Barbara Dudycz-Hajgiel

Dudycz-Hajgiel 1 Dudycz-Hajgiel 2 Dudycz-Hajgiel 3
Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Barbara Dudycz-Hajgiel
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Przewodnicząca Zarządu
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
Pełny adres organizacji: 
Al. Niepodległości 783 81-805 Sopot
Telefon: 
58 551 12 63
E-mail: 
spon.sopot@wp.pl
Tytuł szkolenia: 
Open Distance Learning – Teacher Training
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2008-1-PL1-GRU03-00057
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
01.04.2008 - 05.04.2008
Organizator szkolenia: 
Training 2000
Kraj: 
Włochy
Miasto bądź rejon: 
Pesaro
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Organizacja, którą reprezentuję to Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie. Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Kilka lat później założyliśmy Dom Dziennego Pobytu Feniks, a w 2000 roku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie obecnie liczy około 1000 członków. W zdecydowanej większości są to ludzie niepełnosprawni oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci. Działania i programy prowadzone przez Stowarzyszenie cieszą się wielkim zainteresowaniem, ale i szacunkiem. W rezultacie powstały już 4 wiejskie filie Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia SPON koncentruje się na rehabilitacji medycznej i społecznej oraz integracji ludzi niepełnosprawnych. Od ponad 10 lat organizujemy coroczne międzynarodowe sympozja poświęcone tematyce niepełnosprawności i jej konsekwencji. Od blisko 6 lat wydajemy kwartalnik Razem Raźniej oraz pracujemy w projektach europejskich w ramach programu Socrates i Leonardo da Vinci.

Duża część naszych członków to ludzie w tzw. wieku produkcyjnym, którym jednak brakuje możliwości, a często również motywacji do podjęcia pracy i usamodzielnienia się. Aby zmienić tę sytuację, od kilku lat prowadzimy działania, które z jednej strony motywują ludzi do „wzięcia swoich spraw w swoje ręce”, a z drugiej – umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji. Organizujemy grupy, które biorą udział w różnego typu szkoleniach – od  komputerowych do szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Równolegle prowadzone były treningi motywacyjne w ramach grup wsparcia.

Obecnie, po opracowaniu programu treningowego dla rodziców niepełnosprawnych dzieci i podręcznika szkoleniowego dla pracowników pierwszego kontaktu (w ramach projektu „Lepsza jakość życia rodziców niepełnosprawnych dzieci”, nr  225882-CP-1-2005-1-RO-GRUNDTVIG–G1), rozpoczynamy szkolenia, również metodą nauki na odległość. Rodzice niepełnosprawnych dzieci to najczęściej niezwykle zapracowani ludzie, dla których uczęszczanie na tradycyjne szkolenie jest bardzo trudne.

Trening początkowo będzie miał na celu wyłonienie tzw. mentorów, którzy w przyszłości sami będą prowadzili terapeutyczne grupy wsparcia. Planujemy również rozpocząć szkolenia dla tzw. pracowników pierwszego kontaktu, którzy udzielają porad ludziom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Podobnie, jak w przypadku rodziców – szkolenie tradycyjne często nie wchodzi w rachubę, niezbędne jest zastosowanie metody nauki na odległość, bądź technik mieszanych. Wśród ludzi niepełnosprawnych ma ona swoje szczególne uzasadnienie – nie musimy czekać na likwidację wszystkich barier architektonicznych.

W związku z opisanym profilem działalności Stowarzyszenia informacja o szkoleniu w zakresie nauczania na odległość organizowanym w Pesaro była jakby przygotowana właśnie dla nas. Oczywiście, miałam sporo wątpliwości – mam wprawdzie wykształcenie prawnicze i pedagogiczne, bardzo dobrze znam język angielski, dość sprawnie korzystam z komputera, ale… jestem w wieku 50+! Czy zdołam opanować nowe metody?

Mimo pewnych obaw napisałam wniosek i wniosek został zaakceptowany!

