Renata Szredzińska

Tematyka działań: 
Edukacja rodziców i rodzin
Wolontariat
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Renata Szredzińska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Koordynator programu „Dobry Rodzic –Dobry Start"
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Dzieci Niczyje
Pełny adres organizacji: 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
Telefon: 
22 616 16 69
E-mail: 
renata.szredzinska@fdn.pl
Tytuł szkolenia: 
Wizyta w Home Start International
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2009-2-PL1-GRU12-05898
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
04.10.2009 - 09.10.2009
Kraj: 
Wielka Brytania
Miasto bądź rejon: 
Londyn
Organizator szkolenia: 
Home Start International
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Wizyta w Home Start International była moim pierwszym spotkaniem z programem GRUNDTVIG i jakże udanym! Na co dzień pracuję w Fundacji Dzieci Niczyje jako koordynator programu Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci. Jego głównym celem jest wsparcie rodziców najmłodszych dzieci (w wieku 0-3), którzy doświadczają trudności w odnalezieniu się w roli rodzica. Cały czas szukamy sposobów skutecznego dotarcia do rodziców, zwłaszcza tych, którzy sami niechętnie czynią pierwszy krok w szukaniu dla siebie pomocy. W wielu rozwiązaniach inspirujemy się pomysłami innych organizacji, zwłaszcza zagranicznych, gdyż w Polsce idea profilaktyki krzywdzenia małych dzieci jest jeszcze dość słabo rozpropagowana. Przy okazji udziału w jednej z konferencji dotyczącej ochrony dzieci i wspierania rodzin, po raz pierwszy usłyszeliśmy o brytyjskim programie Home Start.

Program ten zakłada wsparcie rodzin z małym dzieckiem w ich własnych domach przez odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy, którzy nie są specjalistami, a zwyczajnie rodzicami, którzy „odchowali już swoje własne dzieci, często są już w wieku emerytalnym i są gotowi podzielić się swoją wiedzą i czasem z innymi rodzicami, którzy właśnie mierzą się z trudnym zadaniem wychowania małego dziecka. Home Start wierzy, że dzieci potrzebują szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa i że rodzice odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu swoim dzieciom dobrego startu w życie i w rozwijaniu ich pełnego potencjału. Z tego względu stara się zapewnić wsparcie tym rodzicom, którzy z różnych względów (finansowych, osobistych, zdrowotnych itd.) znajdują się w trudnej sytuacji. Home Start wspiera rodziny w ich własnych domach, tam, gdzie najczęściej wspomniane wyżej trudności występują i gdzie, z drugiej strony, rodzina czuje się najpewniej i najbezpieczniej.

Wolontariusz odwiedzający rodzinę przekazuje rodzicom informacje z zakresu opieki nad małym dzieckiem, sposobów radzenia sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami związanymi z rodzicielstwem. Wolontariusz towarzyszy też rodzicom w codziennych czynnościach, takich jak spacer z dzieckiem, zakupy czy wizyta u lekarza. Ale przede wszystkim wolontariusz słucha rodziców, którym pomaga. Czasem rodzicom, a zwłaszcza matkom, na których najczęściej w pierwszych miesiącach życia dziecka spoczywa gro obowiązków związanych z opieką nad maluchem i które na kilka/kilkanaście miesięcy rezygnują ze swoich dotychczasowych aktywności, brakuje życzliwej osoby dorosłej, której mogłyby się wyżalić czy poradzić, czy z którą mogłyby zwyczajnie porozmawiać, odrywając się na chwilę od pieluszek, kaszek i grzechotek. Zadaniem wolontariusza jest też podpowiedzenie rodzicom, borykającym się z poważniejszymi trudnościami, gdzie mogą szukać dla siebie specjalistycznej pomocy i zachęcenie ich do skorzystania z dostępnej oferty.

Program Home Start z powodzeniem funkcjonuje w Wielkiej Brytanii od 1973 r. Ewaluacja tego programu wykazuje, że jest to bardzo efektywny system wspierania rodziców małych dzieci. Program cały czas się rozwija. Obecnie w Wielkiej Brytanii Home Start współpracuje z ponad 15 000 wolontariuszy, którzy działają w ramach 336 lokalnych programów. Bazując na pozytywnych wynikach osiąganych w Wielkiej Brytanii, powołano w roku 2004 organizację Home Start International, której zadaniem jest „eksportowanie„ idei programu zagranicę. W tej chwili Home Start International koordynuje pracę 20 programów w różnych krajach na 5 kontynentach.

