Zofia Iwanicka

Tematyka działań: 
Edukacja osób starszych, w tym międzypokoleniowa
Akcja: 
Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych
Imię i nazwisko: 
Zofia Iwanicka
Stanowisko pełnione w organizacji: 
Dyrektor Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Nazwa organizacji, z której był składany wniosek: 
Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pełny adres organizacji: 
ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa
Telefon: 
22 8417306
E-mail: 
mutw@op.pl
Tytuł szkolenia: 
Międzynarodowa Konferencja AIUTA "Equal Opportunities for Senior Citizens"
Nr Umowy Finansowej z Narodową Agencją: 
2013-2-PL1-GRU12-40003
Data realizacji
Termin wyjazdu: 
11.09.2013 - 14.09.2013
Kraj: 
Szwecja
Miasto bądź rejon: 
Uppsala
Organizator szkolenia: 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA oraz Uppsala senioruniversitet
Opis szkolenia i jego wpływu: 

Celem mojego wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Equal Opportunities for Senior Citizens" (“Równe szanse dla seniorów”). Konferencja, która odbyła się w Uppsali (Szwecja), została zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA.

AIUTA organizuje na całym świecie wiele różnych spotkań ze swoimi przedstawicielami i członkami. Tym razem spotkaliśmy się w Szwecji. AIUTA ma wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz seniorów i dlatego nieprzypadkowo tematem konferencji była dyskryminacja osób starszych i walka z nią. Bezpośrednim organizatorem tegorocznej konferencji był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uppsali, który istnieje od 1979 roku, a obecnie liczy 2800 członków. Natomiast AIUTA zrzesza 56 organizacji z 20 krajów (Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Chile, Kostaryki, Chin, Kanady, Brazylii, Portugalii, Szwecji), wyznaczając wzorce edukacji i realizacji zadań na rzecz osób 50+.

Przygotowując się do wizyty, zapoznałam się z przesłanymi materiałami z AIUTY. Organizację biletów lotniczych i rezerwację hotelu powierzyłam osobie, z którą razem wyjeżdżałam. Ja przygotowywałam się do wystąpienia na posiedzeniu Zarządu AIUTY i konferencji w języku angielskim. Materiały otrzymane z AIUTY przetłumaczyłam z języka angielskiego we własnym zakresie, przygotowałam teksty swoich przemówień w języku angielskim, w którym odbywała się konferencja. Przygotowania były intensywne, ponieważ okres dwóch miesięcy to bardzo krótki czas na przygotowania do tak dużego wydarzenia. Udział w konferencji traktowałam prestiżowo, ze względu na moje stanowisko członka zarządu w AIUCIE i dyrektora TMUTW. Ponieważ na co dzień mało używam języka angielskiego, przed wyjazdem skorzystałam z indywidualnych zajęć językowych z lektorem, w ramach przyznanego dodatkowego dofinansowania na działania przygotowawcze. Dodatkowe lekcje konwersacji pomogły mi w utrwaleniu języka angielskiego.

W konferencji w Uppsali wzięło udział 91 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 13 krajów. Zgromadzonych powitał prezes AIUTA, pan Francois Vellas, profesor Uniwersytetu w Tuluzie, przedstawiając prelegentów. Następnie pani profesor Maj Aldskogius przedstawiła raport z prowadzonych w latach 2008-2010 badań na temat dyskryminacji seniorów w zależności od ich aktywności. Wyniki tych badań wskazują, że aktywni seniorzy są oceniani bardziej pozytywnie, chociaż wzbudzają zdziwienie, natomiast bierni seniorzy są oceniani negatywnie, jako ci, którzy tylko czerpią z zasobów społecznych, domagając się pomocy i wsparcia. Pani profesor gerontologii społecznej NISAL Linkoping University Sweden próbowała ocenić powstałe po 1983 r. regulacje prawne, które mają ochronić przed dyskryminacją. Zmiany następowały powoli, dopiero niedawno Parlament Unii Europejskiej uchwalił w swoich programach na lata 2014-2020, że UE zajmie się działaniami na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska dla osób starszych. Działania te przedstawił Prezes SGE Platform Europe w Brukseli pan Marjan Sedmak. Działania Platformy są ukierunkowane na zmianę postrzegania ludzi starszych – z negatywnego (osoby starsze jako obciążenie dla społeczeństwa i budżetu publicznego) na pozytywne (osoby starsze robią wiele dla społeczeństwa - są płatnikami podatków, wolontariuszami, opiekunami i konsumentami). Zmiana postaw jest konieczna, aby zapewnić sprawiedliwszą i bardziej stabilną przyszłość wszystkim pokoleniom. Następnie aktualną sytuację osób starszych w Szwecji przedstawiła Barbo Westerholm - członek szwedzkiego parlamentu. Dopiero w 2001 roku rozpoczęto w tym kraju na szeroką skalę, we współpracy z organizacjami seniorów i młodzieży, działania przeciwko dyskryminacji wiekowej. Raporty składane do Szwedzkiego Rzecznika Dyskryminacji zaowocowały zainteresowaniem rządu koniecznością zajęcia się problemem dyskryminacji. Poruszony temat wywołał żywą dyskusję uczestników konferencji. Okazało się, że temat jest nośny i aktualny w każdym kraju, chociaż w różnym zakresie. Wzięłam udział w dyskusji sugerując, że tylko współpraca między pokoleniami pomoże ograniczyć dyskryminację osób starszych, ponieważ szybko postępująca technika poraża seniorów, ale młodzi szybko ją wchłaniają. Starsi mogą przekazać swoje doświadczenia, a młodzi umiejętności techniczne, ale tylko wtedy, gdy oba pokolenia nie będą ze sobą rywalizować. Wszyscy zgodzili się z tą tezą. Obecni na konferencji stwierdzili, że dyskryminacja wiekowa jest nie do przyjęcia. Postanowiliśmy aktywnie działać w krajach swojego zamieszkania.

Wyjazd na konferencję w Uppsali był bardzo wartościowy, ponieważ w kraju nie porusza się właściwie tematu dyskryminacji osób starszych. Przedstawione na konferencji wyniki badań oraz podejście do przepisów jest twórcze. Sądzę, że przedstawiciele innych UTW zainteresują się problemem i zostaną zorganizowane kolejne międzynarodowe spotkania poświęcone temu tematowi.

Efektem udziału w konferencji będą prowadzone na naszym UTW badania nad dyskryminacją osób starszych w Polsce oraz analiza ustaw i innych regulacji prawnych pod tym kątem. Wizyta przyczyniła się także do pomysłu zrealizowania międzynarodowego projektu badawczego Grundtviga, poświęconego dyskryminacji seniorów. Opracowanie badań i ich analiza byłaby wspólnym przedsięwzięciem partnerów projektu, którymi, mamy nadzieję, staną się członkowie AIUTY.

W ramach upowszechnienia wiedzy zdobytej podczas wizyty przedstawiłam słuchaczom MUTW sprawozdanie, podsumowujące wszystkie wątki poruszane podczas konferencji. Planuję także ich przedstawienie na Forum Dialogu Społecznego, co mam nadzieję pomoże rozpocząć proces niwelowania dyskryminujących przepisów i stereotypów. Postaram się także zainteresować organizacje pozarządowe podjęciem inicjatywy walki z dyskryminacją osób starszych. Forum Dialogu Społecznego jest pierwszym ogniwem w tych działaniach.

Switch style