełny adres organizacji: 
Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Telefon: 
12 29 55 681
E-mail: 
eu@muzeum.krakow.pl
Tytuł szkolenia: 
EU - Fördermittelpolitik und europäisches Projektmanagement
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
07/GR-IST/07-0165
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
01.10.2007 - 05.10.2007
Organizator szkolenia: 
EU-Consult
Kraj: 
Hiszpania
Miasto bądź rejon: 
Malaga
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Pozyskiwanie funduszy europejskich stało się obecnie osobną dziedziną wiedzy wymagającą fachowego przygotowania i dużych umiejętności. Przygotowanie aplikacji wymaga nie tylko doskonałej znajomości rynku funduszy, ale także, z uwagi na międzynarodowy charakter wielu grantów, posiadania wiedzy z zakresu zarządzania projektami europejskimi z uwzględnieniem tak aspektów uniwersalnych, jak też specyfiki każdego z programów. Ważne są także umiejętności interpersonalne, tak w kontekście pracy z zespołem, z którym pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji, jak też w kontekście pozyskiwania partnerów z krajów Europy, no i oczywiście ten łut szczęścia. Bo napisać dobry projekt to sztuka, pozyskać fundusze na jego realizację to sztuka nawet jeszcze większa. Stąd pozyskiwanie wiedzy z tego zakresu jest potrzebą organizacji małych i dużych bez względu na obszar, w którym działają.

Intensywny kurs "EU - Fördermittelpolitik und europäisches Projektmanagement“ („EU - pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami europejskimi”), w którym wzięłam udział zorganizowane było przez niemiecką firmę EU-Consult w hiszpańskiej miejscowości Malaga w dniach 1-5 października 2007 roku. Seminarium objęło 5 intensywnych dni szkolenia – 40 godz. dydaktycznych i prowadzone było w języku niemieckim.

W czasie kursu prowadząca Regina Patz omówiła strategię pomocy udzielanej przez Unię Europejską w ramach ponad 30 programów (w szczególności skupiliśmy się na nowych programach obowiązujących w latach 2007-13), z podaniem konkretnych wskazówek dotyczących współpracy międzynarodowej na podstawie dobrych praktyk i projektów zrealizowanych w poprzednim okresie programowania. Osobnym modułem były zagadnienia poświęcone zarządzaniu projektami europejskimi takie jak: harmonogramy realizacji projektów,  plany finansowe w kontekście projektów międzynarodowych, poszukiwanie partnerów-bazy danych, kryteria oceny wniosków, umowy.

Interesującym narzędziem wykorzystywanym w czasie seminarium była internetowa platforma komunikacyjna, na której organizator przygotował informacje o dokumentach niezbędnych do przygotowania wniosków aplikacyjnych: rozporządzenia UE, programy, formularze wniosków, instrukcje jak też linki do stron internetowych prowadzonych przez instytucje zarządzające programami UE. Szkolenie miało charakter warsztatu, na którym głównie popracowałyśmy w internecie, dzieląc się nawzajem doświadczeniami z zakresu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów.

Niewielka, bo tylko 6-osobowa grupa szkolonych (z Niemiec, Austrii, Łotwy i Polski) sprzyjała swobodnej wymianie informacji i gwarantowała dobrą atmosferę. Szczególnie wieczorami, w czasie wypadów do miasta. Malaga jest miastem pełnym zabytków historii i sztuki (miejsce urodzin Pablo Picasso) oraz śródziemnomorskiego uroku. Pięknie położonym, z parkiem i ciepłą plażą.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Uzyskałam szeroki przegląd przez programy UE wspierające działania w wielu dziedzinach życia od ochrony środowiska, walkę z przestępczością, po kulturę i naukę. Wiem jak sprawnie poruszać się po portalach z informacjami od grantodawców. Poznałam przydatne narzędzie informatyczne do zarządzania projektami międzynarodowymi. Poznałam piękne miasto i sympatycznych ludzi.

Wreszcie dzięki udziałowi w szkoleniu dopracowałam pomysł przedsięwzięcia, który w lutym 2008 złożyłam w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. Mój projekt pod nazwą „Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów kulturalnych” nie otrzymał, niestety, dofinansowania w Polsce, ale będzie realizowany w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemczech. I to też jest dużą satysfakcją.

Switch style