Małgorzata Stanowska

Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Małgorzata Stanowska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
specjalista ds. organizacji edukacji osób dorosłych w lubelskim uniwersytecie trzeciego wieku
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie
Pełny adres organizacji: 
ul. I Armii WP 3/24, 20-078 Lublin
Telefon: 
81 532 12 27
E-mail: 
lutw@hektor.umcs.lublin.pl
Tytuł szkolenia: 
Eurodidaweb - Pedagogical use of Internet and multimedia tools
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-PL1-GRU03-00015
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
05.05.2008 - 09.05.2008
Kraj: 
Włochy
Miasto bądź rejon: 
Rzym
Organizator szkolenia: 
F.C.Europaclub / University Rome
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Kurs „Eurodidaweb - Pedagogical use of Internet and multimedia tools” został zorganizowany przez uniwersytet w Rzymie La Sapienza. W szkoleniu wzięło udział 11 osób z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Polski i Rumunii. Językiem roboczym spotkania był język angielski

Tematyka szkolenia dotyczyła zapoznania się z obsługą platformy internetowej PLON (Opene Source). Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej Uniwersytetu La Sapienza i dotyczyły środowiska HTML, zarządzania danymi na platformach edukacyjnych, specyfiką oprogramowania niezbędnego do zarządzania stronami www, form rozpowszechniania informacji i wiedzy przy pomocy dostępnych platform internetowych. Ponadto omawiane były zagadnienia związane z wykorzystaniem multimediów Web oraz ich przyszłości dotyczącej wymiany wiedzy pomiędzy kulturami europejskimi.

W szkoleniu brali udział przedstawiciele organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych.

Wprowadzenie do oferty programowej dla słuchaczy platformy internetowej PLON, to forma podniesienia jakości kształcenia, jej różnorodności oraz form promocji w wirtualnej sieci.

Organizacje, które korzystają już z darmowej platformy PLON, zwracają uwagę na możliwość wymieniany doświadczeń, udziału w forum dyskusyjnym z partnerami z innych krajów.

Dzięki zdobytym umiejętnościom, powstawała strona internetowa UTW w Lublinie, która samodzielnie przez nas obsługiwana oraz forum internetowe dla słuchaczy LUTW. W najbliższej przyszłości planujemy otwarcie cyklu wykładów e-learningowych, które będą stanowiły wzbogacenie bieżącej oferty dydaktycznej dla seniorów.

 

Switch style