Teresa Sałata

p.salata_gru_ist-dobra_praktyka_04.2011_p1040666 p.salata_gru_ist-dobra_praktyka_04.2011_p1030770
Tematyka działań: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Teresa Sałata
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Nauczyciel fizyki
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Filia Tychy
Pełny adres organizacji: 
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy
E-mail: 
teresa.sa@wp.pl
Tytuł szkolenia: 
Earth, land, territory, my region, my town, my village, our landscapes and satellites to observe and map. Module on remote sensing and digital mapping.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-3-PL1-GRU03-14492
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
11.04.2011 - 15.04.2011
Organizator szkolenia: 
Centre Scolaire du Sacre-Coeur, Charleroi, Belgia partnerstwo z Agrupamento Eugenio de Andrade, Porto, Portugalia
Kraj: 
Portugalia
Miasto bądź rejon: 
Porto
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Od wielu lat pracuję jako nauczyciel fizyki w sektorze edukacji dla dorosłych - w Liceum Ogólnokształcącym i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. Moich słuchaczy można pogrupować nie tylko ze względu na wiek, ale też pod względem oczekiwań, potrzeb, zachowań, aktywności. Wielu z nich powraca do nauki po kilku latach, ale są też tacy, którzy kontynuują naukę w sektorze dla dorosłych po niepowodzeniach w szkołach młodzieżowych. Różny przekrój słuchaczy wymaga ode mnie stosowania różnorodnych metod. To nie nowość dla nauczyciela, ale w sektorze edukacji dorosłych stosowanie ich ma też inne zadanie, może nawet ważniejsze od opanowania materiału przez słuchaczy, które najczęściej można podsumować jako „trzy razy Z” (zakuć, zdać, zapomnieć) – ma zmienić nastawienie do edukacji. Może to objawić się w najróżniejszy sposób: od chęci oglądania programów popularno-naukowych, czytania książek, przeglądania prasy naukowej i stron internetowych, edukacyjnego wpływu na swoją rodzinę aż do podjęcia decyzji o dalszej nauce i innego podejścia do kwestii edukacyjnych, zrozumienia wagi edukacji w kształtowaniu postaw społecznych. Sprawę oddziaływania na postawę słuchaczy utrudnia nie tylko ograniczony limit godzin, ale także inne ich obowiązki, które jednak nie zwalniają ich od wykonywania tzw. zadań domowych. Praca własna słuchacza stanowi bardzo ważny element edukacji. Dla mnie już dawno zniknęło zadanie domowe w formie wielostronicowych referatów na określony temat. Zadanie domowe: tak; korzystanie z Internetu: tak; zadanie krótkie, ale wymagające indywidualnego wkładu słuchacza. Dlatego pomocne dla mnie są szkolenia ukazujące wykorzystanie nowoczesnych technik w edukacji. Szukam takich szkoleń i myślę, że umiejętności jakie nabyłam podczas kursu w Portugalii wpłyną na efektywność mojej pracy.

Kurs, w którym uczestniczyłam, dotyczył zastosowania nowych metod i technologii w nauczaniu m.in. fizyki i astronomii. Tematem szkolenia było wykorzystanie sztucznych satelitów w teledetekcji. Bardzo szerokie zagadnienie. Ja chciałam poznać możliwości, jakie dają sztuczne satelity przy omawianiu zagadnień z fizyki i astronomii, wykorzystanie programów tworzonych dzięki ich przesyłom w samodzielnej pracy słuchacza. Koncentrowałam się na programach bezpłatnych, ogólnodostępnych, jak również chciałam poznać możliwości pracy za pośrednictwem europejskich czy światowych stron internetowych.

Przed wyjazdem organizator zwrócił się do każdego z uczestników z prośbą o opisanie własnych oczekiwań co do kursu. Było to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wśród uczestników byli nauczyciele różnych przedmiotów: fizyki, geografii, informatyki, kartografii i organizacji lasu. Wcześniejsze rozeznanie pomogło przygotować i przeprowadzić zajęcia tak, aby każdy z uczestników był zadowolony.