Odwiedzając Home Start International miałam okazję nie tylko zapoznać się z procedurami przyłączenia się nowej organizacji z kolejnego kraju, jakim jest Polska, do programu, ale mogłam też przyjrzeć się pracy czterech różnych ośrodków, które ten program prowadzą w Wielkiej Brytanii. Pracownicy HSI zorganizowali dla mnie i dla koleżanki, która również wzięła udział w wizycie, spotkania nie tylko z dyrekcją samego HSI, ale także z przedstawicielami (menadżerami, pracownikami, wolontariuszami, wolontariuszami w trakcie szkolenia, członkami zarządów, rodzicami korzystającymi z tego rodzaju wsparcia) z programów: Londyn Lambeth, Londyn Harringey, Thanet i Wokingham. Każdy z tych programów miał swoją specyfikę związaną z innym profilem rodzin, którym pomagał, co pozwoliło mi zobaczyć, jak różne rozwiązania organizacyjne można stosować, przy jednoczesnym przestrzeganiu ustalonych standardów i wartości.

Wizyta była bardzo intensywna, gdyż myśląc poważnie o rozwinięciu podobnego programu w Warszawie, miałyśmy z koleżanką mnóstwo pytań i dobrze się stało, że mogłyśmy je rozłożyć na kilka organizacji – jedna mogłaby tego nie znieść ;-). Interesowały nas z jednej strony aspekty organizacyjno-administracyjne, ramy prawne, zaangażowanie różnych instytucji i lokalnej społeczności, zarządzanie systemem, monitorowanie pracy wolontariuszy, ewaluacja efektów, sposoby finansowania, współpraca z organizacją Home Start International. Z drugiej strony rozmawialiśmy też o sposobach rekrutacji wolontariuszy, o szkoleniach dla wolontariuszy, o podtrzymywaniu motywacji wolontariuszy, identyfikacji rodzin z grupy ryzyka krzywdzenia małych dzieci, tworzeniu oferty dla rodzin, rozwiązywaniu problemów w relacjach wolontariusz-rodzina.

Na samych rozmowach się nie skończyło! W Thanet pracownicy programu zachęcali nas do czynnego wzięcia udziału w sesji szkoleniowej dla wolontariuszy dotyczącej efektywnej komunikacji. Początkowo wolałyśmy raczej obserwować niż włączyć się w ćwiczenia, jednak po chwili entuzjazm uczestniczek warsztatów udzielił się i nam i okazało się, że gdy naprawdę chce się usłyszeć i zrozumieć drugą osobę, fakt, że mówi ona innym językiem w niczym nie przeszkadza!

To właśnie pasja i zaangażowanie wszystkich osób, które się z nami spotkały, zrobiła na nas największe wrażenie. A jednocześnie nasi brytyjscy koledzy nie ukrywali wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć, przystępując do realizacji programu, szczerze opowiadając o trudnościach, z jakimi się borykają, ale też dzieląc się pomysłami, jak można je przezwyciężać. Myślę, że ta wizyta dała nam solidne podstawy do rozwinięcia podobnego programu w ramach naszych działań. Jednocześnie wiemy, że cały czas możemy liczyć na wsparcie pracowników Home Start International w rozwiązywaniu bieżących trudności, na jakie napotykamy, przygotowując program w Warszawie. Także podczas wizyty w Wielkiej Brytanii rozpoczęliśmy rozmowy z programem Thanet o możliwościach dalszej współpracy i wymiany. Rozważamy przygotowanie w kolejnych latach projektu wymiany wolontariuszy, by wolontariusze pracujący z rodzinami w Warszawie mogli korzystać bezpośrednio z doświadczeń kolegów z Anglii, którzy mają dłuższy staż w tego typu pracy.

Jednak wizyta w Wielkiej Brytanii to nie tylko walory merytoryczne związane z wykonywaną przez nas pracą. Była też okazją do poznania miejsc, do których raczej jako zwyczajne turystki, byśmy nie trafiły: Harringhey – wielokulturowy tygiel w sercu Londynu, Thanet pełne uroku nadmorskie miasteczko, w którym niegdyś Dickens tworzył swoje najwybitniejsze dzieła, czy Wokingham, na wskroś angielska, sielska miejscowość z zabudową jakby prosto z książek Jane Austin. I nawet pogoda była dla nas dość łaskawa! Mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja, by odwiedzić te miejsca.

Więcej informacji o programie Home Start w języku angielskim można znaleźć na stronie: www.homestart.org.uk oraz www.homestartinternational.org. Zaś informacje po polsku dostępne są na stronie www.dobryrodzic.pl w zakładce dla profesjonalistów.

Switch style