Później było już tylko lepiej. Szkolenie w Pesaro przerosło moje oczekiwania. Tematyką szkolenia było tworzenie kursów na odległość, przedstawienie i porównanie metod nauczania, stosowanych programów i możliwości interaktywnego prowadzenia szkoleń. Przedstawiono różnorodne metody nauczania, następnie zostały zdefiniowane (wspólnie z uczestnikami) wady i zalety poszczególnych metod. Omówiona została rola nauczyciela w szkoleniach prowadzonych metodą ODL i sposoby realizacji tej roli. W szczegółowy sposób została opisana metoda tworzenia materiału. Uczestnicy, przy pomocy prowadzącego, sami tworzyli poszczególne elementy takiego materiału. W czwartym dniu szkolenia przedstawione zostały metody tworzenia platformy i umieszczania na niej materiału (kolejnych jego elementów). Każdy z uczestników stworzył własną platformę, na której umieścił opracowane przez siebie materiały szkoleniowe. Wiedza w tym zakresie okazała się bardzo przydatna – jesteśmy w trakcie samodzielnego tworzenia strony internetowej Stowarzyszenia!

Szkolenie w Pesaro zostało przygotowane bardzo profesjonalnie, a jednocześnie zostało dostosowane do potrzeb i istniejących umiejętności uczestników. W razie potrzeby problem był wyjaśniany indywidualnie. Po wyjaśnieniu każdego kolejnego zagadnienia prowadzone były ćwiczenia praktyczne w grupach. Wszyscy wykładowcy byli wyjątkowo życzliwi, cierpliwi i chętni do pomocy. Moje wcześniejsze obawy okazały się nieuzasadnione i absolutnie niepotrzebne.

Metoda szkolenia na odległość staje się coraz bardziej popularna. Doświadczenie europejskich specjalistów i uczestników jest większe. Stosują tę metodę dłużej niż polskie instytucje edukacyjne. Znają zalety tej metody, ale również mają pełną świadomość, kiedy jej stosować nie należy. Podczas szkolenia nie istniały żadne tematy tabu. Na każde pytanie – czasem banalne – uzyskiwałam pełną odpowiedź. Wyjaśniane były wszelkie wątpliwości.

Akcja Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych (dawna nazwa akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji doroslych) jest zorganizowana doskonale. Procedury są czytelne, a pracownicy Fundacji bardzo pomocni. Szczerze polecam wyjazdy szkoleniowe realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"!

Dzięki szkoleniu nasze Stowarzyszenie zyskało możliwość szerszego dotarcia do osób niepełnosprawnych. Nasi członkowie śmielej myślą o własnych możliwościach, a my – trenerzy i pedagodzy – odważniej podchodzimy do planowania przyszłych treningów wiedząc, że mamy w rękach nowe narzędzie.

Dla mnie osobiście równie ważne jest, że miałam okazję poznać świetnych ludzi i piękny kraj. Organizator szkolenia we Włoszech to doświadczona firma Training 2000 zajmująca się głównie szkoleniami zawodowymi. Szef Firmy, dr Elmo de Angelis, jest wysokiej klasy specjalistą, a jednocześnie uroczym i serdecznym człowiekiem.  Szkolenie zorganizowane było perfekcyjnie. Wykładowcy to specjaliści-zapaleńcy. Potrafili nie tylko fachowo przekazać olbrzymią wiedzę, ale swoim entuzjazmem zarazili nas – uczestników.

Szkolenie odbywało się w Pesaro, w pięknym regionie Marche. Dr Elmo de Angelis zagwarantował nam również arcyciekawą wycieczkę do położonego niedaleko Urbino -  miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Zwiedziliśmy tam znakomite muzeum w Palazzo Ducale (Piero della Francesca, Pedro Berreguette, Rafael, który się w Urbino urodził). Dziedziniec Pałacu w Urbino (również zdaniem historyków sztuki) jest jednym z najpiękniejszych we Włoszech. Zachwyca symetrią i harmonią. Podobnie, jak organizacja akcji Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych  i szkolenia w Pesaro :-)

Switch style