Kurs miał rozpocząć się w poniedziałek, ale organizator zaproponował wcześniejszy przyjazd, aby niedzielę spędzić zarówno na poznaniu miasta jak i siebie wzajemnie. Była to tylko luźna propozycja, ale wszyscy uczestnicy przyjechali dzień wcześniej. W rozmowach każdy przybliżył swoją osobę i pracę, miasto, kraj, nie brakowało tematów związanych z edukacją. Każdego dnia zajęcia trwały od 9.00 do 16.00 z dłuższą jedną przerwą na obiad. Były prowadzone w szkole w pracowni komputerowej - uczniowie mieli wówczas, zgodnie z portugalskim kalendarzem roku szkolnego, tygodniową przerwę w nauce. Zajęcia wyglądały w ten sposób, że na początku dany temat był przedstawiany przez prowadzącego, a my śledziliśmy jego działania z określonym programem na ekranie „krok po kroku”. Następnie, zaopatrzeni również w materiały literalne, powtarzaliśmy to samo ćwiczenie albo dokonywaliśmy w nim zmian (np. praca na innym terenie mapy - zdjęcia przesłanego przez satelitę czy zmiana parametrów mapy - inna data, godzina, miejsce itp.). Pracowaliśmy indywidualnie, każdy przy swoim stanowisku komputerowym, na którym wcześniej zainstalowano potrzebne oprogramowanie. Podczas naszych ćwiczeń prowadzący był stale do naszej dyspozycji. Pamiętał, którymi tematami każdy z nas jest bardziej zainteresowany i przy omawianiu danej tematyki zwracał większą uwagę na daną osobę. Tak było też gdy doszliśmy do tematów wykorzystywanych konkretnie w nauczaniu fizyki i astronomii. Takie szkolenia, oparte na nauce przez praktykę, najbardziej mi odpowiadają. Nie bez znaczenia był również fakt, że prowadzili je nauczyciele, którzy na co dzień wykorzystują omawiane programy. Co jeszcze bardzo mi się spodobało – każdy z uczestników oprócz materiałów w języku angielskim otrzymał również (te najważniejsze dla niego) - w swoim języku. Organizator z Portugalii zorganizował również wycieczkę fakultatywną po okolicach Porto z uwzględnieniem najbardziej znanych historycznie miejsc. Organizacyjnie wszystko było dobrze zaplanowane - wszyscy uczestnicy byli zakwaterowani w jednym hotelu w centrum Porto, blisko stacji metra, co ułatwiało dojazd do szkoły, jak również pozwalało na atrakcyjne spędzanie czasu po zajęciach.

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolona, co zauważyli zarówno nauczyciele jak i słuchacze, gdy relacjonowałam im przebieg kursu. Dokonałam przemyśleń na temat wykorzystania zdobytej wiedzy i w przyszłym roku szkolnym zamierzam wprowadzać pracę z TIK jako stały element nauczania i uczenia się. Opierając się na reakcji większości słuchaczy, gdy o tym informowałam, myślę, że efekty będą większe niż praca z podręcznikiem. Zajęcia planuję zarówno w pracowni komputerowej, gdy będzie konieczność użycia Internetu, np. przy korzystaniu z ogólnodostępnych stron NASA, jak i z wykorzystaniem laptopów słuchaczy, np. podczas wykorzystania programu Google Earth. Możliwa jest praca indywidualna lub w grupach – w zależności od bazy sprzętowej. Na początek chciałabym, realizując tematy dotyczące astronomii, omówić działanie i możliwości programu Google Earth, a w późniejszym terminie wykorzystam strony internetowe, np. przy omawianiu alternatywnych źródeł energii przeanalizujemy nasłonecznienie w różnych miejscach Ziemi. Pierwsze zajęcia pomogą mi zorientować się jak słuchacze radzą sobie z zapisami w języku angielskim. Zależnie od tego zaplanuję dla nich prace indywidualne.

Szkolenie zagraniczne, oprócz możliwości poznania nowych metod pracy, porównania systemów edukacyjnych umożliwiło mi bezpośredni kontakt z nauczycielami europejskimi. Rozmowy z nimi i innymi osobami są dla mnie najlepszym sposobem wzajemnego poznania się, zrozumienia, nawiązania dalszych kontaktów. Mogłam także sprawdzić swoje umiejętności językowe. Poznałam nowy kraj, zainteresowałam się jego historią i kulturą. Szkolenie zagraniczne to bardzo specyficzne doświadczenie nie tylko w zakresie pracy zawodowej. Polecam je każdemu nauczycielowi.

Switch style