Monika Mużyło

Tematyka działań: 
Edukacja ekologiczna / zrównoważony rozwój
Wolontariat
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Monika Mużyło
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Specjalista ds. funduszy zewnętrznych
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Pełny adres organizacji: 
ul. Mickiewicza 1/81 19-300 Ełk
Telefon: 
600 493 946
E-mail: 
m.muzylo@cee.elk.pl
Tytuł szkolenia: 
Job shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2011-3-PL1-GRU12-22477
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
06.11.2011 - 12.11.2011
Kraj: 
Niemcy
Miasto bądź rejon: 
Berlin
Organizator szkolenia: 
GRÜNE LIGA Berlin e.V.
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Moja wizyta w GRÜNE LIGA Berlin e.V. odbyła się w dniach 6-12 listopada 2011. Pięć dni to niedużo czasu, aby dokładnie poznać całą organizację, jednak z drugiej strony wystarczająco, aby przyjrzeć się jej strukturze, najważniejszym działaniom i rozwiązaniom stosowanym w codziennej pracy.

Do Berlina zawiodło mnie poszukiwanie inspiracji, której bardzo potrzebowałam w mojej pracy zawodowej. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, w którym jestem zatrudniona, to organizacja edukacyjna, prowadząca działania promujące rozwój zrównoważony wśród mieszkańców Ełku i regionu. Moje zadanie to przygotowanie oferty działań oraz znalezienie dla nich źródeł finansowania. Jest to praca stale wymagająca świeżych pomysłów, kreatywności w podejściu do odbiorców, nowych form i metod przekazywania wiedzy.

Dlatego bardzo mi zależało, aby znaleźć organizację o podobnym profilu, a jednak działającą w odmiennym środowisku, aby móc porównać metody pracy, rodzaj realizowanych działań i źródła ich finansowania, podejście do grup docelowych. Właśnie na tym upłynęło pięć dni mojej wizyty w GRÜNE LIGA Berlin e.V.

Wizyta poprzedzona została krótkim przygotowaniem, które objęło poszukiwanie informacji w Internecie na temat edukacji dorosłych w Niemczech: stosowanych rozwiązań systemowych, instytucji prowadzących edukację dorosłych (publicznych i prywatnych), stosowanych metod dydaktycznych, rodzajów działań kierowanych do osób dorosłych, statystykobrazujących korzystanie przez osoby dorosłe z działań edukacyjnych w Niemczech i Polsce.

Sama wizyta przebiegła według wcześniej ustalonego scenariusza. Bardzo zależało mi na omówieniu wszystkich interesujących mnie tematów, dlatego ujęłam je w krótki harmonogram:

  • Dzień 1 - prezentacja organizacji (cele, obszary działalności), oferta organizacji skierowana do osób dorosłych;
  • Dzień 2 - czym różnią się osoby dorosłe od innych grup docelowych, jak stworzyć atrakcyjną ofertę dla osób dorosłych, które kanały komunikacji są najbardziej efektywne;
  • Dzień 3 - osoby dorosłe jako wolontariusze;
  • Dzień 4 - współpraca z innymi organizacjami w obszarze edukacji dorosłych, praca nad projektami międzynarodowymi, obserwacja działań organizacji w praktyce;
  • Dzień 5 - źródła finansowania edukacji dorosłych, stworzenie dobrego projektu.

W czasie swojego pobytu w Berlinie miałam okazję poznać osoby pracujące w organizacji – zarówno zatrudnione na stałe, jak i pracujące przy konkretnych projektach czy wolontariuszy. Mogłam zobaczyć, jak wygląda praca nad dwumiesięcznikiem “Der Rabe Ralf”, wydawanym przez GRÜNE LIGA, przygotowywanym od początku do końca przez wolontariuszy. Odwiedziłam ÖKO Markt - targ produktów ekologicznych, organizowany przez GRÜNE LIGA w każdy czwartek z myślą o zwolennikach zdrowej żywności, naturalnej odzieży czy rękodzieła. Do Polski przywiozłam pomysły – na nowe działania i projekty, niektóre z nich znalazły się już w ofercie działań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na 2012 rok.

Zależało mi, aby informacja o wizycie dotarła do osób z Ełku oraz regionu, które mogłyby być zainteresowane tego typu przedsięwzięciami. Przygotowałam krótką broszurę, w której znalazły się ogólne informacje o akcji i mojej wizycie, oraz artykuł, który wysłałam do ełckich portali internetowych z prośbą o publikację. Broszura trafiła na stronę internetową mojej organizacji, artykuł pojawił się w internecie, pozostaje więc wierzyć, że znajdzie się więcej osób chcących skorzystać z akcji Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych.

ZałącznikWielkość
broszura_ms.pdf243.81 KB
artykul.pdf65.83 KB

Switch style