Aleksander Adles

Adles 1 Adles 2 Adles 3
Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Aleksander Adles
Stanowisko pełnione w organizacji: 
nauczyciel
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
CKU Bytom
Pełny adres organizacji: 
ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom
E-mail: 
alxadles@o2.pl
Tytuł szkolenia: 
ICT for Collaborative, Project Based,Teaching and Learning
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-PL1-GRU03-10023
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
08.08.2010 - 14.08.2010
Organizator szkolenia: 
Smart Solutions Ltd., www.smartsolutionsmalta.com
Kraj: 
Malta
Miasto bądź rejon: 
Ta'Xbiex
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Uczę w placówce prowadzącej nauczanie w systemie wieczorowym i zaocznym. Słuchacze, zwłaszcza ci uczący się w systemie zaocznym, mają stosunkowo niewielką ilość godzin lekcyjnych, co nie pozwala na dobry kontakt między nauczycielem a uczniem oraz utrudnia proces dydaktyczny. Problem ten skłonił mnie do poszukiwań nowych narzędzi i techniki komunikacji, jakie oferują współczesne programy komputerowe i sieć internetowa, a które mógłbym wykorzystać w pracy w szkole. Przeszukując zasoby internetu, natknąłem się na ofertę ośrodka kursowego Smart Solutions na Malcie, która wydawała się dokładnie spełniać moje oczekiwania.

Mój wniosek o sfinansowanie udziału w kursie w ramach akcji programu Grundtvig – Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych został zaakceptowany i mogłem przygotowywać się do wyjazdu. Przed rozpoczęciem kursu przyłączyłem się do forum internetowego, udostępnionego przez organizatora. Była więc możliwość wcześniejszego określenia swoich oczekiwań co do treści szkolenia, a także okazja do nawiązania kontaktu z innymi jego uczestnikami.

Na początku kursu zostaliśmy podzieleni na grupy, w zależności od typu szkoły w jakiej pracujemy. Każdy z uczestników miał do dyspozycji osobny komputer podłączony do sieci internetowej. W trakcie kursu zaznajomiono nas z następującymi narzędziami IT, przedstawiając przykłady ich zastosowania:
1. CmapTools - tworzenie tzw. 'concept maps', pomocnych m.in. w identyfikacji obszarów znanych i nieznanych uczniom w danym zagadnieniu
2. Podcasting - nagrywanie wypowiedzi audio i umieszczanie ich w internecie (doskonałe w nauce j. obcych)
3. Digital Story Telling, Comic Stories - tworzenie historyjek obrazkowych i komiksów, z narracją i komentarzami (j.w.)
4. Stop Motion, Digital Video - tworzenie animacji i krótkich filmików (bawi, wyzwala kreatywność i uczy pracy w zespołowej)
5. Blog, Wiki, Prezi - umieszczanie własnych treści w internecie, w celu ich prezentacji, dyskutowania, grupowania osób zainteresowanych podobną tematyką

Po omówieniu każdego z programów, miały miejsce ćwiczenia praktyczne w jego stosowaniu, wykonywane indywidualnie bądź w grupie 3-4 osób. Na zakończenie każda z grup dokonała prezentacji swoich projektów, w których wykorzystane były zaprezentowane narzędzia ICT.

Treść i przebieg kursu były zgodne z informacjami zawartymi w ulotce informacyjnej reklamującej kurs. Prowadzący mieli odpowiednie przygotowanie i, co dało się odczuć, wykazywali się dużym zaangażowaniem w czasie zajęć, które były przeprowadzane punktualnie i rzetelnie. Znalazło to odbicie w pełnym zaangażowaniu również ze strony uczestników (zawsze stuprocentowa obecność) i doskonałej atmosferze.  Materiały kursowe, w wersji papierowej i na pendrive'ach, były przygotowane w profesjonalny sposób. Strona organizacyjna była bez zarzutu.

Dawno nie brałem udziału w szkoleniu, które by było tak dobrze przeprowadzone zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Mimo, że od zakończenia kursu upłynęło kilka tygodni, mam kontakt z jego organizatorami, którzy zaoferowali stałą pomoc w razie wystąpienia problemów ogólnych, jak i technicznych, związanych z treściami szkolenia. Również z wieloma uczestnikami jestem w indywidualnym kontakcie mailowym oraz grupowym na Facebook'u.

Jeśli chodzi o moją szkołę macierzystą, to od pierwszych zajęć na kierunkach zaocznych rozpocząłem proces stopniowego wprowadzania nowych narzędzi do procesu nauczania. Słuchacze w znacznej większości są otwarci na nowe metody nauki i komunikacji z nauczycielem i pomiędzy sobą. Jestem przekonany, że nauka jest dla nich bardziej atrakcyjna i widzę, że motywuje ich do pracy samodzielnej i grupowej nawet poza godzinami lekcyjnymi.

Kursy odbywane za granicą wraz z innymi użytkownikami j. angielskiego z innych krajów europejskich, mają tę przewagę nad kursami w kraju, że pozwalają nie tylko pogłębić znajomość tego języka, ale też, co jest szczególnie cenne, stwarzają możliwość nawiązania kontaktów osobistych i dalszej współpracy z poszczególnymi uczestnikami oraz placówkami, w których pracują.

Switch style