Dr Agnieszka Kowalska

Tematyka działań: 
Sztuka, muzyka, kultura
Wolontariat
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Dr Agnieszka Kowalska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
adiunkt
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pełny adres organizacji: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35, 31-011 Kraków Tel. (12) 619-23-02 Oddział Teatralny, siedziba: ul. Szpitalna 21, Kraków
Telefon: 
012 422-68-64 w.15
E-mail: 
-
Tytuł szkolenia: 
Wizyta w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-2-PL1-GRU12-11997
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
02.11.2010 - 30.11.2010
Kraj: 
Niemcy
Miasto bądź rejon: 
Düsseldorf
Organizator szkolenia: 
Theatermuseum Düsseldorf
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, którego częścią jest Oddział Teatralny, jest obecnie w fazie głębokiej reorganizacji. Jednym z ważniejszych, strategicznych zadań jest przekształcenie Oddziału Teatralnego w nowoczesną placówkę artystyczno-edukacyjną. Prace nad koncepcją tej instytucji oraz nad stworzeniem nowej ekspozycji teatralnej prowadzone są pod hasłem: „Nowe Muzeum Teatralne”. Ponieważ w Polsce nie ma Muzeum Teatralnego posiadającego stałą galerię muzealną, dlatego wyjazd finansowany przez NA stał się dla mnie ogromną szansą na podniesienie moich kwalifikacji i wprowadzenie nowych zasad tworzenia wystaw i co ważniejsze nowych propozycji edukacyjnych. Z tego punktu widzenia wybór placówki w Düsseldorfie okazał się kluczowy.

Instytucja ta okazała się bardzo otwarta. Zapoznano mnie ze wszystkimi propozycjami i blokami edukacyjnymi, mogłam brać udział w zajęciach, poznać współpracowników z innych ośrodków artystycznych i edukacyjnych. Co więcej, pokazano mi zbiory, pracowałam w archiwum, poznałam system magazynowania obiektów. Organizatorzy opowiedzieli mi również o sposobach  finansowania imprez artystycznych. Dostałam praktyczne rady i konkretne przykłady jak rozpocząć współpracę z innymi instytucjami, jak dzielić odpowiedzialność finansową, na co zwracać uwagę w przypadku myślenia o wzbogacaniu kolekcji muzealnej, jak połączyć program szkół z muzealną ofertą edukacyjną. W trakcie pobytu w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie byłam asystentem podczas zajęć przygotowywanych dla studentów, młodzieży, dzieci oraz osób dorosłych i starszych. Osobą odpowiedzialną za dział edukacyjny jest Anne Blankenberg M.A. i to jej oraz Dyrektorowi Winrichowi Meisziesowi PhD bezpośrednio podlegałam podczas mojej wizyty w Niemczech. Muzeum Teatralne w Düsseldorfie oferuje dużą liczbę zajęć tematycznych skierowanych do różnych środowisk (nauczycieli, przewodników turystycznych oraz studentów teatrologii, osób dorosłych i młodzieży). Jednymi z najbardziej interesujących warsztatów przygotowywanych przez pracowników muzeum w Düsseldorfie są zajęcia pt. „Paper theatre”. Pokazują one tzw. teatr od kuchni, czyli scenę pudełkową, elementy tej sceny, ruchome i nieruchome urządzenia służące do zmian dekoracji itp. Zajęcia te w swej tematyce są na tyle elastycznie zbudowane, że pracownicy muzeum prowadzą je zarówno z dziećmi w wieku od lat 5, jak i z młodzieżą, studentami i co ciekawe z osobami dorosłymi i starszymi. Spotkania te nie są trudne do przygotowania, a ich celem jest nauczenie uczestników zasad perspektywy, pobudzenie wyobraźni. Poza tym uczą pracy zespołowej oraz publicznej prezentacji efektów swoich działań. Oprócz opisanych warsztatów muzeum przygotowuje około 20 imprez artystycznych i zajęć edukacyjnych w miesiącu. Placówka ta ma własną salę edukacyjną oraz studyjną scenę teatralną.

Na owej scenie teatralnej o nazwie SiT (Studiobühne im Theatermuseum) odbywa się np. coroczny festiwal „Play it again” przeznaczony dla młodych twórców. Oprócz festiwalu przygotowywane są spotkania łączące widzów z artystami np. cykl “Blauer Montag”. Równie interesującą inicjatywą jest Kindertheater, a w szczególności oferowany w tym bloku programowym Puppentheater – teatr lalkowy, który prezentuje przedstawienia dla dzieci od lat 3 w wzwyż.

4 listopada w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie nastąpiło także otwarcie wystawy pt. „Narren. Masken. Karneval” poświęconej nadreńskiej tradycji karnawału. Wystawa powstała we współpracy z Wydziałem Medycyny tamtejszego Uniwersytetu. Także w związku z tą ekspozycją przygotowano szereg imprez artystycznych. Oprócz zwyczajowego oprowadzania po wystawie, w którym najczęściej brały udział grupy zorganizowane, zwłaszcza seniorzy (około 30 osób jednorazowo), przygotowano wykłady, które  odbywały się w ramach bloku programowego o nazwie Podium im Theatermuseum. Blok ten a także Studiobühne im Theatermuseum to stałe elementy pracy edukacyjnej promującej teatr i jego historię. Tutaj zapoznałam się  ze sposobami przygotowywania tych imprez, zwłaszcza w jaki sposób można współpracować z innymi instytucjami niekoniecznie związanymi z kulturą (takimi jak np. Wydział Medycyny Uniwersytetu w Düsseldorfie). Oddział Teatralny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dopiero zaczyna tworzyć grupę instytucji, we współpracy z którymi można przygotowywać ciekawe oferty edukacyjne, a co ważniejsze rozpocząć wspólną regularną działalność.

Podczas pobytu na szkoleniu w Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie poznałam również pracę wolontariuszy oraz osób działających w stowarzyszeniu „Przyjaciele muzeum”. Wolontariusze zawsze służyli mi swoją pomocą i pokazywali na czym polega ich praca. Byli dla mnie wizytówką tej placówki. Bardzo chcę, aby ta forma aktywizowania osób starszych stała się stałym punktem pracy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Korzyści odniesione przeze mnie dzięki udziałowi w programie

Udział w szkoleniu okazał się dla mnie bardzo ważny, zmienił moje myślenie o muzeum - z placówki nastawionej na prezentowanie kolekcji na instytucję kreującą nowe działania i nowe doświadczenia (praktyczne warsztaty, uczenie kreatywności, współpracy, autoprezentacji, otwarcia na inne grupy społeczne) oraz łączącej młodzież i osoby starsze. Po powrocie zaczęłam tworzyć nowy cykl warsztatów związany z nowo planowaną wystawą stałą, a co ważniejsze tworzyć grupę instytucji, z którymi Oddział Teatralny może rozpocząć współpracę. Coraz bardziej ważna staje się także nasza współpraca z Muzeum Teatralnym w Düsseldorfie.

Poza tym wizyta zwiększyła moje umiejętności w zakresie języka obcego, wpłynęła na poprawę moich umiejętności organizacyjnych, dała mi szerszych wgląd w wykorzystanie nowych technik nauczania, co z pewnością przyczyni się do opracowania nowych ścieżek edukacyjnych, a także przyczyniła się do podniesienia mojego zainteresowania kulturą i etyką pracy w innych krajach.

 

Switch style