Ewa Brzozowska

Brzozowska
Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Grupy o specjalnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne
Języki obce
Metody podnoszenia motywacji słuchaczy
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Ewa Brzozowska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
nauczyciel języka angielskiego
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki
Pełny adres organizacji: 
ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa
Telefon: 
0048 502 418 406
E-mail: 
evial@interia.pl
Tytuł szkolenia: 
Motivating activities for language learning
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-2-PL1-GRU03-12297
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
19.09.2010 - 02.10.2010
Organizator szkolenia: 
Horizon Language Training
Kraj: 
Wielka Brytania
Miasto bądź rejon: 
Totnes
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Obecnie w ramach projektu „Bądźmy sprawni” prowadzę lekcje angielskiego w Polskim Związku Niewidomych (PZN Okręg Mazowiecki www.pzn-mazowsze.org.pl). Obok zajęć językowych organizowane są tu lekcje nauki na komputerze, chór, Klub Aktywizacji Zawodowej, Klub Twórczości „Żar” i inne. Wśród uczestników Organizacji dominująca większość to ludzie starsi. Wielu z nich rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach zarówno z powodu dysfunkcji, jak i wieku. Dlatego też szczególnie ważne jest uczenie z jednoczesnym zwróceniem uwagi na poziom motywacji. Warunki te spełniał wybrany przeze mnie w ramach Programu Grundtvig kurs: „Motivating Activities for Language Learning”. Przed rozpoczęciem kursu w nadesłanej przez organizatora ankiecie zaznaczyłam jaka jest moja grupa docelowa, wypisałam trudności z jakimi spotykam się w trakcie prowadzonych lekcji oraz własne niedociągnięcia metodyczne w stosunku do osób z niepełnosprawnością.

Kurs miał formę warsztatów. Niemal wszystkie prezentowane przykłady ćwiczeń zostały sprawdzone w trakcie zajęć w praktyce. Poznałam wiele rozwiązań motywujących uczniów, przykłady gier i zabaw, które mogę bezpośrednio lub z pewnymi modyfikacjami wykorzystać na własnych zajęciach. Zadania obejmowały wszystkie obszary – czytanie, pisanie, mówienie. Treść ćwiczeń była dostosowane do różnych grup wiekowych i do różnych poziomów znajomości języka.

Wcielaliśmy się w różne postaci i odgrywaliśmy scenki, tworzyliśmy też własne opowiadania. Nasza sala jednego dnia była studiem telewizyjny, czy sceną teatralną, innego salą balową, albo ciekawym miejsce na ziemi, które koniecznie trzeba odwiedzić. Dużą frajdę sprawiła nam nauka robienia kukiełek. Było przy tym dużo śmiechu i jeszcze więcej zaangażowania . Potem każda z tych kukiełek ożywała i stawała się bohaterem przedstawienia. Łamaliśmy bariery - nie tylko językowe.

Uczyliśmy się również korzystać z nowych technologii, które znacznie urozmaicają zajęcia, jak pisanie historyjek i dialogów i zamieszanie ich na specjalnie przeznaczonej ku temu stronie internetowej; korzystanie z youtube i innych stron wspomagających nauczanie języka angielskiego.

W weekend były organizowane wycieczki fakultatywne. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Totnes (miasteczko, gdzie odbywał się kurs). Byliśmy również nad pobliskim nadmorskim miastem. Ponadto sami organizowaliśmy wspólne wycieczki po okolicach hrabstwa Devon.

Tuż po zakończeniu kursu rozpoczęłam kolejny cykl lekcji języka angielskiego  PZN Okręg Mazowiecki w ramach projektu „Bądźmy sprawni”. Moi uczniowie z zaciekawieniem słuchali relacji z kursu, w którym uczestniczyłam. Dopytują mnie o możliwości skorzystania z wyjazdu szkoleniowego specjalnie dla nich przeznaczonego, w ramach Warsztatów Grundtviga.

Już wykorzystuję w trakcie zajęć zdobyte, przećwiczone na kursie umiejętności. Każdą lekcję urozmaicam jakąś grą, konkursem, ćwiczeniem. Przekonałam się, że one naprawdę motywują uczniów. Pracując z osobami z dysfunkcją wzroku, nie jest możliwe stosowanie tradycyjnych metod nauczania. Czytanie i pisanie jest w ilości maksymalnie ograniczonej, dlatego też część ćwiczeń nie jest możliwa do zastosowania. Wykorzystuję role-play, mini scenki, gdyż cieszą się one dużym powodzeniem na zajęciach. Wprowadzam różne ćwiczenia wykorzystujące ruch i ekspresje. Uczniowie, wcielając się w rolę innych postaci, mają większą odwagę wyrażać własne zdanie, odczucia. Kładę duży nacisk na pobudzenie i podtrzymywanie motywacji.

Wykorzystanie Internetu lub specjalnych programów komputerowych do tworzenia filmów, czy komiksów jest tu trudne do przeprowadzenia, ale już wspólne nagrywanie piosenki lub wierszy i zamieszczanie ich w Internecie, będzie bardzo motywującym dla nich zadaniem.

Wiele osób niewidomych i niedowidzących to wspaniali artyści, sportowcy, tancerze, są też twórcy scenek teatralnych. Połączenie ich talentu z nauką języka obcego, to jak dodanie kolejnego koloru w bezbarwnym obrazie ludzi z dysfunkcja wzroku.

Switch style