Alina Doboszewska

Tematyka działań: 
Zagadnienia pedagogiczne / dydaktyczne
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Alina Doboszewska
Stanowisko pełnione w organizacji: 
współprzewodnicząca
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Fundacja Kobieca eFKa
Pełny adres organizacji: 
ul. Syrokomli 19b/20 30-102 Kraków
Telefon: 
-
E-mail: 
doboszewska@efka.org.pl
Tytuł szkolenia: 
XVI International Oral History Conference, „Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning”
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2010-1-PL1-GRU12-10002
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
07.07.2010 - 11.07.2010
Kraj: 
Czechy
Miasto bądź rejon: 
Praga
Organizator szkolenia: 
IOHA (International Oral History Association) w partnerstwie z COHA (Czech Oral History Assotiation), Czeską Akademią Nauk i Uniwersytetem Karola w Pradze
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Fundacja Kobieca eFKa ma wieloletnie doświadczenie edukacyjne, dotyczące zwłaszcza historii kobiet. Jedną z jej dziedzin jest praca z metodami historii mówionej, szczególnie w tych obszarach, gdzie historyczny materiał pisany jest niewystarczający lub wcale go nie ma. Innym obszarem edukacji międzypokoleniowej rozwijanym przez eFKę jest zastosowanie metody biograficznej, polegającej na pracy z własną biografią do rozpoznawania i definiowania problemów społecznych, zwłaszcza związanych z przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczenia kobiet. Niestety w Polsce nie działają struktury IOHA (International Oral History Association; Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Mówionej) i praktycznie nie ma szkoleń i materiałów z tej dziedziny, co sprawia, że trudno jest rozwijać się w zakresie metodologii takich działań. Dlatego możliwość wyjazdu na szkolenie zagraniczne była dla mnie bezcenna.

Międzynarodowe konferencje organizowane są przez IOHA co dwa lata w różnych krajach na świecie, w których IOHA posiada swoje regionalne lub lokalne przedstawicielstwa. W XVI International Oral History Conference, zatytułowanej „Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning”, wzięło udział około 500 referentów z różnych krajów, ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Językami roboczymi konferencji były angielski

i hiszpański. W pierwszym dniu konferencji miały miejsce Master Classes. W kolejnych dniach odbywały się sesje, na których prezentowano po 4-5 referatów, połączone z dyskusją (w sumie 106 sesji, odbywających się równolegle w 2 turach przed i 2 turach po południu), a także dyskusje panelowe. Każda sesja miała swój własny temat, lecz ponadto była przyporządkowana do jednej z kilku grup tematycznych (np.: Memories of violence, war and totalitarianism; Memory and Politics: Experiences of political participation; Oral History and the Media, itp.), co ułatwiało dokonanie wyboru. Nie prezentowałam żadnego referatu, ale brałam aktywny udział w Master Classes prowadzonych przez Selmę Leydesdorff (temat: Oral history interviews and people with severe trauma)

i Alessandra Portellego (temat: Memory as process), oraz codziennie uczestniczyłam w 4 wybranych sesjach

(2 przedpołudniowe i 2 po południu), podejmując interesujące mnie zagadnienia w dyskusjach.

Oprócz zdobywania wiedzy w zakresie metodologii historii mówionej miałam okazję zwiedzić piękną i pełną zabytków historycznych Pragę, a także nawiązać ciekawe kontakty z osobami z różnych krajów i kontynentów.

Udział w tej konferencji był dla mnie szansą na zapoznanie się z osiągnięciami europejskimi i światowymi

w zakresie stosowania metody historii mówionej (oral history) i metod biograficznych, a także nawiązanie bezpośredniego, osobistego kontaktu z osobami znaczącymi w tym zakresie wiedzy i działań edukacyjnych. Dzięki temu moja organizacja będzie mogła szerzej rozwijać działalność na szczeblu europejskim, zarówno w sensie merytorycznym (zapoznanie się ze stosowanymi w różnych krajach metodami), jak i w sensie pozyskania nowych partnerów i nowych pomysłów na wspólne projekty.

Bezpośrednio po zakończeniu konferencji, w drugiej połowie lipca 2010 roku, prowadziłam projekt naszej organizacji stosujący metodę oral history (polsko-niemiecko-ukraiński projekt „Pamięć i zapomnienie”, polegający na nagrywaniu wywiadów biograficznych na Dolnym Śląsku na temat powojennych przymusowych przesiedleń). Podczas tego projektu wykorzystałam wiedzę zdobytą podczas konferencji, a także zapoznałam uczestniczki projektu z przebiegiem konferencji i jej rezultatami, wykorzystując materiały uzyskane od organizatorów (tom abstraktów oraz płytkę CD z referatami).

Kolejnym projektem, podczas którego miałam okazję wykorzystać uzyskaną wiedzę, była wizyta w Trabzonie (Turcja) w ramach Projektu Wolontariatu Seniorów. Projekt nosił tytuł "Knowing each other by learning from biographies" i w jego ramach przeprowadzane były wywiady biograficzne z kobietami tureckimi.

Korzyści odniesione przeze mnie dzięki udziałowi w konferencji:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie metod historii mówionej i edukacji wykorzystującej metody biograficzne;
  • przegląd prowadzonych na całym świecie działań projektowych z zastosowaniem tych metod;
  • pozyskanie materiałów przydatnych w dalszej pracy projektowej;
  • nawiązanie szerokich kontaktów międzynarodowych z osobami zajmującymi się podobną problematyką i potencjalnymi partnerami;
  • zmotywowanie do dalszego rozwoju zawodowego i organizacyjnego;
  • wzrost kompetencji w praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim;
  • podniesienie jakości projektów realizowanych przez moją organizację.

Switch style